Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

وزارت صلح: در۴ماه گذشته ۲۴هزار جنگجوی طالبان کشته و زخمی شد‌ه‌اند

یافته‌های بخش نظارت از کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس وزارت دولت در امور صلح، نشان می‌دهند که در چهار ماه گذشته بخش‌های گونه‌گون کشور گواه افزایش بی‌پیشینه حمله‌‎های طالبان بوده‌اند.

بربنیاد گزارش این وزارت، طالبان از ماه حمل تا سرطان سال روان میلادی ۲۲هزار حمله را در کشور راه‌اندازی کرده‌اند که در این حمله‌ها بیش از ۲۴هزار جنگجوی طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

سید عبدالله هاشمی، رییس بخش نظارت از کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس وزارت دولت در امور صلح که امروز این گزارش را همگانی می‌ساخت، بیان داشت: «بیش از ده‌هزار جنگجویی که از بیرون افغانستان برای تشدید جنگ‌ها به بخش‌های مختلف افغانستان آمدند نشان می‌دهد که پشت جنگ افغانستان دست‌های بیرونی است.»

در همین حال، عطاالرحمان سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که جنگ کنونی مشروعیت دینی ندارد و طالبان باید خواست‌های شان را روی میز مذاکره بگذارند: «ما طرف‌دار این استیم که همزمان روی تمام موارد بحث صورت بگیرد؛ هم مساله زندانیان، هم مساله لیس سیاه و هم قانون اساسی.»

آقای سلیم می‌افزاید که طالبان هنوز روشن نساخته‌اند که چه زمانی آماده  دور بعدی مذاکرات میان نماینده‌گان حکومت می‌شوند: «بحث‌ها بین گروه تماس ما و تحریک طالبان دوام دارد اما بیشتر منتظر همان صدا و پیام دوستان تسهیل کننده استیم.»

طالبان تاکنون دربارۀ این گزارش وزارت صلح چیزی نگفته‌اند.

در بخش دیگری این گزارش، به تلفات غیرنظامیان در چهار ماه گذشته نیز پرداخته شده‌است. در گزارش آمده‌است که در چهار ماه گذشته ۵۷۷۷ غیرنظامی که شامل زنان و کودکان نیز می‌شوند، جان باخته‌اند.

وزارت صلح: در۴ماه گذشته ۲۴هزار جنگجوی طالبان کشته و زخمی شد‌ه‌اند

در گزارش آمده‌است که در چهار ماه گذشته ۵۷۷۷ غیرنظامی که شامل زنان و کودکان نیز می‌شوند، جان باخته‌اند.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های بخش نظارت از کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس وزارت دولت در امور صلح، نشان می‌دهند که در چهار ماه گذشته بخش‌های گونه‌گون کشور گواه افزایش بی‌پیشینه حمله‌‎های طالبان بوده‌اند.

بربنیاد گزارش این وزارت، طالبان از ماه حمل تا سرطان سال روان میلادی ۲۲هزار حمله را در کشور راه‌اندازی کرده‌اند که در این حمله‌ها بیش از ۲۴هزار جنگجوی طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

سید عبدالله هاشمی، رییس بخش نظارت از کاهش خشونت‌ها و آتش‌بس وزارت دولت در امور صلح که امروز این گزارش را همگانی می‌ساخت، بیان داشت: «بیش از ده‌هزار جنگجویی که از بیرون افغانستان برای تشدید جنگ‌ها به بخش‌های مختلف افغانستان آمدند نشان می‌دهد که پشت جنگ افغانستان دست‌های بیرونی است.»

در همین حال، عطاالرحمان سلیم، معاون شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که جنگ کنونی مشروعیت دینی ندارد و طالبان باید خواست‌های شان را روی میز مذاکره بگذارند: «ما طرف‌دار این استیم که همزمان روی تمام موارد بحث صورت بگیرد؛ هم مساله زندانیان، هم مساله لیس سیاه و هم قانون اساسی.»

آقای سلیم می‌افزاید که طالبان هنوز روشن نساخته‌اند که چه زمانی آماده  دور بعدی مذاکرات میان نماینده‌گان حکومت می‌شوند: «بحث‌ها بین گروه تماس ما و تحریک طالبان دوام دارد اما بیشتر منتظر همان صدا و پیام دوستان تسهیل کننده استیم.»

طالبان تاکنون دربارۀ این گزارش وزارت صلح چیزی نگفته‌اند.

در بخش دیگری این گزارش، به تلفات غیرنظامیان در چهار ماه گذشته نیز پرداخته شده‌است. در گزارش آمده‌است که در چهار ماه گذشته ۵۷۷۷ غیرنظامی که شامل زنان و کودکان نیز می‌شوند، جان باخته‌اند.

هم‌رسانی کنید