تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست اضظراری چرخبال نیروهای افغان در شهر لشکرگاه

منابع امنیتی می گویند که یک چرخبال جنگی "ام دی ۵۳۰" مربوط به نیروهای افغان شام پنجشنبه در منطقه یی در شهر لشکرگاه نشست اضطراری کرد.

به گفتۀ این منابع، این چرخبال پس ازآن ناگزیر به نشست در یک مکتب در شهرلشکرگاه شد که یک بال آن آتش گرفت.

تاکنون روشن نیست که این چرخبال در نتیجه آتش گرفتن گلوله خود آن آتش گرفته است یا در نتیجه شلیک طالبان.

مقام های دولتی می گویند که به هردو پیلوت چرخبال آسیب نرسیده است.

این رویداد سه روز پس از آن رخ می دهد که یک چرخبال می ۱۷ نیروهای افغان هفته پیش در جریان یک عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند بنا بر مشکلات تخنیکی نشست اضطراری کرد. 

در این رویداد نیز به سرنشینان این چرخبال آسیبی نرسید.

نشست اضظراری چرخبال نیروهای افغان در شهر لشکرگاه

به گفتۀ منابع، این چرخبال پس ازآن ناگزیر به نشست در یک مکتب در شهرلشکرگاه شد که یک بال آن آتش گرفت.

تصویر بندانگشتی

منابع امنیتی می گویند که یک چرخبال جنگی "ام دی ۵۳۰" مربوط به نیروهای افغان شام پنجشنبه در منطقه یی در شهر لشکرگاه نشست اضطراری کرد.

به گفتۀ این منابع، این چرخبال پس ازآن ناگزیر به نشست در یک مکتب در شهرلشکرگاه شد که یک بال آن آتش گرفت.

تاکنون روشن نیست که این چرخبال در نتیجه آتش گرفتن گلوله خود آن آتش گرفته است یا در نتیجه شلیک طالبان.

مقام های دولتی می گویند که به هردو پیلوت چرخبال آسیب نرسیده است.

این رویداد سه روز پس از آن رخ می دهد که یک چرخبال می ۱۷ نیروهای افغان هفته پیش در جریان یک عملیات نظامی در ولسوالی نادعلی ولایت هلمند بنا بر مشکلات تخنیکی نشست اضطراری کرد. 

در این رویداد نیز به سرنشینان این چرخبال آسیبی نرسید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره