Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بازداشت دو تن به اتهام دست داشتن در حمله بر کارمندان دولتی

نیروهای امنیتی دو تن را به اتهام دست داشتن در حمله‌های هدفمندانه بر کارمندان دولتی در بخش‌های مختلف کشور، به ویژه در کابل، بازداشت کرده اند. 

در خبرنامه دفتر معاون نخست ریاست جمهوری آمده است که این دو فرد عضویت گروه طالبان را نیز دارند.

در خبرنامه آمده که یک تن از این افراد آغا محمد نام دارد. این فرد در اعترافش گفته است که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ به جرم اختتاف در زندان بود و در آن جا با قاری فیض الله یک عضو طالبان آشنا شد. 

بر اساس این خبرنامه، این فرد گفته است که این عضو طالبان "پس از رهایی‌اش از زندان با او تماس گرفت و گفت که عضویت گروه طالبان را گرفته است و از او نیز تقاضا کرد تا به او پیوسته و در ترور کارمندان دولتی با وی همکاری کند، به ویژه در ترور تاج محمد افسر فرماندی پولیس ولایت تخار که در زندانی کردن قاری فیض دست داشته است."

او گفته است که پلان داشت تا به تخار برود و افسر پولیس و دیگر افراد دولتی را تثبیت و ترور کند اما که پیش از رسیدن به هدف توسط امنیت ملی بازداشت شد.

در خبرنامه آمده است که فرد دیگر بازداشت شده سمیع الله نام دارد و عضو گروه طالبان است. 

بر بنیاد این خبرنامه، این فرد در چهار حمله بر کارمندان دولتی در کابل دست دارد. 

به گفتۀ او، این حمله‌ها شامل انفجار ماین بر یک موتر پولیس در قلعه احمدخان کابل، انفجار بر یک موتر نیروهای امنیتی در کارته نو، انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بگرامی کابل که دو تن از نیروهای ارتش در آن هدف قرار گرفتند، و انفجار بر یک موتر نیروهای امنیتی در منطقه بلاک‌های هیوادوال، اند.

بازداشت دو تن به اتهام دست داشتن در حمله بر کارمندان دولتی

در خبرنامه آمده است که دو فرد بازداشت شده از سوی نیروهای امنیتی، اعضای گروه طالبان استند.

تصویر بندانگشتی

نیروهای امنیتی دو تن را به اتهام دست داشتن در حمله‌های هدفمندانه بر کارمندان دولتی در بخش‌های مختلف کشور، به ویژه در کابل، بازداشت کرده اند. 

در خبرنامه دفتر معاون نخست ریاست جمهوری آمده است که این دو فرد عضویت گروه طالبان را نیز دارند.

در خبرنامه آمده که یک تن از این افراد آغا محمد نام دارد. این فرد در اعترافش گفته است که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ به جرم اختتاف در زندان بود و در آن جا با قاری فیض الله یک عضو طالبان آشنا شد. 

بر اساس این خبرنامه، این فرد گفته است که این عضو طالبان "پس از رهایی‌اش از زندان با او تماس گرفت و گفت که عضویت گروه طالبان را گرفته است و از او نیز تقاضا کرد تا به او پیوسته و در ترور کارمندان دولتی با وی همکاری کند، به ویژه در ترور تاج محمد افسر فرماندی پولیس ولایت تخار که در زندانی کردن قاری فیض دست داشته است."

او گفته است که پلان داشت تا به تخار برود و افسر پولیس و دیگر افراد دولتی را تثبیت و ترور کند اما که پیش از رسیدن به هدف توسط امنیت ملی بازداشت شد.

در خبرنامه آمده است که فرد دیگر بازداشت شده سمیع الله نام دارد و عضو گروه طالبان است. 

بر بنیاد این خبرنامه، این فرد در چهار حمله بر کارمندان دولتی در کابل دست دارد. 

به گفتۀ او، این حمله‌ها شامل انفجار ماین بر یک موتر پولیس در قلعه احمدخان کابل، انفجار بر یک موتر نیروهای امنیتی در کارته نو، انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بگرامی کابل که دو تن از نیروهای ارتش در آن هدف قرار گرفتند، و انفجار بر یک موتر نیروهای امنیتی در منطقه بلاک‌های هیوادوال، اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره