تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی دانش‌جویان دانشکدۀ پزشکی خوست از احتمال محروم شدن از تحصیل

شماری از دانش‌جویان دختر دانشکدۀ پزشکی ولایت خوست که باشنده‌گان ولایت بلخ استند، می‌گویند که در پی گسترش جنگ، رفت‌وآمد آن‌ها به خوست دشوار شده‌است و اگر وضعیت بهتر نشود، احتمال دارد که از ادامۀ تحصیل محروم شوند.

این دانشجویان که امروز شنبه (۹ اسد) در برابر دانشگاه بلخ گرد آمده بودند از وزارت تحصیلات عالی ‌خواستند که به آنان کمک کند تا ادامۀ درس‌های شان را در ولایت خودشان در بلخ پیش ببرند.

رقیبه، یکی از این دانش‌جویان گفت: «ما به دلیل همین ناامنی نمی‌توانیم که به درس‌های خود برسیم. ما یک مکان امن را ضرورت داریم که بتوانیم آنجا درس بخوانیم.»

این دانشجویان معترض می‌گویند که با گسترش ناامنی‌ها، حضور طالبان در شاهراه‌ها بیشتر شده است از اینرو بیش از هر زمان دیگر با خطر تهدید روبرو‌اند و رفت‌وآمدها برای‌شان دشوار شده‌است.

سحر، دانشجوی دیگر دانشکدۀ پزشکی خوست بیان داشت: «از هشت ولایت می‌گذریم در سه، چهار ولایت جنگ است هر گاه ما خوست می‌رویم سه، چهار جای در جنگ بند می‌مانیم و این برای ما بسیار خطرناک است.»

زهره دانش‌جوی دیگر نیز افزود: «وقتی ما در این شرایط ناامن می‌خواهیم که به حیث یک دختر به تحصیل خود ادامه دهیم پس خواهش ما از وزارت تحصیلات عالی اینست که همکاری کند.»

این دانشجویان که شمارشان به ۲۳ تن می‌رسند، می‌گویند که دلبستگی زیاد به ادامه آموزش دارند. آنان هشدار می‌دهند که اگر زمینه تبدیلی شان فراهم نشود، ممکن است خانواده‌هایشان برای آنان اجازه ادامه آموزش را ندهند.

در همین حال، مادران شماری از این دانش‌جویان که در اعتراض امروز شرکت کرده بودند، تأکید کردند که اگر حکومت زمینۀ تحصیل دختران شان را در بلخ فراهم نکند، آنان اجازه نمی‌دهند دختران شان به خوست بروند: «اگر قرار باشد که وزارت تحصیلات عالی همرای اینها/دانشجویان موافقت نکند من خودم یگانه کسی استم که شاید دخترم از تحصیلات باز بماند.»

دیدگاه وزارت تحصیلات عالی در این باره به دست نیامد.

نگرانی دانش‌جویان دانشکدۀ پزشکی خوست از احتمال محروم شدن از تحصیل

این دانشجویان معترض می‌گویند که با گسترش ناامنی‌ها، حضور طالبان در شاهراه‌ها بیشتر شده است از اینرو بیش از هر زمان دیگر با خطر تهدید روبرو‌اند و رفت‌وآمدها برای‌شان دشوار شده‌است.

تصویر بندانگشتی

شماری از دانش‌جویان دختر دانشکدۀ پزشکی ولایت خوست که باشنده‌گان ولایت بلخ استند، می‌گویند که در پی گسترش جنگ، رفت‌وآمد آن‌ها به خوست دشوار شده‌است و اگر وضعیت بهتر نشود، احتمال دارد که از ادامۀ تحصیل محروم شوند.

این دانشجویان که امروز شنبه (۹ اسد) در برابر دانشگاه بلخ گرد آمده بودند از وزارت تحصیلات عالی ‌خواستند که به آنان کمک کند تا ادامۀ درس‌های شان را در ولایت خودشان در بلخ پیش ببرند.

رقیبه، یکی از این دانش‌جویان گفت: «ما به دلیل همین ناامنی نمی‌توانیم که به درس‌های خود برسیم. ما یک مکان امن را ضرورت داریم که بتوانیم آنجا درس بخوانیم.»

این دانشجویان معترض می‌گویند که با گسترش ناامنی‌ها، حضور طالبان در شاهراه‌ها بیشتر شده است از اینرو بیش از هر زمان دیگر با خطر تهدید روبرو‌اند و رفت‌وآمدها برای‌شان دشوار شده‌است.

سحر، دانشجوی دیگر دانشکدۀ پزشکی خوست بیان داشت: «از هشت ولایت می‌گذریم در سه، چهار ولایت جنگ است هر گاه ما خوست می‌رویم سه، چهار جای در جنگ بند می‌مانیم و این برای ما بسیار خطرناک است.»

زهره دانش‌جوی دیگر نیز افزود: «وقتی ما در این شرایط ناامن می‌خواهیم که به حیث یک دختر به تحصیل خود ادامه دهیم پس خواهش ما از وزارت تحصیلات عالی اینست که همکاری کند.»

این دانشجویان که شمارشان به ۲۳ تن می‌رسند، می‌گویند که دلبستگی زیاد به ادامه آموزش دارند. آنان هشدار می‌دهند که اگر زمینه تبدیلی شان فراهم نشود، ممکن است خانواده‌هایشان برای آنان اجازه ادامه آموزش را ندهند.

در همین حال، مادران شماری از این دانش‌جویان که در اعتراض امروز شرکت کرده بودند، تأکید کردند که اگر حکومت زمینۀ تحصیل دختران شان را در بلخ فراهم نکند، آنان اجازه نمی‌دهند دختران شان به خوست بروند: «اگر قرار باشد که وزارت تحصیلات عالی همرای اینها/دانشجویان موافقت نکند من خودم یگانه کسی استم که شاید دخترم از تحصیلات باز بماند.»

دیدگاه وزارت تحصیلات عالی در این باره به دست نیامد.

هم‌رسانی کنید