Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ششمین روز جنگ در هرات؛ نبردها در چند بخش شهر گسترش یافته‌اند

در ششمین روز حمله طالبان بر شهر هرات، درگیری‌های سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان در چند بخش این شهر گسترش یافته‌اند.

جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ناحیه‌های دوم، سوم، هفتم، نهم و چهاردهم شهر هرات و بخش‌های جنوب این شهر ادامه دارد.

عبدالصبور قانع، والی هرات گفت: «حمایت هوایی داریم و تجمع طالبان در ساحات مختلف شهر هرات آماج حمله‌های هوایی قرار گرفته و چند موضع شان از بین برده شد و تلفات سنگین به طالبان وارد شده‌است. نیروهای کمکی به هرات رسیده‌ و تمام نیروهای عملیاتی بسیج شده‌اند. به‌زودی عملیات پاک سازی شهر هرات از وجود طالبان آغاز می‌شود.»

در همین حال، محمد اسماعیل خان، رهبر جبهه مقاومت مردمی که جنگ در برابر طالبان را در شهر هرات رهبری می‌کند، از زنان و مردان هراتی خواسته که در برابر طالبان بسیج شوند: «برای هر زن و مردم هراتی فرض است که خودرا از این لشکر جهل و نادانی نجات دهد. طالبان نسبت به گذشته جهل و غرور بیشتری دارند و اگر با این نادانی وارد شهر هرات می شدند، مردم را طوری عذاب می دادند که همه مردم پشیمان می شدند که چرا ما در برابر طالبان قیام نکردیم.»

شماری از جوانان هرات که به تازهگی به صفوف جبهه مقاومت مردمی پیوسته‌اند، می‌گویند از شهر هرات دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تا طالبان وارد این شهر شوند.

محمد، عضو جبهه مقاوت مردمی بیان داشت: «ما اگر وطن خودرا به طالبان رها کنیم وطن ما نابود می‌شود و مردم ما فراری می‌شوند. اجازه نمی‌دهیم که طالبان کشور ما را تصرف کنند و هر قدر که تلاش هم بکنند موفق نمی‌‎شوند.»

شهریار نظامی، عضو جبهه مقاوت مردمی نیز افزود: «ملا امام مسجد ما با طالبان یکجا شده و با ما جنگ می‌کند. سال‌ها دنبالش نماز خواندیم و خودرا انسان خوب جلوه می‌داد، اما امروز باعث زخمی شدن شمار زیادی از دوستان ما شده است.»

مقام‌های نظامی از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در نبردهای شهر هرات خبر می‌دهند. آنان می‌پذیرند که در حمله‌های طالبان نزدیک به صد تن از نیروهای امنیتی و مردمی کشته و زخمی شده‌اند.

ششمین روز جنگ در هرات؛ نبردها در چند بخش شهر گسترش یافته‌اند

جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ناحیه‌های دوم، سوم، هفتم، نهم و چهاردهم شهر هرات و بخش‌های جنوب این شهر ادامه دارد.

تصویر بندانگشتی

در ششمین روز حمله طالبان بر شهر هرات، درگیری‌های سخت میان نیروهای امنیتی و طالبان در چند بخش این شهر گسترش یافته‌اند.

جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان در ناحیه‌های دوم، سوم، هفتم، نهم و چهاردهم شهر هرات و بخش‌های جنوب این شهر ادامه دارد.

عبدالصبور قانع، والی هرات گفت: «حمایت هوایی داریم و تجمع طالبان در ساحات مختلف شهر هرات آماج حمله‌های هوایی قرار گرفته و چند موضع شان از بین برده شد و تلفات سنگین به طالبان وارد شده‌است. نیروهای کمکی به هرات رسیده‌ و تمام نیروهای عملیاتی بسیج شده‌اند. به‌زودی عملیات پاک سازی شهر هرات از وجود طالبان آغاز می‌شود.»

در همین حال، محمد اسماعیل خان، رهبر جبهه مقاومت مردمی که جنگ در برابر طالبان را در شهر هرات رهبری می‌کند، از زنان و مردان هراتی خواسته که در برابر طالبان بسیج شوند: «برای هر زن و مردم هراتی فرض است که خودرا از این لشکر جهل و نادانی نجات دهد. طالبان نسبت به گذشته جهل و غرور بیشتری دارند و اگر با این نادانی وارد شهر هرات می شدند، مردم را طوری عذاب می دادند که همه مردم پشیمان می شدند که چرا ما در برابر طالبان قیام نکردیم.»

شماری از جوانان هرات که به تازهگی به صفوف جبهه مقاومت مردمی پیوسته‌اند، می‌گویند از شهر هرات دفاع می‌کنند و اجازه نمی‌دهند تا طالبان وارد این شهر شوند.

محمد، عضو جبهه مقاوت مردمی بیان داشت: «ما اگر وطن خودرا به طالبان رها کنیم وطن ما نابود می‌شود و مردم ما فراری می‌شوند. اجازه نمی‌دهیم که طالبان کشور ما را تصرف کنند و هر قدر که تلاش هم بکنند موفق نمی‌‎شوند.»

شهریار نظامی، عضو جبهه مقاوت مردمی نیز افزود: «ملا امام مسجد ما با طالبان یکجا شده و با ما جنگ می‌کند. سال‌ها دنبالش نماز خواندیم و خودرا انسان خوب جلوه می‌داد، اما امروز باعث زخمی شدن شمار زیادی از دوستان ما شده است.»

مقام‌های نظامی از وارد شدن تلفات سنگین به طالبان در نبردهای شهر هرات خبر می‌دهند. آنان می‌پذیرند که در حمله‌های طالبان نزدیک به صد تن از نیروهای امنیتی و مردمی کشته و زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید