Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عضو پیشین نیروهای ویژۀ امریکا: به هدف ما در افغانستان نرسیده‌ایم

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که تصمیم امریکا برای خروج نظامی از افغانستان، این پرسش را در میان سربازان امریکایی به وجود آورده‌است که نتیجۀ قربانی‌های آنان در این جنگ چیست؟
امریکا و متحدانش پس از آن از افغانستان بیرون می‌شوند که بیش از ۳ هزار ۵۰۰ سربازشان را از دست دادند و هزاران تن دیگرشان، زخم برداشتند.

هر چند مقام‌های امریکایی کشته شدن اسامه بن لادن و تضعیف القاعده را هدف آمدن شان به افغانستان می‌دانند، یک سرباز پیشین ارتش امریکا به این باور است که هدف حضور نظامی امریکا در افغانستان که نابودسازی طالبان بود، برآورده نشده‌است.

جیسون لیلی، عضو نیروهای ویژۀ امریکا بود که مدت‌ها در عراق و افغانستان، جنگیده‌است.

او که اکنون ۴۱ سال دارد، به این باور است که دوستان و هم‌رزمانش در جنگی کشته شدند که امریکا برندۀ آن نبود و هدف آن که به‌گفتۀ او نابودی طالبان بود، به‌دست نیامد.

او می‌گوید: "ما صد در صد جنگ را باخته‌ایم. طالبان گذرگاه‌های مهم را مانند گذرگاه مرزی با تاجیکستان گرفته‌اند و از آن پول به دست می‌آورند. ما هنوز به‌گونۀ کامل بیرون هم نشده‌ایم. اما طالبان همه جا را خواهند گرفت. کی مانع آنان خواهد شد. تمام هدف مأموریت ما، نابود ساختن طالبان بود؛ اما این کار را انجام ندادیم."

 بر بنیاد اطلاعات دانشگاۀ برون امریکا، در جنگ امریکا در افغانستان بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن از نیروهای امریکایی و متحدانش کشته شده‌اند.

این آمار جان باختن بیش از ۴۷ هزار غیرنظامی و کم از کم ۶۶ هزار نظامی افغان را در این جنگ نیز ثبت کرده‌است.

این سرباز پیشین ارتش امریکا به این باور است که جنگ افغانستان ارزش این همه قربانی را در هر دو سوی جنگ نداشت.

او می‌گوید که در هر حالتی، باید از جنگ جلوگیری شود و از همین‌رو او کار نامۀ امریکا را در افغانستان، زیر پرسش می‌برد.

او افزود: "من با کسانی بزرگ شده‌ام که با هم به این فکر بودیم که کارهای خوب انجام دهیم، به مردم کمک کنیم، زنده‌گی مردم را حفاظت کنیم و دشمن را نابود بسازیم. همه چیز را سیاه و سفید می دیدیم؛ یعنی خوب در برابر بد. اما وقتی به افغانستان رفتیم دیدیم که همه چیز مثل فلم نیست. خوب و بد کامل وجود ندارد. جاهایی خاکستری استند و جاهایی هم رنگه. از همین‌رو پس از نُه ماه جنگ‌های بی پایان، از خودم می‌پرسیدم که چی شده؟ کار خوبی که انجام داده‌ایم چیست؟"

جیسون که اکنون در امریکا به کارهای شخصی مشغول است، تنها سرباز امریکایی نیست که چنین دیدگاهی دارد؛ اما سربازانی هم استند که فکر می‌کنند جنگ امریکا به ویژه به‌علت کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، ارزش این همه قربانی را داشت.

جیسون در ادامه می‌گوید: "نباید در رفتن به جنگ و ساختن ماشین‌های پول و قراردادهای نظامی عجله شود. مردمانی استند که از این راه بسیار پول‌دار شدند."

پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان، مقام‌های امریکایی بارها تأکید کرده‌اند که برای جنگ افغانستان، راه حل نظامی وجود دارد.

در ماه اپریل سال روان میلادی، جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد که ۲ هزار و ۵۰۰  نیروی باقی ماندۀ این کشور در افغانستان، تا ماه سپتمبر، بیرون خواهند شد.

در پی اعلام او، ناتو نیز گفت که ۷ هزار و ۵۰۰ نیرویش را تا ماه سپتمبر از این کشور، بیرون خواهد کرد.

عضو پیشین نیروهای ویژۀ امریکا: به هدف ما در افغانستان نرسیده‌ایم

امریکا و متحدانش پس از آن از افغانستان بیرون می‌شوند که بیش از ۳ هزار ۵۰۰ سربازشان را از دست دادند.

Thumbnail

خبرگزاری رویترز گزارش کرده‌است که تصمیم امریکا برای خروج نظامی از افغانستان، این پرسش را در میان سربازان امریکایی به وجود آورده‌است که نتیجۀ قربانی‌های آنان در این جنگ چیست؟
امریکا و متحدانش پس از آن از افغانستان بیرون می‌شوند که بیش از ۳ هزار ۵۰۰ سربازشان را از دست دادند و هزاران تن دیگرشان، زخم برداشتند.

هر چند مقام‌های امریکایی کشته شدن اسامه بن لادن و تضعیف القاعده را هدف آمدن شان به افغانستان می‌دانند، یک سرباز پیشین ارتش امریکا به این باور است که هدف حضور نظامی امریکا در افغانستان که نابودسازی طالبان بود، برآورده نشده‌است.

جیسون لیلی، عضو نیروهای ویژۀ امریکا بود که مدت‌ها در عراق و افغانستان، جنگیده‌است.

او که اکنون ۴۱ سال دارد، به این باور است که دوستان و هم‌رزمانش در جنگی کشته شدند که امریکا برندۀ آن نبود و هدف آن که به‌گفتۀ او نابودی طالبان بود، به‌دست نیامد.

او می‌گوید: "ما صد در صد جنگ را باخته‌ایم. طالبان گذرگاه‌های مهم را مانند گذرگاه مرزی با تاجیکستان گرفته‌اند و از آن پول به دست می‌آورند. ما هنوز به‌گونۀ کامل بیرون هم نشده‌ایم. اما طالبان همه جا را خواهند گرفت. کی مانع آنان خواهد شد. تمام هدف مأموریت ما، نابود ساختن طالبان بود؛ اما این کار را انجام ندادیم."

 بر بنیاد اطلاعات دانشگاۀ برون امریکا، در جنگ امریکا در افغانستان بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ تن از نیروهای امریکایی و متحدانش کشته شده‌اند.

این آمار جان باختن بیش از ۴۷ هزار غیرنظامی و کم از کم ۶۶ هزار نظامی افغان را در این جنگ نیز ثبت کرده‌است.

این سرباز پیشین ارتش امریکا به این باور است که جنگ افغانستان ارزش این همه قربانی را در هر دو سوی جنگ نداشت.

او می‌گوید که در هر حالتی، باید از جنگ جلوگیری شود و از همین‌رو او کار نامۀ امریکا را در افغانستان، زیر پرسش می‌برد.

او افزود: "من با کسانی بزرگ شده‌ام که با هم به این فکر بودیم که کارهای خوب انجام دهیم، به مردم کمک کنیم، زنده‌گی مردم را حفاظت کنیم و دشمن را نابود بسازیم. همه چیز را سیاه و سفید می دیدیم؛ یعنی خوب در برابر بد. اما وقتی به افغانستان رفتیم دیدیم که همه چیز مثل فلم نیست. خوب و بد کامل وجود ندارد. جاهایی خاکستری استند و جاهایی هم رنگه. از همین‌رو پس از نُه ماه جنگ‌های بی پایان، از خودم می‌پرسیدم که چی شده؟ کار خوبی که انجام داده‌ایم چیست؟"

جیسون که اکنون در امریکا به کارهای شخصی مشغول است، تنها سرباز امریکایی نیست که چنین دیدگاهی دارد؛ اما سربازانی هم استند که فکر می‌کنند جنگ امریکا به ویژه به‌علت کشته شدن اسامه بن لادن در پاکستان، ارزش این همه قربانی را داشت.

جیسون در ادامه می‌گوید: "نباید در رفتن به جنگ و ساختن ماشین‌های پول و قراردادهای نظامی عجله شود. مردمانی استند که از این راه بسیار پول‌دار شدند."

پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان، مقام‌های امریکایی بارها تأکید کرده‌اند که برای جنگ افغانستان، راه حل نظامی وجود دارد.

در ماه اپریل سال روان میلادی، جوبایدن، رییس‌جمهور امریکا اعلام کرد که ۲ هزار و ۵۰۰  نیروی باقی ماندۀ این کشور در افغانستان، تا ماه سپتمبر، بیرون خواهند شد.

در پی اعلام او، ناتو نیز گفت که ۷ هزار و ۵۰۰ نیرویش را تا ماه سپتمبر از این کشور، بیرون خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید