Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

غنی: اگر وضعیت نظامی تغییر نکند طالبان به مذاکره حاضر نمی‌‌شوند

رییس‌‎جمهور غنی می‌گوید تا زمانی‌که اوضاع نظامی تغییر نکند، طالبان هیچ اراده‌یی برای صلح نخواهند داشت و به میز مذاکره نیز حاضر نخواهند شد.

رییس‌جمهور که امروز در مراسم گشایش هفتۀ حکومت‌داری برقی، در ارگ سخن می‌زد گفت که طالبان در مقایسه به بیست سال پیش، تغییر کرده‌اند؛ اما به‌گفتۀ او، ظالم‌تر و نامسلمان‌تر شده‌اند: «این‌ها ( طالبان) حاضر به مذاکرات جدی نمی‌شوند تا وضعیت نظامی در میدان تغییر نکند.»

رییس‌جمهور افزود: «یک طالبی که از بیست و چهار سال گذشته و واقعأ که تغییر کرده؛ تغییر شان در چیست؟ فجیع‌تر شده، ظالم‌تر شده‌اند و نامسلمان‌تر شده‌اند.»

رییس‌جمهور در بخش‌ دیگر از سخنانش تأکید کرد که برای تغییر اوضاع باید طرح برنامۀ شش ماه آینده عملی شود؛ طرحی که به‌گفتۀ او یک بخش آن بسج مردمی برای دفاع از نظام زیر مدیریت امنیت ملی است.

رییس‌جمهور غنی، طالبان را متهم کرد که راه را برای حضور هراس‌افگنان خارجی در افغانستان باز کرده‌اند.

آقای غنی در ادامۀ سخنانش گفت که یکی از علت‌های مشکلات کنونی در جبهه‌های جنگ، پرداخت نشدن منظم تنخواه‌های نیروهای امنیتی است. او به مسؤولان حکومت دستور داد که فساد نکنند و او را نزد همکاران بیرونی شرمنده نسازند.

آقای غنی از چگونگی استخدام‌ها در نهادهای حکومتی نیز انتقاد کرد: «ولایتی استند که یک ولسوالی کل چوکی‌های دولتی را انحصار کرده‌اند. جمهوریت با خاندان و میراثی ساخته نمی‌شود.»

از سویی دیگر، محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف می‌گوید کسانی در نظام استند که به‌سود طالبان تبلیغ می‌کنند و باید جلو آنان گرفته شود؛ او از امنیت ملی می‌خواهد که بی‌مشوره این وزارت، عالمان دین را بازداشت نکند: «کسانی در جامعه استند و حتا کارمندان دولت استند که به آدرس ما اتهام کفر، الحاد، غربی، ستمی و ما را دستبوس بیگانه‌گان می‌گویند.»

با این هم، مسؤولان ادارۀ امور آغاز روند حکومت‌داری برقی را یک گام مثبت در تسریع کارهای نهادهای دولتی می‌دانند.

غنی: اگر وضعیت نظامی تغییر نکند طالبان به مذاکره حاضر نمی‌‌شوند

رییس‌جمهور غنی، طالبان را متهم کرد که راه را برای حضور هراس‌افگنان خارجی در افغانستان باز کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

رییس‌‎جمهور غنی می‌گوید تا زمانی‌که اوضاع نظامی تغییر نکند، طالبان هیچ اراده‌یی برای صلح نخواهند داشت و به میز مذاکره نیز حاضر نخواهند شد.

رییس‌جمهور که امروز در مراسم گشایش هفتۀ حکومت‌داری برقی، در ارگ سخن می‌زد گفت که طالبان در مقایسه به بیست سال پیش، تغییر کرده‌اند؛ اما به‌گفتۀ او، ظالم‌تر و نامسلمان‌تر شده‌اند: «این‌ها ( طالبان) حاضر به مذاکرات جدی نمی‌شوند تا وضعیت نظامی در میدان تغییر نکند.»

رییس‌جمهور افزود: «یک طالبی که از بیست و چهار سال گذشته و واقعأ که تغییر کرده؛ تغییر شان در چیست؟ فجیع‌تر شده، ظالم‌تر شده‌اند و نامسلمان‌تر شده‌اند.»

رییس‌جمهور در بخش‌ دیگر از سخنانش تأکید کرد که برای تغییر اوضاع باید طرح برنامۀ شش ماه آینده عملی شود؛ طرحی که به‌گفتۀ او یک بخش آن بسج مردمی برای دفاع از نظام زیر مدیریت امنیت ملی است.

رییس‌جمهور غنی، طالبان را متهم کرد که راه را برای حضور هراس‌افگنان خارجی در افغانستان باز کرده‌اند.

آقای غنی در ادامۀ سخنانش گفت که یکی از علت‌های مشکلات کنونی در جبهه‌های جنگ، پرداخت نشدن منظم تنخواه‌های نیروهای امنیتی است. او به مسؤولان حکومت دستور داد که فساد نکنند و او را نزد همکاران بیرونی شرمنده نسازند.

آقای غنی از چگونگی استخدام‌ها در نهادهای حکومتی نیز انتقاد کرد: «ولایتی استند که یک ولسوالی کل چوکی‌های دولتی را انحصار کرده‌اند. جمهوریت با خاندان و میراثی ساخته نمی‌شود.»

از سویی دیگر، محمد قاسم حلیمی، وزیر ارشاد، حج و اوقاف می‌گوید کسانی در نظام استند که به‌سود طالبان تبلیغ می‌کنند و باید جلو آنان گرفته شود؛ او از امنیت ملی می‌خواهد که بی‌مشوره این وزارت، عالمان دین را بازداشت نکند: «کسانی در جامعه استند و حتا کارمندان دولت استند که به آدرس ما اتهام کفر، الحاد، غربی، ستمی و ما را دستبوس بیگانه‌گان می‌گویند.»

با این هم، مسؤولان ادارۀ امور آغاز روند حکومت‌داری برقی را یک گام مثبت در تسریع کارهای نهادهای دولتی می‌دانند.

هم‌رسانی کنید