Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کرزی: سلطه جویی طالبان بر افغانستان با قیام مردمی روبرو خواهد شد

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور می گوید که اگر طالبان در تلاش سلطه بر افغانستان باشند، با قیام مردمی روبرو خواهند شد و او یکی از قیام کننده‌گان در برابر آنان خواهد بود.

حامد کرزی به روز دوشنبه (۱۱ اسد) در مصاحبه یی با شبکه «روسیه تودی» گفت که اوضاع کنونی کشور را بسیار دشوار می داند؛ اما تأکید می ورزید که برای افغانستان، بدترین سناریو نه؛ بل بهترین سناریو را می بیند.

وی در این زمینه، به تلاش ها در داخل کشور اشاره می کند و نقش کشورهای منطقه را هم در این راستا، سازنده می گوید.

"من برای افغانستان، بدترین سناریو ندارم! من برای افغانستان، بهترین سناریو دارم و من برخی ازگرایش‌ها را به سوی آن می بینم. بلی، ما دریک لحظه و در یک نقطه بسیار دشوار قرار داریم. خشونت‌های بسیار و گرسنه‌گی بزرگ در این کشور وجود دارند؛ اما من همچنان می‌بینم که افغانان در حال بیداری به واقعیت نو استند و آنانی‌که می خواهند درافغانستان بمانند، این کشور را بهتر خواهند ساخت."

در این گفت‌وگو، حامد کرزی در پیوند با تلاش‌های نظامی اخیر طالبان برای تصاحب بخش‌هایی از کشور، تأکید می‌ورزد که این گروه باید بر تلاش‌های سیاسی تمرکز کند.

"مردم افغانستان به آنان (طالبان) فرصتی می‌دهند تا ما صلح را ببینیم. مردم افغانستان صلح می‌خواهند و این به معنای فرصت هم‌زیستی است تا کشور پیشرفت کند. اگر طالبان این را اجازه ندهند وهمچنان درجست‌وجوی سلطه بر افغانستان - به شیوه‌یی که فکرمی‌کنند - باشند، این بدون شک، سبب قیام مردم در برابر آنان خواهند شد و من هم یکی از این مردمان خواهم بود."

در حالی‌که خشونت‌ها در بخش‌هایی از افغانستان، همچنان ادامه دارند و طالبان بر حمله‌های‌شان در این بخش‌ها افزوده‌اند، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز به این تلاش‌های طالبان واکنش نشان داده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا ابراز داشت: "خوب ، یک طرف وجود دارد که در بیشتر موارد مسوول اعمال خشونت‌آمیز و وحشیانه‌یی است که در برابر مردم افغانستان انجام شده‌اند و این طالبان اند؛ البته سایر گروه‌های هراس‌افگن چون داعش نیز فعال استند؛ اما ما دیده‌ایم که حملات طالبان در حال افزایش اند."

سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود: "آنان به زنده‌گی انسان‌ها، حقوق مردم، از جمله حقوق اساسی مردم افغانستان، توجه چندانی ندارند؛ آنان قتل‌های هدفمندانه، تخریب ساختمان‌ها، پل‌ها،  زیرساخت‌های حیاتی دیگر و سایر اقدامات خشونت آمیز را دربرابر مردم افغانستان انجام می دهند."

پس از آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، خشونت‌ها در بخش‌های گونه‌گون کشور از سر گرفته شدند و در حالی‌که انتظار می‌رفت مذاکرات صلح میان‌افغانان به نتیجه مطلوبی برسد، اما برخلاف آن جنگ در بیشتر ولایت‌ های کشور گسترش یافته است.

کرزی: سلطه جویی طالبان بر افغانستان با قیام مردمی روبرو خواهد شد

.پس از آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، خشونت‌ها در بخش‌های گونه‌گون کشور از سر گرفته شدند

تصویر بندانگشتی

حامد کرزی، رییس جمهور پیشین کشور می گوید که اگر طالبان در تلاش سلطه بر افغانستان باشند، با قیام مردمی روبرو خواهند شد و او یکی از قیام کننده‌گان در برابر آنان خواهد بود.

حامد کرزی به روز دوشنبه (۱۱ اسد) در مصاحبه یی با شبکه «روسیه تودی» گفت که اوضاع کنونی کشور را بسیار دشوار می داند؛ اما تأکید می ورزید که برای افغانستان، بدترین سناریو نه؛ بل بهترین سناریو را می بیند.

وی در این زمینه، به تلاش ها در داخل کشور اشاره می کند و نقش کشورهای منطقه را هم در این راستا، سازنده می گوید.

"من برای افغانستان، بدترین سناریو ندارم! من برای افغانستان، بهترین سناریو دارم و من برخی ازگرایش‌ها را به سوی آن می بینم. بلی، ما دریک لحظه و در یک نقطه بسیار دشوار قرار داریم. خشونت‌های بسیار و گرسنه‌گی بزرگ در این کشور وجود دارند؛ اما من همچنان می‌بینم که افغانان در حال بیداری به واقعیت نو استند و آنانی‌که می خواهند درافغانستان بمانند، این کشور را بهتر خواهند ساخت."

در این گفت‌وگو، حامد کرزی در پیوند با تلاش‌های نظامی اخیر طالبان برای تصاحب بخش‌هایی از کشور، تأکید می‌ورزد که این گروه باید بر تلاش‌های سیاسی تمرکز کند.

"مردم افغانستان به آنان (طالبان) فرصتی می‌دهند تا ما صلح را ببینیم. مردم افغانستان صلح می‌خواهند و این به معنای فرصت هم‌زیستی است تا کشور پیشرفت کند. اگر طالبان این را اجازه ندهند وهمچنان درجست‌وجوی سلطه بر افغانستان - به شیوه‌یی که فکرمی‌کنند - باشند، این بدون شک، سبب قیام مردم در برابر آنان خواهند شد و من هم یکی از این مردمان خواهم بود."

در حالی‌که خشونت‌ها در بخش‌هایی از افغانستان، همچنان ادامه دارند و طالبان بر حمله‌های‌شان در این بخش‌ها افزوده‌اند، وزارت خارجه ایالات متحده امریکا نیز به این تلاش‌های طالبان واکنش نشان داده است.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده امریکا ابراز داشت: "خوب ، یک طرف وجود دارد که در بیشتر موارد مسوول اعمال خشونت‌آمیز و وحشیانه‌یی است که در برابر مردم افغانستان انجام شده‌اند و این طالبان اند؛ البته سایر گروه‌های هراس‌افگن چون داعش نیز فعال استند؛ اما ما دیده‌ایم که حملات طالبان در حال افزایش اند."

سخنگوی وزارت خارجه امریکا افزود: "آنان به زنده‌گی انسان‌ها، حقوق مردم، از جمله حقوق اساسی مردم افغانستان، توجه چندانی ندارند؛ آنان قتل‌های هدفمندانه، تخریب ساختمان‌ها، پل‌ها،  زیرساخت‌های حیاتی دیگر و سایر اقدامات خشونت آمیز را دربرابر مردم افغانستان انجام می دهند."

پس از آغاز خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، خشونت‌ها در بخش‌های گونه‌گون کشور از سر گرفته شدند و در حالی‌که انتظار می‌رفت مذاکرات صلح میان‌افغانان به نتیجه مطلوبی برسد، اما برخلاف آن جنگ در بیشتر ولایت‌ های کشور گسترش یافته است.

هم‌رسانی کنید