Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: نشست دوم سطح بلند هیئت‌های صلح ماه آینده برگزار می‌شود

منابع نزدیک به هیئت‌های مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر، می‌گویند که انتظار می‌رود در اوایل ماه آیندۀ میلادی نشست دوم سطح بلند هیئت طالبان و مقام‌های حکومت افغانستان برگزار شود.

نشست نخست سطح بلند دوطرف به تاریخ ۲۶ و ۲۷ماه سرطان سال جاری هجری خورشیدی در دوحه برگزار شد که نتیجه‌یی در پی نداشت.

منابع می‌گویند که انتظار می‌رود همزمان با تکیمل شدن روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ۳۱ آگست سال جاری میلادی، نشست دوم برای دست‌یابی به یک چارچوب در مذاکرات صلح اثرگذار باشد.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان در این‌باره بیان داشت: «اگر این‌بار هیئت‌های با صلاحیت در نشست شرکت کنند، من فکر می‌کنم که نتیجه بخش خواهد بود. اما اگر هیئت‌های با صلاحیت کمتر، شرکت کنند، نتیجه‌یی را به همراه نخواهد داشت.»

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که رهبری هیئت حکومت افغانستان را در نشست نخست سطح بلند هیئت‌ها در دوحه به‌عهده داشت، می‌گوید که جنگ راه‌حل افغانستان نیست.

آقای عبدالله در گفت‌وگویی با الجزیره، تأکید کرده‌است که با ادامه جنگ و تداوم وضعیت کنونی، شهروندان بیشتر آسیب خواهند دید: «برای آنان اطمینان را می‌دهیم که جنگ راه‌حل بحران افغانستان نیست. تأکید برای حل نظامی سبب ادامه قربانی دادن مردمان بیگناه مان خواهد شد.»

روند مذاکرات میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان ده ماه پیش، پس از امضای توافق‌نامه میان طالبان و امریکا، آغاز شد؛ اما از آن زمان تاکنون چندین‌بار به‌بن‌بست خورده‌است و حالا نیز نشست‌ها میان دوطرف متوقف استند.

در پی تأخیر و زمان‌گیرشدن مذاکرات، نبردها در کشور شدت گرفته‌اند.

گل رحمان قاضی، رییس حزب شورای صلح و نجات افغانستان گفت: «به هر اندازه‌یی که در مذاکرات تأخیر شود به همان اندازه مردم عام ضرر می‌بینند و بهتر همین است که مذاکرات با سرعت به پیش برده شوند.»

در نشست نخست سطح بلند هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، یک بیانیه‌یی صادر شد که تنها در آن بر ادامۀ گفت‌وگوها توافق شده‌ بود.

منابع: نشست دوم سطح بلند هیئت‌های صلح ماه آینده برگزار می‌شود

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که رهبری هیئت حکومت افغانستان را در نشست نخست سطح بلند هیئت‌ها در دوحه به‌عهده داشت، می‌گوید که جنگ راه‌حل افغانستان نیست.

تصویر بندانگشتی

منابع نزدیک به هیئت‌های مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در قطر، می‌گویند که انتظار می‌رود در اوایل ماه آیندۀ میلادی نشست دوم سطح بلند هیئت طالبان و مقام‌های حکومت افغانستان برگزار شود.

نشست نخست سطح بلند دوطرف به تاریخ ۲۶ و ۲۷ماه سرطان سال جاری هجری خورشیدی در دوحه برگزار شد که نتیجه‌یی در پی نداشت.

منابع می‌گویند که انتظار می‌رود همزمان با تکیمل شدن روند خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در ۳۱ آگست سال جاری میلادی، نشست دوم برای دست‌یابی به یک چارچوب در مذاکرات صلح اثرگذار باشد.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان در این‌باره بیان داشت: «اگر این‌بار هیئت‌های با صلاحیت در نشست شرکت کنند، من فکر می‌کنم که نتیجه بخش خواهد بود. اما اگر هیئت‌های با صلاحیت کمتر، شرکت کنند، نتیجه‌یی را به همراه نخواهد داشت.»

عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی که رهبری هیئت حکومت افغانستان را در نشست نخست سطح بلند هیئت‌ها در دوحه به‌عهده داشت، می‌گوید که جنگ راه‌حل افغانستان نیست.

آقای عبدالله در گفت‌وگویی با الجزیره، تأکید کرده‌است که با ادامه جنگ و تداوم وضعیت کنونی، شهروندان بیشتر آسیب خواهند دید: «برای آنان اطمینان را می‌دهیم که جنگ راه‌حل بحران افغانستان نیست. تأکید برای حل نظامی سبب ادامه قربانی دادن مردمان بیگناه مان خواهد شد.»

روند مذاکرات میان هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان ده ماه پیش، پس از امضای توافق‌نامه میان طالبان و امریکا، آغاز شد؛ اما از آن زمان تاکنون چندین‌بار به‌بن‌بست خورده‌است و حالا نیز نشست‌ها میان دوطرف متوقف استند.

در پی تأخیر و زمان‌گیرشدن مذاکرات، نبردها در کشور شدت گرفته‌اند.

گل رحمان قاضی، رییس حزب شورای صلح و نجات افغانستان گفت: «به هر اندازه‌یی که در مذاکرات تأخیر شود به همان اندازه مردم عام ضرر می‌بینند و بهتر همین است که مذاکرات با سرعت به پیش برده شوند.»

در نشست نخست سطح بلند هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان، یک بیانیه‌یی صادر شد که تنها در آن بر ادامۀ گفت‌وگوها توافق شده‌ بود.

هم‌رسانی کنید