Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از دست‌داشتن گروه‌های مسلح غیرمسؤل در ناامنی رباط پروان

در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی که سه‌شنبه شب در روستای رباط ولایت پروان انجام شد، منجر به کشته‌شدن ده‌تن گردید. این رویداد پس از آن رخ داده‌است که باشنده‌گان این روستا از افزایش ناامنی‌ها در این بخش که به باور آنان گروه‌های مسلح غیرمسؤول در آن دست دارند، ابراز نگرانی کردند.

اخیرأ گزارش‌های زیادی دربارۀ فعالیت گروه‎های مسلح غیرمسؤول در روستای رباط پخش شده‌اند. 

در عملیات سه‌شنبه شب نیروهای ویژۀ امنیت ملی، یکی از افراد وابسته به الماس زاهد، مشاور رییس‌جمهور غنی، نیز کشته شده‌است. الماس زاهد، هرچند می‌گوید که این فرد اکنون رابطه‌یی با او ندارد، اما از راه‌اندازی این عملیات انتقاد می‌کند.

او در این باره گفت: «یکی از این‌ها [کشته‌شده‌گان] که موی سفید بود؛ بیست سال پیش محافظ من بود.» 

آقای زاهد افزود: «اگر قطعۀ عملیاتی به‌نام این‌ها رفته، باید تشریح بدهند. اگر قطعۀ عملیاتی به‌نام کس دیگری رفته و می‌خواستند بر کسی دیگری عملیات کنند و این‌ها در دام‌شان افتاده‌اند، این را هم باید تشریح بدهند. یک مسلۀ دیگری هم هست که اگر یک قطعۀ عملیاتی در یک جایی می‌رود، نباید همه را بکشد.»

این در حالی است که چندی پیش، یک پیلوت نیروهای هوایی افغانستان نیز در همین روستا ترور شد. به‌همین ترتیب، ماه گذشته در بگرام، منطقه‌یی که ولسوالی رباط در آن موقعیت دارد، یک موتر حامل استادان دانشگاه آماج انفجار قرار گرفت. انفجار پایه‌های برق و قتل‌های هدفمند از رویدادهایی دیگری استند که باشنده‌گان پروان می‌گویند گروه‌های مسلح غیرمسؤول در آن‌ها دخیل استند. 

میهمن، باشندۀ پروان بیان داشت: «واقعأ جای نگرانی و جای تأسف است. مردم پروان را بسیار نگران ساخته.»

چنگیر، باشندۀ دیگر پروان نیز افزود: «هر روز و شب فیرهای هوایی و ناحق می‌کنند و مردم را ترور می‌کنند. راه مردم را می‌گیرند با سلاح خود.»

با این همه، ریاست امنیت ملی اما دربارۀ عملیات سه‌شنبه شب در روستای رباط ولایت پروان اطلاعاتی بدست نمی‌دهد.

نگرانی‌ها از دست‌داشتن گروه‌های مسلح غیرمسؤل در ناامنی رباط پروان

ریاست امنیت ملی، دربارۀ چگونگی راه اندازی عملیات نیروهای قطعه (۰۱) این نهاد در منطقه رباط پروان اطلاعاتی به دست نمی‌دهد.

تصویر بندانگشتی

در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی که سه‌شنبه شب در روستای رباط ولایت پروان انجام شد، منجر به کشته‌شدن ده‌تن گردید. این رویداد پس از آن رخ داده‌است که باشنده‌گان این روستا از افزایش ناامنی‌ها در این بخش که به باور آنان گروه‌های مسلح غیرمسؤول در آن دست دارند، ابراز نگرانی کردند.

اخیرأ گزارش‌های زیادی دربارۀ فعالیت گروه‎های مسلح غیرمسؤول در روستای رباط پخش شده‌اند. 

در عملیات سه‌شنبه شب نیروهای ویژۀ امنیت ملی، یکی از افراد وابسته به الماس زاهد، مشاور رییس‌جمهور غنی، نیز کشته شده‌است. الماس زاهد، هرچند می‌گوید که این فرد اکنون رابطه‌یی با او ندارد، اما از راه‌اندازی این عملیات انتقاد می‌کند.

او در این باره گفت: «یکی از این‌ها [کشته‌شده‌گان] که موی سفید بود؛ بیست سال پیش محافظ من بود.» 

آقای زاهد افزود: «اگر قطعۀ عملیاتی به‌نام این‌ها رفته، باید تشریح بدهند. اگر قطعۀ عملیاتی به‌نام کس دیگری رفته و می‌خواستند بر کسی دیگری عملیات کنند و این‌ها در دام‌شان افتاده‌اند، این را هم باید تشریح بدهند. یک مسلۀ دیگری هم هست که اگر یک قطعۀ عملیاتی در یک جایی می‌رود، نباید همه را بکشد.»

این در حالی است که چندی پیش، یک پیلوت نیروهای هوایی افغانستان نیز در همین روستا ترور شد. به‌همین ترتیب، ماه گذشته در بگرام، منطقه‌یی که ولسوالی رباط در آن موقعیت دارد، یک موتر حامل استادان دانشگاه آماج انفجار قرار گرفت. انفجار پایه‌های برق و قتل‌های هدفمند از رویدادهایی دیگری استند که باشنده‌گان پروان می‌گویند گروه‌های مسلح غیرمسؤول در آن‌ها دخیل استند. 

میهمن، باشندۀ پروان بیان داشت: «واقعأ جای نگرانی و جای تأسف است. مردم پروان را بسیار نگران ساخته.»

چنگیر، باشندۀ دیگر پروان نیز افزود: «هر روز و شب فیرهای هوایی و ناحق می‌کنند و مردم را ترور می‌کنند. راه مردم را می‌گیرند با سلاح خود.»

با این همه، ریاست امنیت ملی اما دربارۀ عملیات سه‌شنبه شب در روستای رباط ولایت پروان اطلاعاتی بدست نمی‌دهد.

هم‌رسانی کنید