Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یوناما: تلفات غیرنظامیان در افغانستان ۴۷ درصد افزایش یافته‌است

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارشی که امروز (دوشنبه، ۴ اسد) نشر کرده، نگاشته‌است که تلفات غیرنظامیان در افغانستان در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، افزایش یافته‌است.

بربنیاد این گزارش، تلفات غیرنظامیان در افغانستان پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش چشم‌گیری داشته‌است.

روند خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می سال جاری میلادی آغاز شد. همزمان با آغاز این روند، طالبان حمله‌های شان را در کشور افزایش دادند.

بربنیاد گزارش یوناما، در شش ماه گذشته ۱ هزار ۶۵۹ غیرنظامی در نتیجۀ خشونت‌ها در افغانستان جان باخته‌اند و ۳ هزار و ۲۵۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند. در گزارش آمده‌است که بیشترین تلفات غیرنظامیان در ماه‌های می و جون بوده‌اند که بلندترین آمار پس از سال ۲۰۰۹میلادی در افغانستان است.

در این گزارش به نقل از دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما در افغانستان آمده‌است: "این گزارش هشدار واضیحی را ارائه می‌دهد که در صورت عدم جلوگیری از خشونت‌های فزاینده، شمار بی‌سابقه‌یی از غیرنظامیان افغان در سال روان جان‌های شان را ازدست خواهند داد و یا معلول خواهند شد."

رییس یوناما از طالبان و رهبران حکومت افغانستان خواسته‌است که تلاش‌های شان را در میز مذاکره سرعت بخشند و جلو جنگ "افغان‌ها در برابر افغان‌ها" را بگیرند.

او تأکید کرده‌است که مشکل افغانستان راه‌حل نظامی ندارد: "ادامۀ راه نظامی، تنها درد و رنج مردم افغانستان را افزایش می‌دهد."

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان هم‌چنین خواسته‌است که به قوانین بین‌المللی برای حفاظت از غیرنظامیان، حرمت بگزارند.

بربنیاد گزارش یوناما، زنان، پسران و دختران نزدیک به نیمی از تلفات غیرنظامیان در این شش ماه را تشکیل می‌دهد؛ آماری‌که یوناما آن را تکان‌دهنده و نگران‌کننده خوانده است.

در این گزارش، ۶۴ درصد تلفات به‌عناصر ضد حکومت - ۳۹ درصد طالبان، نزدیک به ۹ درصد گروه داعش و ۱۶ درصد دیگر عناصر نامعلوم ضد حکومت - نسبت داده شده‌است. همین‌طور،  ۲۵ درصد از تلفات به نیروهای وابسته به حکومت - ۲۳ درصد نیروهای امنیتی افغان و دو درصد نیروهای وابسته به حکومت و عناصر نامعلوم وابستۀ حکومت - نسبت داده شده‌‌است.

در این گزارش، ۱۱ درصد دیگر تلفات به شلیک‌های دوطرف درگیر جنگ، نسبت داده شده‌‌است.

یوناما: تلفات غیرنظامیان در افغانستان ۴۷ درصد افزایش یافته‌است

در گزارش یوناما آمده‌است که تلفات غیرنظامیان در شش ماه نخست سال روان میلادی در مقایسه به شش ماه نخست سال گذشته، ۴۷ درصد افزایش یافته‌است.

Thumbnail

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در گزارشی که امروز (دوشنبه، ۴ اسد) نشر کرده، نگاشته‌است که تلفات غیرنظامیان در افغانستان در شش ماه نخست سال جاری میلادی ۴۷ درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، افزایش یافته‌است.

بربنیاد این گزارش، تلفات غیرنظامیان در افغانستان پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش چشم‌گیری داشته‌است.

روند خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می سال جاری میلادی آغاز شد. همزمان با آغاز این روند، طالبان حمله‌های شان را در کشور افزایش دادند.

بربنیاد گزارش یوناما، در شش ماه گذشته ۱ هزار ۶۵۹ غیرنظامی در نتیجۀ خشونت‌ها در افغانستان جان باخته‌اند و ۳ هزار و ۲۵۴ تن دیگر زخم برداشته‌اند. در گزارش آمده‌است که بیشترین تلفات غیرنظامیان در ماه‌های می و جون بوده‌اند که بلندترین آمار پس از سال ۲۰۰۹میلادی در افغانستان است.

در این گزارش به نقل از دیبرا لاینز، نمایندۀ ویژۀ دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس یوناما در افغانستان آمده‌است: "این گزارش هشدار واضیحی را ارائه می‌دهد که در صورت عدم جلوگیری از خشونت‌های فزاینده، شمار بی‌سابقه‌یی از غیرنظامیان افغان در سال روان جان‌های شان را ازدست خواهند داد و یا معلول خواهند شد."

رییس یوناما از طالبان و رهبران حکومت افغانستان خواسته‌است که تلاش‌های شان را در میز مذاکره سرعت بخشند و جلو جنگ "افغان‌ها در برابر افغان‌ها" را بگیرند.

او تأکید کرده‌است که مشکل افغانستان راه‌حل نظامی ندارد: "ادامۀ راه نظامی، تنها درد و رنج مردم افغانستان را افزایش می‌دهد."

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، از طرف‌های درگیر جنگ در افغانستان هم‌چنین خواسته‌است که به قوانین بین‌المللی برای حفاظت از غیرنظامیان، حرمت بگزارند.

بربنیاد گزارش یوناما، زنان، پسران و دختران نزدیک به نیمی از تلفات غیرنظامیان در این شش ماه را تشکیل می‌دهد؛ آماری‌که یوناما آن را تکان‌دهنده و نگران‌کننده خوانده است.

در این گزارش، ۶۴ درصد تلفات به‌عناصر ضد حکومت - ۳۹ درصد طالبان، نزدیک به ۹ درصد گروه داعش و ۱۶ درصد دیگر عناصر نامعلوم ضد حکومت - نسبت داده شده‌است. همین‌طور،  ۲۵ درصد از تلفات به نیروهای وابسته به حکومت - ۲۳ درصد نیروهای امنیتی افغان و دو درصد نیروهای وابسته به حکومت و عناصر نامعلوم وابستۀ حکومت - نسبت داده شده‌‌است.

در این گزارش، ۱۱ درصد دیگر تلفات به شلیک‌های دوطرف درگیر جنگ، نسبت داده شده‌‌است.

هم‌رسانی کنید