Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان نشست دو روزۀ دوحه؛ طرف‌ها بر دوام مذاکرات توافق کردند

هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، پس از دو روز گفت‌وگو در دوحۀ قطر، ساعت ده و نیم امشب (یک‌شنبه) در یک نشست حاضر شدند و دربارۀ گفت‌وگوهای شان به رسانه‌ها توضیح دادند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که رهبری هیئت حکومت افغانستان را در این دور گفت‌وگوها به‌عهده داشت، نخست سخنرانی کرد.

او در سخنانش از دولت قطر برای میزبانی از مذاکرات صلح تشکری کرد و همین‌طور از کشورهایی که در این راستا حکومت و طالبان را همکاری کرده‌اند.

آقای عبدالله در بخش دیگر از سخنانش، از ارادۀ جدی حکومت برای صلح در افغانستان اطمینان داد و گفت که مذاکرات در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت.

سپس، ملا برادر، رهبر هیئت طالبان سخنرانی کوتاهی کرد.

دو طرف دربارۀ توافقاتی که در این دو روز حاصل شده‌اند، چیزی نگفتند. اما همزمان با این نشست، محمد نعیم، سخن‌گوی طالبان در تویترش یک اعلامیه‌یی شش ماده‌یی را همه‌گانی ساخت که در آن دو طرف توافق کرده‌اند که مذاکرات را ادامه خواهند داد.

در مادۀ سوم این اعلامیه آمده‌است که دو طرف متعهد استند که در مذاکرات دخیل می‌مانند.

در مادۀ چهارم هم دربارۀ حفاظت از تأسیسات و زیربناهای افغانستان گفته‌ شده‌است و همین‌طور دو طرف تأکید کرده‌اند که از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند و با توجه به شرایط کرونایی، به نیازمندان کمک‌های بشری برسانند.

هرچند انتظار می‌‎رفت برقرای آتش‌بس دستکم سه روزه در سه روز عید قربان یکی از توافقات آنی دو طرف باشد، اما چنین چیزی در اعلامیه دو طرف ذکر نشده‌است و عبدالله عبدالله و ملابرادر نیز دراین باره چیزی نگفتند.

پایان نشست دو روزۀ دوحه؛ طرف‌ها بر دوام مذاکرات توافق کردند

در مادۀ چهارم هم دربارۀ حفاظت از تأسیسات و زیربناهای افغانستان گفته‌ شده‌است و همین‌طور دو طرف تأکید کرده‌اند که از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند.

تصویر بندانگشتی

هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، پس از دو روز گفت‌وگو در دوحۀ قطر، ساعت ده و نیم امشب (یک‌شنبه) در یک نشست حاضر شدند و دربارۀ گفت‌وگوهای شان به رسانه‌ها توضیح دادند.

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که رهبری هیئت حکومت افغانستان را در این دور گفت‌وگوها به‌عهده داشت، نخست سخنرانی کرد.

او در سخنانش از دولت قطر برای میزبانی از مذاکرات صلح تشکری کرد و همین‌طور از کشورهایی که در این راستا حکومت و طالبان را همکاری کرده‌اند.

آقای عبدالله در بخش دیگر از سخنانش، از ارادۀ جدی حکومت برای صلح در افغانستان اطمینان داد و گفت که مذاکرات در هفته‌های آینده ادامه خواهد یافت.

سپس، ملا برادر، رهبر هیئت طالبان سخنرانی کوتاهی کرد.

دو طرف دربارۀ توافقاتی که در این دو روز حاصل شده‌اند، چیزی نگفتند. اما همزمان با این نشست، محمد نعیم، سخن‌گوی طالبان در تویترش یک اعلامیه‌یی شش ماده‌یی را همه‌گانی ساخت که در آن دو طرف توافق کرده‌اند که مذاکرات را ادامه خواهند داد.

در مادۀ سوم این اعلامیه آمده‌است که دو طرف متعهد استند که در مذاکرات دخیل می‌مانند.

در مادۀ چهارم هم دربارۀ حفاظت از تأسیسات و زیربناهای افغانستان گفته‌ شده‌است و همین‌طور دو طرف تأکید کرده‌اند که از تلفات غیرنظامیان جلوگیری کنند و با توجه به شرایط کرونایی، به نیازمندان کمک‌های بشری برسانند.

هرچند انتظار می‌‎رفت برقرای آتش‌بس دستکم سه روزه در سه روز عید قربان یکی از توافقات آنی دو طرف باشد، اما چنین چیزی در اعلامیه دو طرف ذکر نشده‌است و عبدالله عبدالله و ملابرادر نیز دراین باره چیزی نگفتند.

هم‌رسانی کنید