تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وضعیت نابه‌سامان رسانه‌های چاپی دربلخ؛ شش رسانه چاپی بسته شده‌اند

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می‌گوید که از میان هفت رسانۀ چاپی که در این ولایت فعالیت داشتند، اکنون تنها یکی از آن‌ها فعالیت دارد.

مطیع‌الله کریمی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گوید که اکنون تنها هفته‌نامۀ "بیدار" فعالیت دارد و فعالیت دیگر رسانه‌های چاپی بدلیل ناامنی‌ها و مشکلات مالی متوقف شده‌است.

او در این باره بیان داشت: «کوشش داریم که هفته‌نامه بیدار به روزنامه تبدیل شود تا این‌که همان صدای عدالت‌خواهی و رسانه‌یی خود را به شهروندان افغانستان برسانیم.»

هفته‌نامۀ بیدار، پیشینه صدساله دارد. این نشریه، نخستین نشریه دولتی است که در بلخ از سوی یک زن مدیریت می‌شود.

حسنیه کاظمی، مدیر مسؤول این نشریه می‌گوید که هفته‌نامه بیدار با موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به چاپ می‌رسد.

بانو کاظمی می‌گوید که این نشریه در دورۀ حاکمیت حزب دمکراتیک خلق افغانستان به روزنامه مبدل شد: «که در روز هفت‌هزار تیراژ چاپ می‌شد.»

نشریه بیدار در سال ۱۳۰۰خورشیدی به زبان فارسی در چهار صفحه آغاز به‌کار کرد. این نشریه در دوران حاکمیت طالبان هفته‌وار چاپ می‌شد، اما پس از سقوط رژیم طالبان هر دو هفته یک‌بار چاپ می‌شد؛ اما از سال ۱۳۸۳هجری خورشیدی یک‌بار دیگر به هفته‌نامه مبدل شد.

این نشریه هرچند توانسته‌است که خواننده‌گان خود را نگهدارد اما به گفتهۀ مدیر مسؤول این نشریه با ظهور انترنت شمار خواننده‌گان آن کاهش یافته‌است: «خواننده‌گان نشریه متأسفانه بسیار کاهش پیدا کرده‌است.»

آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نشان می‌دهد که در این ولایت ۱۷شبکه شنیداری، ۹ تلویزیون محلی و جهانی، ۴ آژانس خبری و ۷ نشریه چاپی فعالیت دارند.

اما اکنون از این میان رادیو نوبهار بلخ زیر حاکمیت طالبان فعالیت دارد و از میان ۷ نشریه چاپی تنها نشریه بیدار فعالیت دارد.

وضعیت نابه‌سامان رسانه‌های چاپی دربلخ؛ شش رسانه چاپی بسته شده‌اند

آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نشان می‌دهد که در این ولایت ۱۷شبکه شنیداری، ۹ تلویزیون محلی و جهانی، ۴ آژانس خبری و ۷ نشریه چاپی فعالیت دارند.

تصویر بندانگشتی

ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ می‌گوید که از میان هفت رسانۀ چاپی که در این ولایت فعالیت داشتند، اکنون تنها یکی از آن‌ها فعالیت دارد.

مطیع‌الله کریمی، رییس اطلاعات و فرهنگ بلخ می‌گوید که اکنون تنها هفته‌نامۀ "بیدار" فعالیت دارد و فعالیت دیگر رسانه‌های چاپی بدلیل ناامنی‌ها و مشکلات مالی متوقف شده‌است.

او در این باره بیان داشت: «کوشش داریم که هفته‌نامه بیدار به روزنامه تبدیل شود تا این‌که همان صدای عدالت‌خواهی و رسانه‌یی خود را به شهروندان افغانستان برسانیم.»

هفته‌نامۀ بیدار، پیشینه صدساله دارد. این نشریه، نخستین نشریه دولتی است که در بلخ از سوی یک زن مدیریت می‌شود.

حسنیه کاظمی، مدیر مسؤول این نشریه می‌گوید که هفته‌نامه بیدار با موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی به چاپ می‌رسد.

بانو کاظمی می‌گوید که این نشریه در دورۀ حاکمیت حزب دمکراتیک خلق افغانستان به روزنامه مبدل شد: «که در روز هفت‌هزار تیراژ چاپ می‌شد.»

نشریه بیدار در سال ۱۳۰۰خورشیدی به زبان فارسی در چهار صفحه آغاز به‌کار کرد. این نشریه در دوران حاکمیت طالبان هفته‌وار چاپ می‌شد، اما پس از سقوط رژیم طالبان هر دو هفته یک‌بار چاپ می‌شد؛ اما از سال ۱۳۸۳هجری خورشیدی یک‌بار دیگر به هفته‌نامه مبدل شد.

این نشریه هرچند توانسته‌است که خواننده‌گان خود را نگهدارد اما به گفتهۀ مدیر مسؤول این نشریه با ظهور انترنت شمار خواننده‌گان آن کاهش یافته‌است: «خواننده‌گان نشریه متأسفانه بسیار کاهش پیدا کرده‌است.»

آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بلخ نشان می‌دهد که در این ولایت ۱۷شبکه شنیداری، ۹ تلویزیون محلی و جهانی، ۴ آژانس خبری و ۷ نشریه چاپی فعالیت دارند.

اما اکنون از این میان رادیو نوبهار بلخ زیر حاکمیت طالبان فعالیت دارد و از میان ۷ نشریه چاپی تنها نشریه بیدار فعالیت دارد.

هم‌رسانی کنید