Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی ولسوالی کلدار بلخ را از طالبان پس گرفتند

نیروهای امنیتی سرانجام پس از بیست روز، دوباره ولسوالی کلدار ولایت بلخ را از نزد طالبان پس گرفتند.

عادل شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ می‌گوید که نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی چاشت امروز دوشنبه (۴اسد) طالبان را از ولسوالی کلدار بلخ عقب زند و این ولسوالی را تصرف کردند.

آقای عادل در این باره گفت: «نیروهای ما پیشروی‌های خوب دارند و تلاش شان است که به مردم ملکی آسیب نرسد.»

ولسوالی کلدار در شمال بلخ قرار دارد و در مرز با کشورهای تاجیکستان و ازبیکستان واقع شده‌است. در یک ماه اخیر، این ولسوالی دوبار میان نیروهای امنیتی و طالبان دست بدست شده‌است.

همزمان با این، جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در بخش‌هایی از شهرهای غزنی و میمنه ولایت فاریاب و تالقان ولایت تخار ادامه دارند.

از فاریاب خبر رسیده‌است که یک‌شنبه‌‎شب بخش‌هایی از شهر میمنه گواه حمله‌های توپ دی سی و هاوان‌های طالبان بودند. منابع محلی می‌گویند که در این حمله‌ها سه غیرنظامی جان باختند و سیزده تن دیگر زخمی شده‌اند.

احمد جمشید، باشندۀ شهر میمنه گفت: «وضعیت امنیتی شهر میمنه بسیار وخیم است. ما هر لحظه شاهد شنیدن شلیک سلاح‌های سقیله استیم و بیشتر اینان بر خانه مردم اصابت کرده‌است.»

در تالقان نیز که وضعیت امنیتی نگران‌کننده توصیف شده‌است، درگیری‌ها جریان دارند و صدها خانواده بیجاشده‌اند.

خانواده‌های بیجاشده، می‌گویند که در وضعیت دشواری به‌سر می‌برند و در مکتب‌ها و مکان‌های عمومی دیگر پناه آورده‌اند.

مجید، یکی از این بیجاشده‌گان گفت: «یک ماه زیادتر می‌شود که خانه‌ها تخریب است، زنده‌گی‌ها آباد نیست. خانه‌های ما زیر راکت و هاوان است.»

سیف‌الله، بیجاشدۀ دیگر نیز افزود: «طالبان مردم را امر کوچ دادند، زنده‌گی مردم در ساحه جنگ مانده‌است و همه اینجا سرگردان است.»

باشنده‌گان شهر غزنی نیز می‌گویند که درگیری‌ها در حومه‌های شهر، امنیت روحی را از آنان گرفته اند.

عبدالرحیم، باشندۀ شهر غزنی اظهار داشت: «بسیار جنجال و زحمت استیم. خوف جان، خوف مرمی و خوف طالبان گرفتن است، ما نگران استیم.»

رضا حسین، باشندۀ دیگر شهر غزنی نیز افزود: «مردم از ناامنی ترسیده‌ایم، طالب از یک طرف می‌آید، حکومت از طرف دیگر؛ در مسیر راه بسیار ناامن است.»

با این همه، نهادهای امنیتی ادعا دارند که در نبردهای یک هفتۀ اخیر، بیش از ۱۵۰۰طالب کشته شده و بیش از ۸۰۰تن دیگر زخمی شده‌اند.

نیروهای امنیتی ولسوالی کلدار بلخ را از طالبان پس گرفتند

ولسوالی کلدار در شمال بلخ قرار دارد و در مرز با کشورهای تاجیکستان و ازبیکستان واقع شده‌است. در یک ماه اخیر، این ولسوالی دوبار میان نیروهای امنیتی و طالبان دست بدست شده‌است.

تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی سرانجام پس از بیست روز، دوباره ولسوالی کلدار ولایت بلخ را از نزد طالبان پس گرفتند.

عادل شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ می‌گوید که نیروهای امنیتی و خیزش‌های مردمی چاشت امروز دوشنبه (۴اسد) طالبان را از ولسوالی کلدار بلخ عقب زند و این ولسوالی را تصرف کردند.

آقای عادل در این باره گفت: «نیروهای ما پیشروی‌های خوب دارند و تلاش شان است که به مردم ملکی آسیب نرسد.»

ولسوالی کلدار در شمال بلخ قرار دارد و در مرز با کشورهای تاجیکستان و ازبیکستان واقع شده‌است. در یک ماه اخیر، این ولسوالی دوبار میان نیروهای امنیتی و طالبان دست بدست شده‌است.

همزمان با این، جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در بخش‌هایی از شهرهای غزنی و میمنه ولایت فاریاب و تالقان ولایت تخار ادامه دارند.

از فاریاب خبر رسیده‌است که یک‌شنبه‌‎شب بخش‌هایی از شهر میمنه گواه حمله‌های توپ دی سی و هاوان‌های طالبان بودند. منابع محلی می‌گویند که در این حمله‌ها سه غیرنظامی جان باختند و سیزده تن دیگر زخمی شده‌اند.

احمد جمشید، باشندۀ شهر میمنه گفت: «وضعیت امنیتی شهر میمنه بسیار وخیم است. ما هر لحظه شاهد شنیدن شلیک سلاح‌های سقیله استیم و بیشتر اینان بر خانه مردم اصابت کرده‌است.»

در تالقان نیز که وضعیت امنیتی نگران‌کننده توصیف شده‌است، درگیری‌ها جریان دارند و صدها خانواده بیجاشده‌اند.

خانواده‌های بیجاشده، می‌گویند که در وضعیت دشواری به‌سر می‌برند و در مکتب‌ها و مکان‌های عمومی دیگر پناه آورده‌اند.

مجید، یکی از این بیجاشده‌گان گفت: «یک ماه زیادتر می‌شود که خانه‌ها تخریب است، زنده‌گی‌ها آباد نیست. خانه‌های ما زیر راکت و هاوان است.»

سیف‌الله، بیجاشدۀ دیگر نیز افزود: «طالبان مردم را امر کوچ دادند، زنده‌گی مردم در ساحه جنگ مانده‌است و همه اینجا سرگردان است.»

باشنده‌گان شهر غزنی نیز می‌گویند که درگیری‌ها در حومه‌های شهر، امنیت روحی را از آنان گرفته اند.

عبدالرحیم، باشندۀ شهر غزنی اظهار داشت: «بسیار جنجال و زحمت استیم. خوف جان، خوف مرمی و خوف طالبان گرفتن است، ما نگران استیم.»

رضا حسین، باشندۀ دیگر شهر غزنی نیز افزود: «مردم از ناامنی ترسیده‌ایم، طالب از یک طرف می‌آید، حکومت از طرف دیگر؛ در مسیر راه بسیار ناامن است.»

با این همه، نهادهای امنیتی ادعا دارند که در نبردهای یک هفتۀ اخیر، بیش از ۱۵۰۰طالب کشته شده و بیش از ۸۰۰تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید