تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کابلوف: طالبان برای دریافت یک راه‌حل سیاسی آماده‌گی دارند

ضمر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان می‌گوید که حمله‌های گروه طالبان بر نیروهای دولتی افغانستان شدت یافته‌اند، اما این گروه برای دریافت راه حل سیاسی به جنگ افغانستان، آماده‌گی دارند.

آقای کابلوف که در یک نشست آنلاین با حضور حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین سخن می‌زد، تأکید کرد که ممکن است در آینده طالبان شهرها را نیز بگیرند، اما به‌گفتۀ او طالبان ظرفیت نگه داشتن شهرها را ندارند.

او بیان داشت: «فکر می‌کنم که جنگ بیست سال گذشته رهبران طالبان را به ستوه آورده‌است؛ از همین‌رو درک کرده‌اند که اکنون باید به دنبال یک راه حل سیاسی باشند.»

ضمیر کابلوف افزود: «طالبان اکنون نمی‌توانند مرکزهای ولایت‌‎ها را بگیرند، اما شاید در آینده بتوانند کابل و مرکزهای ولایت‌ها را بگیرند، اما برای نگه داشتن این شهرها ظرفیت ندارند.»

این در حالی است که طالبان پس از تصرف بیش از صد ولسوالی اکنون حمله‌های شان را بر شماری از مرکزهای ولایت‌ها متمرکز کرده‌اند. این در شرایطی است که مذاکرات اخیر در دوحه نیز بی‌نتیجه پایان یافت.

رییس‌جمهور غنی اخیرأ در سفری که به ولایت هرات داشت تأکید کرد که شرایط در میدان جنگ تعیین کنندۀ صلح در افغانستان است. آقای غنی، روز گذشته پس از ادای نماز عید قربان نیز گفت که طرح تازۀ امنیتی را روی دست دارند که با تطبیق آن شرایط در افغانستان بهبود خواهد یافت.

با این همه، حامد کرزی می‌گوید که رسیدن به یک توافق سیاسی و صلح به همکاری صادقانه ایالات متحده امریکا و قدرت‌های جهانی نیاز دارد: «نه طالبان باید بکوشند که قدرت را با زور بگیرند و نه هم حکومت افغانستان به نام شکست دادن طالبان، منازعه را ادامه دهد؛ زیرا این ممکن نیست؛ مثلی که در گذشته ممکن نبوده است.»

اما، حکومت و برخی از سیاسیون و نماینده‌گان مجلس باور دارند که طالبان برای رسیدن به یک توافق سیاسی اراده ندارند.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «توقع مردم این است که دشمنان از خشونت دست بکشند و فرصت صلح را درک کنند.»

صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «تا حال هیچ‌نوع نشانه از این نیست که اینان از راه سیاسی بیایند مذاکرات را پیش ببرند، خشونت را متوقف کند و ویرانی را خاتمه بدهند.»

رییس‌جمهور غنی امروز در دیدارش از قول‌الدوی عملیات‌های خاص کماندو گفت که طالبان با القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارند و می‌خواهند که افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان مبدل شود؛ اما رییس‌جمهور تأکید کرد که دولت و ملت افغانستان هیچ‌گاه این اجازه را به آنان نمی‌دهند.

هرچند طالبان دربارۀ این سخنان آقای غنی واکنش نشان نداده‌اند، اما پیش از این، این گروه پیوند داشتن با القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افگن را رد کرده‌است.

کابلوف: طالبان برای دریافت یک راه‌حل سیاسی آماده‌گی دارند

رییس‌جمهور غنی امروز در دیدارش از قول‌الدوی عملیات‌های خاص کماندو گفت که طالبان با القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارند.

تصویر بندانگشتی

ضمر کابلوف، نمایندۀ ویژۀ روسیه برای افغانستان می‌گوید که حمله‌های گروه طالبان بر نیروهای دولتی افغانستان شدت یافته‌اند، اما این گروه برای دریافت راه حل سیاسی به جنگ افغانستان، آماده‌گی دارند.

آقای کابلوف که در یک نشست آنلاین با حضور حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین سخن می‌زد، تأکید کرد که ممکن است در آینده طالبان شهرها را نیز بگیرند، اما به‌گفتۀ او طالبان ظرفیت نگه داشتن شهرها را ندارند.

او بیان داشت: «فکر می‌کنم که جنگ بیست سال گذشته رهبران طالبان را به ستوه آورده‌است؛ از همین‌رو درک کرده‌اند که اکنون باید به دنبال یک راه حل سیاسی باشند.»

ضمیر کابلوف افزود: «طالبان اکنون نمی‌توانند مرکزهای ولایت‌‎ها را بگیرند، اما شاید در آینده بتوانند کابل و مرکزهای ولایت‌ها را بگیرند، اما برای نگه داشتن این شهرها ظرفیت ندارند.»

این در حالی است که طالبان پس از تصرف بیش از صد ولسوالی اکنون حمله‌های شان را بر شماری از مرکزهای ولایت‌ها متمرکز کرده‌اند. این در شرایطی است که مذاکرات اخیر در دوحه نیز بی‌نتیجه پایان یافت.

رییس‌جمهور غنی اخیرأ در سفری که به ولایت هرات داشت تأکید کرد که شرایط در میدان جنگ تعیین کنندۀ صلح در افغانستان است. آقای غنی، روز گذشته پس از ادای نماز عید قربان نیز گفت که طرح تازۀ امنیتی را روی دست دارند که با تطبیق آن شرایط در افغانستان بهبود خواهد یافت.

با این همه، حامد کرزی می‌گوید که رسیدن به یک توافق سیاسی و صلح به همکاری صادقانه ایالات متحده امریکا و قدرت‌های جهانی نیاز دارد: «نه طالبان باید بکوشند که قدرت را با زور بگیرند و نه هم حکومت افغانستان به نام شکست دادن طالبان، منازعه را ادامه دهد؛ زیرا این ممکن نیست؛ مثلی که در گذشته ممکن نبوده است.»

اما، حکومت و برخی از سیاسیون و نماینده‌گان مجلس باور دارند که طالبان برای رسیدن به یک توافق سیاسی اراده ندارند.

لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «توقع مردم این است که دشمنان از خشونت دست بکشند و فرصت صلح را درک کنند.»

صادق قادری، عضو مجلس نماینده‌گان نیز افزود: «تا حال هیچ‌نوع نشانه از این نیست که اینان از راه سیاسی بیایند مذاکرات را پیش ببرند، خشونت را متوقف کند و ویرانی را خاتمه بدهند.»

رییس‌جمهور غنی امروز در دیدارش از قول‌الدوی عملیات‌های خاص کماندو گفت که طالبان با القاعده، جیش محمد و لشکر طیبه رابطه عمیق دارند و می‌خواهند که افغانستان به پناه‌گاه هراس‌افگنان مبدل شود؛ اما رییس‌جمهور تأکید کرد که دولت و ملت افغانستان هیچ‌گاه این اجازه را به آنان نمی‌دهند.

هرچند طالبان دربارۀ این سخنان آقای غنی واکنش نشان نداده‌اند، اما پیش از این، این گروه پیوند داشتن با القاعده و دیگر گروه‌های هراس‌افگن را رد کرده‌است.

هم‌رسانی کنید