Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طنین الله اکبر در کابل، جلال‌آباد، فیض‌آباد و تالقان نیز بلند شد

باشنده‌گان کابل، جلال‌آباد، فیض‌آباد و تالقان شب‌گذشته با سردادن شعار «الله اکبر» مخالفت شان را با جنگ طالبان اعلام کردند.

بسیاری مردم به جاده‌ها آمدند و فریاد الله اکبر سردادن و بسیاری‌ها هم از بام‌های خانه‌های شان فریاد زدند.

امرالله صالح، معاون نخست‌ رییس‌جمهور و وزیر حج و اوقاف نیز شب‌گذشته در میان مردم آمدند و شعار الله اکبر سر دادند.

یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «این صدا، صدای ملت افغانستان است. این صدا باید به‌خاطر صلح در کشور بلند شود و نه به‌خاطر کشتار و ایجاد وحشت و ترور.»

آغاز این حرکت، دو شب پیش از هرات آغاز شد. باشنده‌گان هرات که شهر شان در هجوم طالبان قرار گرفته‌است، دوشنبه‌شب در جاده‌ها و بام‌های خانه‌های شان با سردادن فریاد الله اکبر پشتیبانی شان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند.

این حرکت شب‌گذشته در جلال‌آباد با احتزاز پرچم افغانستان آغاز شد. باشنده‌گان جلال‌آباد، ضمن پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان، نفرت شان را از جنگ طالبان اعلام کردند.

راز محمد عمران زی، باشندۀ دیگر جلال‌آباد بیان داشت: «صدای تکبیر را بلند کردیم در جلال‌آباد و این صدا در تمام افغانستان بلند خواهد شد. ما از نیروهای امنیتی خود پشتیبانی می‌کنیم و در وقت ضرورت در کنار آن‌ها در سنگرها هم خواهیم رفت.»

این حرکت در حالی شکل گرفته‌است که نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در چندین ولایت به‌شدت ادامه دارند؛ از جمله در شهرهای لشگرگاه ولایت هلمند و شهر هرات.

طالبان در واکنش به این حرکت، گفته‌اند که «الله اکبر» شعار این گروه است با کسانی که از الله اکبر استفاده سو می‌کنند، حساب خواهد شد.

عبدالله نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان گفت: «شب گذشته با شعار دادن الله اکبر، حمایت خویش را از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان اعلام کردیم.»

پیش از آن‌که شب گذشته باشنده‌گان کابل حرکت شان را آغاز کنند، طالبان با یک موتر مملو از مواد انفجاری بر خانۀ بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع در منطقۀ شیرپور کابل حمله کردند. در این رویداد هشت تن جان باختند و بیش از بیست تن دیگر زخمی شده‌اند.

طنین الله اکبر در کابل، جلال‌آباد، فیض‌آباد و تالقان نیز بلند شد

طالبان در واکنش به این حرکت، گفته‌اند که «الله اکبر» شعار این گروه است با کسانی که از الله اکبر استفاده سو می‌کنند، حساب خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان کابل، جلال‌آباد، فیض‌آباد و تالقان شب‌گذشته با سردادن شعار «الله اکبر» مخالفت شان را با جنگ طالبان اعلام کردند.

بسیاری مردم به جاده‌ها آمدند و فریاد الله اکبر سردادن و بسیاری‌ها هم از بام‌های خانه‌های شان فریاد زدند.

امرالله صالح، معاون نخست‌ رییس‌جمهور و وزیر حج و اوقاف نیز شب‌گذشته در میان مردم آمدند و شعار الله اکبر سر دادند.

یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «این صدا، صدای ملت افغانستان است. این صدا باید به‌خاطر صلح در کشور بلند شود و نه به‌خاطر کشتار و ایجاد وحشت و ترور.»

آغاز این حرکت، دو شب پیش از هرات آغاز شد. باشنده‌گان هرات که شهر شان در هجوم طالبان قرار گرفته‌است، دوشنبه‌شب در جاده‌ها و بام‌های خانه‌های شان با سردادن فریاد الله اکبر پشتیبانی شان را از نیروهای امنیتی اعلام کردند.

این حرکت شب‌گذشته در جلال‌آباد با احتزاز پرچم افغانستان آغاز شد. باشنده‌گان جلال‌آباد، ضمن پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان، نفرت شان را از جنگ طالبان اعلام کردند.

راز محمد عمران زی، باشندۀ دیگر جلال‌آباد بیان داشت: «صدای تکبیر را بلند کردیم در جلال‌آباد و این صدا در تمام افغانستان بلند خواهد شد. ما از نیروهای امنیتی خود پشتیبانی می‌کنیم و در وقت ضرورت در کنار آن‌ها در سنگرها هم خواهیم رفت.»

این حرکت در حالی شکل گرفته‌است که نبردها میان نیروهای دولتی و طالبان در چندین ولایت به‌شدت ادامه دارند؛ از جمله در شهرهای لشگرگاه ولایت هلمند و شهر هرات.

طالبان در واکنش به این حرکت، گفته‌اند که «الله اکبر» شعار این گروه است با کسانی که از الله اکبر استفاده سو می‌کنند، حساب خواهد شد.

عبدالله نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان گفت: «شب گذشته با شعار دادن الله اکبر، حمایت خویش را از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان اعلام کردیم.»

پیش از آن‌که شب گذشته باشنده‌گان کابل حرکت شان را آغاز کنند، طالبان با یک موتر مملو از مواد انفجاری بر خانۀ بسم‌الله محمدی، سرپرست وزارت دفاع در منطقۀ شیرپور کابل حمله کردند. در این رویداد هشت تن جان باختند و بیش از بیست تن دیگر زخمی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید