Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی خبرنگاران افغانستان از افزایش تهدید ها در برابر آنان

همزمان با بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور، شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی می گویند که بلند رفتن تهدید های امنیتی آنان را نگران ساخته است.

اکبر لودین، خبرنگار ابراز داشت: "خواست ما از طرف های درگیر این است که قوانین جهانی را در جنگ مراعات نمایند."

شعیب حیدری، تصویربردار گفت: "خبرنگاران در وضعیت خیلی بدی قرار دارند. جامعه جهانی در چنین حالت نباید خبرنگاران را تنها بگذارد."

در همین حال، نهاد های حامی رسانه ها تاکید دارند که می کوشند تا امنیت خبرنگاران و رسانه ها تامین شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز در نشستی می گوید که ممکن اوضاع امنیتی افغانستان، آزادی بیان را در این کشور نیز آسیب برساند.

مسوول این نهاد جهانی در افغانستان از جامعه جهانی می خواهد تا با فشار آوردن بر طرف های درگیر جنگ، امنیت خبرنگاران را در این کشور تامین نماید.

رضا معینی، مسوول دفتر افغانستان گزارشگران بدون مرز اظهار کرد: "جامعه جهانی را فرا می‌خوانیم که امنیت روزنامه نگاران باید در افغانستان تامین شود."

ضیا بومیا، معاون کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بیان کرد: "بخش عمده جامعه ما که یکی از دست آورد های بیست سال اخیر حکومت و یکی از خطوط سرخ جامعه جهانی در تمام تعاملات با مخالفان دولت و یا سایر گروه ها و بعضا با خود حکومت، امروز در مرز صدمه دیدن است."

سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت چهار خبرنگار را از سوی امنیت ملی در کندهار را غیرقانونی می داند و بر رهایی هر چه زودتر آنان تاکید می ورزد.

رضا معینی، مسوول دفتر افغانستان گزارشگران بدون مرز ابراز داشت: "این بازداشت ها غلط بوده، وارد جزییات اش نشدیم ولی راه های دیگری هست. دفاع نمی کنیم از آنچه این روزنامه نگاران انجام دادند."

چهار خبرنگار محلی کندهار برای تهیه گزارش به سپین بولدک کندهار که زیر حاکمیت طالبان است، رفته بودند. آنان در راه برگشت از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند و پنج  روز می‌شود که از سرنوشت آنان خبری نیست.

نگرانی خبرنگاران افغانستان از افزایش تهدید ها در برابر آنان

سازمان گزارشگران بدون مرز در نشستی می گوید که ممکن اوضاع امنیتی افغانستان، آزادی بیان را در این کشور نیز آسیب برساند.

Thumbnail

همزمان با بدتر شدن اوضاع امنیتی در کشور، شماری از خبرنگاران و کارمندان رسانه یی می گویند که بلند رفتن تهدید های امنیتی آنان را نگران ساخته است.

اکبر لودین، خبرنگار ابراز داشت: "خواست ما از طرف های درگیر این است که قوانین جهانی را در جنگ مراعات نمایند."

شعیب حیدری، تصویربردار گفت: "خبرنگاران در وضعیت خیلی بدی قرار دارند. جامعه جهانی در چنین حالت نباید خبرنگاران را تنها بگذارد."

در همین حال، نهاد های حامی رسانه ها تاکید دارند که می کوشند تا امنیت خبرنگاران و رسانه ها تامین شود.

سازمان گزارشگران بدون مرز در نشستی می گوید که ممکن اوضاع امنیتی افغانستان، آزادی بیان را در این کشور نیز آسیب برساند.

مسوول این نهاد جهانی در افغانستان از جامعه جهانی می خواهد تا با فشار آوردن بر طرف های درگیر جنگ، امنیت خبرنگاران را در این کشور تامین نماید.

رضا معینی، مسوول دفتر افغانستان گزارشگران بدون مرز اظهار کرد: "جامعه جهانی را فرا می‌خوانیم که امنیت روزنامه نگاران باید در افغانستان تامین شود."

ضیا بومیا، معاون کمیته مشترک حکومت و رسانه ها بیان کرد: "بخش عمده جامعه ما که یکی از دست آورد های بیست سال اخیر حکومت و یکی از خطوط سرخ جامعه جهانی در تمام تعاملات با مخالفان دولت و یا سایر گروه ها و بعضا با خود حکومت، امروز در مرز صدمه دیدن است."

سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت چهار خبرنگار را از سوی امنیت ملی در کندهار را غیرقانونی می داند و بر رهایی هر چه زودتر آنان تاکید می ورزد.

رضا معینی، مسوول دفتر افغانستان گزارشگران بدون مرز ابراز داشت: "این بازداشت ها غلط بوده، وارد جزییات اش نشدیم ولی راه های دیگری هست. دفاع نمی کنیم از آنچه این روزنامه نگاران انجام دادند."

چهار خبرنگار محلی کندهار برای تهیه گزارش به سپین بولدک کندهار که زیر حاکمیت طالبان است، رفته بودند. آنان در راه برگشت از سوی نیروهای امنیت ملی بازداشت شدند و پنج  روز می‌شود که از سرنوشت آنان خبری نیست.

هم‌رسانی کنید