Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حمله‌های در کندهار؛ ۲۴۰ زندانی مهم به کابل انتقال داده شدند

پس از شش حملۀ گروهی طالبان بر زندان مرکزی ولایت کندهار، منابعی امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان) تأیید می‌کنند که نزدیک به ۲۴۰ زندانی مهم از این زندان، به کابل انتقال داده شده‌اند.

به‌گفتۀ منابع، اکنون مسؤولیت تأمین امینت این زندان را نیروهای ویژۀ پولیس و کماندوها گرفته‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این ولایت رفته‌است، می‌گوید که کماندوها شب گذشته برای مهار حمله‌های گروهی طالبان بر زندان مرکزی کندهار یک عملیات پنج ساعته را نیز در حوزۀ ششم شهر کندهار، به راه انداختند.

در این میان از افتادن ولسوالی راهبردی ارغنداب به‌دست طالبان نیز، خبر رسیده‌است.

محمدنظیر، سرباز کماندو می‌گوید: "شهر کندهار امنیت شده، دیگر هیچ قابل تشویش نیست. مردم باید به نیروهای امنیتی خود باور داشته باشند."

صدرالدین، یکی از فرماندهان نیروهای ۴۴۴ پولیس نیز می‌گوید: "چندین شبانه روز است که دشمن بالای زندان حملۀ تهاجمی می‌کند ‌و ما برای دفع آن، چندین شبانه روز است که بی‌خوابی‌ها را برای آرامش مردم می‌کشیم."

با انتقال زندانیان مهم، از زندان کندهار، برخی از این زندانیان به‎گونۀ اعتراض تظاهراتی را به راه انداختند.

طالبان از بخش‌هایی در حوزه ششم این شهر بر زندان کندهار حمله‌های گروهی را انجام داده‌اند، از همین‌رو این نیروهای امنیتی عملیاتی را شب گذشته در این محل، به راه می‌اندازند.

امیری که نیروهای کوماندوها به محل عملیات رفته بود، می‌گوید که این نیروها به او و همکارش به خاطر تهدیدهای امنیتی، اجازه نمی‌دهند که از خط دوم جنگ، به پیش برویم.

امیری می‌افزاید که با گذشت هر لحظه، جنگ میان دو طرف شدت می‌گیرد.

به‌گفتۀ او، این عملیات که ۱۲ شب آغاز شد، تا ساعت پنج بامداد ادامه یافت.

انیروهای خسته از درگیری‌های شدید با طالبان، برگشتند.

نورالحق خاکسار، سرباز کماندو می‌گوید: "پلچک‌ها را بالای ما انفجار دادند، اما ما به دشمن جواب دندان شکن دایم."

یک شب دیگر برای  نیروهای امنیتی به پایان می‌رسد، اما با از دست رفتن ۱۲ ولسوالی کندهار به ویژه ولسوالی راهبردی ارغنداب و وارد شدن طالبان به بخش‌هایی از ۵ حوزۀ داخل شهر کندهار، روشن نیست که نیروهای دولتی و باشنده‌گان این ولایت فردای به دور از جنگ و خشونت را چی زمانی آغاز خواهند کرد.

حمله‌های در کندهار؛ ۲۴۰ زندانی مهم به کابل انتقال داده شدند

به‌گفتۀ منابع، اکنون مسؤولیت تأمین امینت این زندان را نیروهای ویژۀ پولیس و کماندوها گرفته‌اند.

Thumbnail

پس از شش حملۀ گروهی طالبان بر زندان مرکزی ولایت کندهار، منابعی امروز (پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان) تأیید می‌کنند که نزدیک به ۲۴۰ زندانی مهم از این زندان، به کابل انتقال داده شده‌اند.

به‌گفتۀ منابع، اکنون مسؤولیت تأمین امینت این زندان را نیروهای ویژۀ پولیس و کماندوها گرفته‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که به این ولایت رفته‌است، می‌گوید که کماندوها شب گذشته برای مهار حمله‌های گروهی طالبان بر زندان مرکزی کندهار یک عملیات پنج ساعته را نیز در حوزۀ ششم شهر کندهار، به راه انداختند.

در این میان از افتادن ولسوالی راهبردی ارغنداب به‌دست طالبان نیز، خبر رسیده‌است.

محمدنظیر، سرباز کماندو می‌گوید: "شهر کندهار امنیت شده، دیگر هیچ قابل تشویش نیست. مردم باید به نیروهای امنیتی خود باور داشته باشند."

صدرالدین، یکی از فرماندهان نیروهای ۴۴۴ پولیس نیز می‌گوید: "چندین شبانه روز است که دشمن بالای زندان حملۀ تهاجمی می‌کند ‌و ما برای دفع آن، چندین شبانه روز است که بی‌خوابی‌ها را برای آرامش مردم می‌کشیم."

با انتقال زندانیان مهم، از زندان کندهار، برخی از این زندانیان به‎گونۀ اعتراض تظاهراتی را به راه انداختند.

طالبان از بخش‌هایی در حوزه ششم این شهر بر زندان کندهار حمله‌های گروهی را انجام داده‌اند، از همین‌رو این نیروهای امنیتی عملیاتی را شب گذشته در این محل، به راه می‌اندازند.

امیری که نیروهای کوماندوها به محل عملیات رفته بود، می‌گوید که این نیروها به او و همکارش به خاطر تهدیدهای امنیتی، اجازه نمی‌دهند که از خط دوم جنگ، به پیش برویم.

امیری می‌افزاید که با گذشت هر لحظه، جنگ میان دو طرف شدت می‌گیرد.

به‌گفتۀ او، این عملیات که ۱۲ شب آغاز شد، تا ساعت پنج بامداد ادامه یافت.

انیروهای خسته از درگیری‌های شدید با طالبان، برگشتند.

نورالحق خاکسار، سرباز کماندو می‌گوید: "پلچک‌ها را بالای ما انفجار دادند، اما ما به دشمن جواب دندان شکن دایم."

یک شب دیگر برای  نیروهای امنیتی به پایان می‌رسد، اما با از دست رفتن ۱۲ ولسوالی کندهار به ویژه ولسوالی راهبردی ارغنداب و وارد شدن طالبان به بخش‌هایی از ۵ حوزۀ داخل شهر کندهار، روشن نیست که نیروهای دولتی و باشنده‌گان این ولایت فردای به دور از جنگ و خشونت را چی زمانی آغاز خواهند کرد.

هم‌رسانی کنید