Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنگ در کندز؛ در یک ماه پنج‌صد تن یا معیوب شده و یا آسیب دیده‌اند

نهادهای مددرسان همکار با سازمان ملل می‌گویند که در درگیری‌های بیش از یک ماه اخیر در ولایت کندز، در حدود پنج صد غیرنظامی بخش‌هایی از اعضای بدن‌های‌شان از دست داده و یا آسیب جدی دیده‌اند.

بربنیاد بررسی این نهادها، از میان این پنج‌صد غیرنظامی، بیش از ۱۳۱تن آنان کودکان هستند.

این بررسی که از یازدهم ماه جون تا هفدهم ماه جولای سال روان میلادی را پوشش داده، نشان می‌دهد که بیشتر این کودکان، از ناحیه پاها و دست‌ها، یا معیوب شده و یا هم به شدت آسیب دیده‌اند. بربنیاد این بررسی، این کودکان آسیب دیده از جنگ، حال روانی خوبی ندارند.عصمت‌الله هوتک، مسؤول موسسه کوردید - سازمان ملل گفت: «این‌ها بیشتر همان کودکان و یا نوجوانانی استند که دست‌ها و پاهای‌شان قطع شده و یا سر و صورت‌شان چره خورده است.» 

نجیب‌الله عمرخیل، سرپرست ولایت کندز نیز افزود: «برای ۳۱۵ فامیل، به هر فامیل ۲۶ هزار و ۶۰۰ افغانی کمک کردیم و متباقی هم، فامیل‌هایی‌که مانده‌، آنان هم در حالت سروی استند.»
هم‌زمان با این، شماری آسیب‌دیده‌گان جنگ‌ سال‌های اخیر در کندز، در یک گردهمایی اعتراضی، از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به خشونت‌ها پایان بدهند.

شریفه، یکی از این بیجاشده‌گان بیان داشت: «در همین جنگ که یک‌ماه است، ما سه دفعه آواره شده‌ایم و برآمدیم از خانه. چهار نفر من زخمی دارم، همین چهار نفر زخمی را، خانه به خانه من گشتانده‌ام.»

نقیب‌الله، بیجاشدۀ دیگر نیز افزود: «در همین جنگ‌ها زخمی شدم؛ یک‌ونیم ماه می‌شود. ما صلح می‌خواهیم؛ از جنگ خسته شده‌ایم!»

در جنگ‌ هفته‌های اخیر در بخش‌های گونه‌گون کشور، همانند باشنده‌گان شماری از ولایت‌های دیگر، غیرنظامیان کندزی نیز بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند. چنان‌که شمار بی‌جا شده‌گان این جنگ‌ها در کندز به بیش از دوازده هزار خانواده می‌رسد.

جنگ در کندز؛ در یک ماه پنج‌صد تن یا معیوب شده و یا آسیب دیده‌اند

بربنیاد بررسی این نهادها، از میان این پنج‌صد غیرنظامی، بیش از ۱۳۱تن آنان کودکان هستند.

تصویر بندانگشتی

نهادهای مددرسان همکار با سازمان ملل می‌گویند که در درگیری‌های بیش از یک ماه اخیر در ولایت کندز، در حدود پنج صد غیرنظامی بخش‌هایی از اعضای بدن‌های‌شان از دست داده و یا آسیب جدی دیده‌اند.

بربنیاد بررسی این نهادها، از میان این پنج‌صد غیرنظامی، بیش از ۱۳۱تن آنان کودکان هستند.

این بررسی که از یازدهم ماه جون تا هفدهم ماه جولای سال روان میلادی را پوشش داده، نشان می‌دهد که بیشتر این کودکان، از ناحیه پاها و دست‌ها، یا معیوب شده و یا هم به شدت آسیب دیده‌اند. بربنیاد این بررسی، این کودکان آسیب دیده از جنگ، حال روانی خوبی ندارند.عصمت‌الله هوتک، مسؤول موسسه کوردید - سازمان ملل گفت: «این‌ها بیشتر همان کودکان و یا نوجوانانی استند که دست‌ها و پاهای‌شان قطع شده و یا سر و صورت‌شان چره خورده است.» 

نجیب‌الله عمرخیل، سرپرست ولایت کندز نیز افزود: «برای ۳۱۵ فامیل، به هر فامیل ۲۶ هزار و ۶۰۰ افغانی کمک کردیم و متباقی هم، فامیل‌هایی‌که مانده‌، آنان هم در حالت سروی استند.»
هم‌زمان با این، شماری آسیب‌دیده‌گان جنگ‌ سال‌های اخیر در کندز، در یک گردهمایی اعتراضی، از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به خشونت‌ها پایان بدهند.

شریفه، یکی از این بیجاشده‌گان بیان داشت: «در همین جنگ که یک‌ماه است، ما سه دفعه آواره شده‌ایم و برآمدیم از خانه. چهار نفر من زخمی دارم، همین چهار نفر زخمی را، خانه به خانه من گشتانده‌ام.»

نقیب‌الله، بیجاشدۀ دیگر نیز افزود: «در همین جنگ‌ها زخمی شدم؛ یک‌ونیم ماه می‌شود. ما صلح می‌خواهیم؛ از جنگ خسته شده‌ایم!»

در جنگ‌ هفته‌های اخیر در بخش‌های گونه‌گون کشور، همانند باشنده‌گان شماری از ولایت‌های دیگر، غیرنظامیان کندزی نیز بیشترین آسیب‌ها را دیده‌اند. چنان‌که شمار بی‌جا شده‌گان این جنگ‌ها در کندز به بیش از دوازده هزار خانواده می‌رسد.

هم‌رسانی کنید