تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نمایندۀ تازۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل چه برنامه‌یی دارد؟

نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد که در رقابتی به تازه‌گی انتخاب شده‌است، می‌گوید که در نخستین برنامه‌یی کاریش، می‌خواهد به بخش‌هایی از کشور برای دریافت دیدگاه‌های جوانان دربارۀ صلح، سفر کند.

فواداحمد شهنیار در آغاز هفتۀ روان، روز یکشنبه، (۲۷ سرطان) در رقابت امسال "گزینش نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل" برنده شد.

احمد فیصل عمران، روزیتا سکندری و فواداحمد شهنیار، سه نامزد نهایی این رقابت بودند.

شهنیار در بخش‌های اداره و تجارت و ژورنالیزم آموزش دیده و در حال حاضر در یکی از رسانه‌‌های کشور، کار می‌کند.

او می‌گوید که همواره برای پیشرفت‌ جوانان کوشیده‌است و نیز هم‌زمان با تلاش‌های صلح در دوحه، در این راستا کارزاری را در شبکه‌های اجتماعی به‌ راه انداخته تا دیدگاه‌های جوانان را از تمامی بخش‌های کشور، به‌دست آورد.

او افزود: "از طریق این پیچ (صفحه) و یا از طریق این روند آنلاین، خواستیم که صدای مردم را، صدای برحق مردم را که به‌خاطر صلح است، به‌گوش نه‌تنها ملت افغانستان؛ بل‌که به‌گوش جهانیان برسانم. یعنی صلح آرزوی ما نیست، صلح حق مسلم هر فرد است!"

شهنیار تأکید کرد که در کار نماینده‌گی جوانان افغانستان در سازمان ملل، نیز صلح را در اولویت‌هایش خواهد داشت و در همین زمینه، می‌خواهد با سفر به بخش‌هایی از کشور، دیدگاه‌های جوانان را دریابد.

او می‌افزاید: "باز نظر جوانان از طریق من در سازمان ملل متحد به‌گوش آنان می‌رسد. همچنان برای کسانی که نمی‌توانند در این کنفرانس‌ها، در این برنامه‌ها، در این گردهمایی‌ها اشتراک کنند، من یک کمپاین آنلاین را به‌راه می‌اندازم."

احمدتمیم احمدی، یکی از دوستان شهنیار می‌گوید: "تمام جوانان خواهان صلح استند و من امیدوار استم که همین پیامی را که جوانان دارند، فوادجان این پیام‌ها را جمع‌آوری کرده و بتواند به جهانیان برساند."

نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل برای یک سال، به نماینده‌گی از جوانان کشور در این سازمان، عضویت خواهد داشت.

نمایندۀ تازۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل چه برنامه‌یی دارد؟

نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل، برای یک سال، به نماینده‌گی از جوانان کشور، در این سازمان عضویت خواهد داشت.

Thumbnail

نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل متحد که در رقابتی به تازه‌گی انتخاب شده‌است، می‌گوید که در نخستین برنامه‌یی کاریش، می‌خواهد به بخش‌هایی از کشور برای دریافت دیدگاه‌های جوانان دربارۀ صلح، سفر کند.

فواداحمد شهنیار در آغاز هفتۀ روان، روز یکشنبه، (۲۷ سرطان) در رقابت امسال "گزینش نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل" برنده شد.

احمد فیصل عمران، روزیتا سکندری و فواداحمد شهنیار، سه نامزد نهایی این رقابت بودند.

شهنیار در بخش‌های اداره و تجارت و ژورنالیزم آموزش دیده و در حال حاضر در یکی از رسانه‌‌های کشور، کار می‌کند.

او می‌گوید که همواره برای پیشرفت‌ جوانان کوشیده‌است و نیز هم‌زمان با تلاش‌های صلح در دوحه، در این راستا کارزاری را در شبکه‌های اجتماعی به‌ راه انداخته تا دیدگاه‌های جوانان را از تمامی بخش‌های کشور، به‌دست آورد.

او افزود: "از طریق این پیچ (صفحه) و یا از طریق این روند آنلاین، خواستیم که صدای مردم را، صدای برحق مردم را که به‌خاطر صلح است، به‌گوش نه‌تنها ملت افغانستان؛ بل‌که به‌گوش جهانیان برسانم. یعنی صلح آرزوی ما نیست، صلح حق مسلم هر فرد است!"

شهنیار تأکید کرد که در کار نماینده‌گی جوانان افغانستان در سازمان ملل، نیز صلح را در اولویت‌هایش خواهد داشت و در همین زمینه، می‌خواهد با سفر به بخش‌هایی از کشور، دیدگاه‌های جوانان را دریابد.

او می‌افزاید: "باز نظر جوانان از طریق من در سازمان ملل متحد به‌گوش آنان می‌رسد. همچنان برای کسانی که نمی‌توانند در این کنفرانس‌ها، در این برنامه‌ها، در این گردهمایی‌ها اشتراک کنند، من یک کمپاین آنلاین را به‌راه می‌اندازم."

احمدتمیم احمدی، یکی از دوستان شهنیار می‌گوید: "تمام جوانان خواهان صلح استند و من امیدوار استم که همین پیامی را که جوانان دارند، فوادجان این پیام‌ها را جمع‌آوری کرده و بتواند به جهانیان برساند."

نمایندۀ جوانان افغانستان در سازمان ملل برای یک سال، به نماینده‌گی از جوانان کشور در این سازمان، عضویت خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید