Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

درگیری‌ها در هرات باردیگر شدت گرفته‌اند

جنگ در بخش‌هایی از شهر هرات برای چهارمین روز پیاپی ادامه دارد و حالا شدت بیشتری گرفته‌اند.

نبردها در روستاهای غرب شهر هرات به شدت ادامه دارند و نیروهای امنیتی از خط نخست نبرد در جنوب شهر نیز اندکی عقب‌نشینی کرده‌اند.

همزمان با این، صدها نیروی ویژه از کابل به هرات رفتند. معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله که رهبری این نیروهای ویژه را به‌عهده دارد، از آغاز عملیات گسترده در برابر طالبان در شهر هرات خبر می‌دهد.

جنرال عبدالرحمان رحمان، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در این باره گفت: «با جمعی از نیروهای امنیتی از کابل آمده‌ایم و به نیروهای امنیتی در هرات پیوسته ایم. برای حفظ جان، مال و ناموس مردم هرات هرچه زودتر اقدام می‌کنیم.»

عبدالصبور قانع، والی هرات نیز بیان داشت: «در خط نخست در پل مالان درگیری است و جلو حمله‌های طالبان گرفته می‌شود. بعضی وقت، خط اول عقب و جلو می‌شود اما به این معنا نیست که خط جنگ شکسته باشد.»

پروازهای ملکی و نظامی از میدان هوایی بین‌المللی هرات که بدلیل جنگ‌ها متوقف شده بود پس از سه روز، صبح امروز از سر گرفته شد.

همزمان با این، ستوری کریمی، خبرنگار پژواک و شکیب شمس، خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار که زن و شوهر استند صبح امروز هنگام پوشش خبری از خط نخست نبرد آماج حمله طالبان قرار گرفتند و پس از یک ساعت بازداشت طالبان آنان را رها ساختند.

ستوری کریمی گفت: «از نیروهای امنیتی ده متر فاصله داشتم که به رگبار بسته شدیم. با شوهرم در موتر پروت کردیم و از سوی طالبان محاصره شدیم. طالبان بر ما زیاد فیر کردند.»

شکیب شمس نیز افزود: «بسیار وحشتناک بود؛ چون چند گلوله بر موتر ما اصابت کردند. وقتی موتر را توقف دادم، دیدم که چهار طالب ما را محاصره کرده‌اند و گفتند که موتر را ببر داخل جاده.»

بربنیاد آمارهای شفاخانۀ حوزه‌یی هرات، در نبردها چهار روز پسین در جنوب شهر هرات، بیست تن به‌شمول ۱۶نظامی جان باختند و بیش از ۹۰تن به‌شمول ۷۰نظامی زخم برداشته‌اند. مقام‌های امنیتی هرات از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می‌دهند.

درگیری‌ها در هرات باردیگر شدت گرفته‌اند

نبردها در روستاهای غرب شهر هرات به شدت ادامه دارند و نیروهای امنیتی از خط نخست نبرد در جنوب شهر نیز اندکی عقب‌نشینی کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

جنگ در بخش‌هایی از شهر هرات برای چهارمین روز پیاپی ادامه دارد و حالا شدت بیشتری گرفته‌اند.

نبردها در روستاهای غرب شهر هرات به شدت ادامه دارند و نیروهای امنیتی از خط نخست نبرد در جنوب شهر نیز اندکی عقب‌نشینی کرده‌اند.

همزمان با این، صدها نیروی ویژه از کابل به هرات رفتند. معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله که رهبری این نیروهای ویژه را به‌عهده دارد، از آغاز عملیات گسترده در برابر طالبان در شهر هرات خبر می‌دهد.

جنرال عبدالرحمان رحمان، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله در این باره گفت: «با جمعی از نیروهای امنیتی از کابل آمده‌ایم و به نیروهای امنیتی در هرات پیوسته ایم. برای حفظ جان، مال و ناموس مردم هرات هرچه زودتر اقدام می‌کنیم.»

عبدالصبور قانع، والی هرات نیز بیان داشت: «در خط نخست در پل مالان درگیری است و جلو حمله‌های طالبان گرفته می‌شود. بعضی وقت، خط اول عقب و جلو می‌شود اما به این معنا نیست که خط جنگ شکسته باشد.»

پروازهای ملکی و نظامی از میدان هوایی بین‌المللی هرات که بدلیل جنگ‌ها متوقف شده بود پس از سه روز، صبح امروز از سر گرفته شد.

همزمان با این، ستوری کریمی، خبرنگار پژواک و شکیب شمس، خبرنگار رادیو سلام وطن‌دار که زن و شوهر استند صبح امروز هنگام پوشش خبری از خط نخست نبرد آماج حمله طالبان قرار گرفتند و پس از یک ساعت بازداشت طالبان آنان را رها ساختند.

ستوری کریمی گفت: «از نیروهای امنیتی ده متر فاصله داشتم که به رگبار بسته شدیم. با شوهرم در موتر پروت کردیم و از سوی طالبان محاصره شدیم. طالبان بر ما زیاد فیر کردند.»

شکیب شمس نیز افزود: «بسیار وحشتناک بود؛ چون چند گلوله بر موتر ما اصابت کردند. وقتی موتر را توقف دادم، دیدم که چهار طالب ما را محاصره کرده‌اند و گفتند که موتر را ببر داخل جاده.»

بربنیاد آمارهای شفاخانۀ حوزه‌یی هرات، در نبردها چهار روز پسین در جنوب شهر هرات، بیست تن به‌شمول ۱۶نظامی جان باختند و بیش از ۹۰تن به‌شمول ۷۰نظامی زخم برداشته‌اند. مقام‌های امنیتی هرات از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان خبر می‌دهند.

هم‌رسانی کنید