Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

راه اندازی عملیات پاک‌سازی گُسترده در شهر لشکرگاه

هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص شام چهارشنبه (۱۳ اسد) از راه اندازی عملیات پاک‌سازی شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، خبر داده‌است.

آقای علی‌زی در یک پیام تصویری که از سوی وزارت دفاع پخش شده‌، از باشنده‌گان لشکرگاه خواسته‌است که از ساحات زیر تصرف طالبان، بیرون شوند تا از تلفات غیرنظامیان، جلوگیری شود.

این عملیات حوالی ساعت ده شب گذشته در حوزۀ اول شهر لشکرگاه با حمایت نیروهای هوایی، راه اندازی شده‌است.

علی‌زی افزوده است که والی نام نهاد طالبان برای هلمند در نبردها کشته شده‌است، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند.

او می‌افزاید: "طالبان در درگیری‌ها تلفات سنگین دیده‌اند."

نبردها در شهر لشکرگاه، امروز وارد هشتمین روز می‌شوند.

منابع می‌گویند که نیروهای هوایی شب گذشته چندین بخش لشکرگاه را، آماج قرار داده‌اند.

تاکنون از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در جریان این عملیات، گزارشی در دست نیست.

نبردها اکنون در حوزۀ اول امنیتی شهر لشکرگاه، جایی‌که تمامی نهاد دولتی به‌شمول ریاست امنیت ملی، دفتر والی، فرماندهی پولیس و قول اردو موقعیت دارند، ادامه دارند.

لشکرگاه ده حوزۀ امنیتی دارد که از این میان، نُه حوزۀ آن در پی نبردهای اخیر به‌دست طالبان افتاده‌اند.

منابع می‌گویند که این ولایت همچنان ۱۳ ولسوالی دارد که از این میان ۱۲ ولسوالی آن به‌دست طالبان افتاده‌اند و تنها ولسوالی کجکی در ادارۀ نیروهای امنیتی است.

روز گذشته، نبردهای شدید نیز میان نیروهای امنیتی و طالبان در نزدیک فرماندهی پولیس و دیگر تأسیسات دولتی، ادامه داشتند.

منابع می‌گویند که در جریان نبردها در لشکرگاه، شماری از خانه‌های مردم، دکان‌ها و مارکیت‌ها نیز، آسیب دیده‌اند.

مقام‌های محلی تأیید می‌کنند که صدها خانواده نیز در پی این درگیری‌ها، از خانه‌های شان بی جا شده‌اند.

روز سه‌شنبه، جنرال سمیع سادات، فرمانده قول ‌اردوی ۲۱۵ میوند در یک پیام صوتی از باشنده‌گان لشکرگاه ‌خواست تا ساحات زیر تصرف طالبان در این شهر را، ترک کنند.

او در این پیام، از راه اندازی عملیات گُسترده در برابر طالبان در لشکرگاه خبر داد و افزود که مصئونیت شهروندان برای شان مهم است و به‌همین علت پیش از آغاز عملیات، اطلاع رسانی کرده‌است.

راه اندازی عملیات پاک‌سازی گُسترده در شهر لشکرگاه

فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص از باشنده‌گان لشکرگاه خواسته‌است که از ساحات زیر تصرف طالبان، بیرون شوند.

Thumbnail

هیبت‌الله علی‌زی، فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص شام چهارشنبه (۱۳ اسد) از راه اندازی عملیات پاک‌سازی شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند، خبر داده‌است.

آقای علی‌زی در یک پیام تصویری که از سوی وزارت دفاع پخش شده‌، از باشنده‌گان لشکرگاه خواسته‌است که از ساحات زیر تصرف طالبان، بیرون شوند تا از تلفات غیرنظامیان، جلوگیری شود.

این عملیات حوالی ساعت ده شب گذشته در حوزۀ اول شهر لشکرگاه با حمایت نیروهای هوایی، راه اندازی شده‌است.

علی‌زی افزوده است که والی نام نهاد طالبان برای هلمند در نبردها کشته شده‌است، اما طالبان این ادعا را رد می‌کنند.

او می‌افزاید: "طالبان در درگیری‌ها تلفات سنگین دیده‌اند."

نبردها در شهر لشکرگاه، امروز وارد هشتمین روز می‌شوند.

منابع می‌گویند که نیروهای هوایی شب گذشته چندین بخش لشکرگاه را، آماج قرار داده‌اند.

تاکنون از تلفات احتمالی نیروهای امنیتی و غیرنظامیان در جریان این عملیات، گزارشی در دست نیست.

نبردها اکنون در حوزۀ اول امنیتی شهر لشکرگاه، جایی‌که تمامی نهاد دولتی به‌شمول ریاست امنیت ملی، دفتر والی، فرماندهی پولیس و قول اردو موقعیت دارند، ادامه دارند.

لشکرگاه ده حوزۀ امنیتی دارد که از این میان، نُه حوزۀ آن در پی نبردهای اخیر به‌دست طالبان افتاده‌اند.

منابع می‌گویند که این ولایت همچنان ۱۳ ولسوالی دارد که از این میان ۱۲ ولسوالی آن به‌دست طالبان افتاده‌اند و تنها ولسوالی کجکی در ادارۀ نیروهای امنیتی است.

روز گذشته، نبردهای شدید نیز میان نیروهای امنیتی و طالبان در نزدیک فرماندهی پولیس و دیگر تأسیسات دولتی، ادامه داشتند.

منابع می‌گویند که در جریان نبردها در لشکرگاه، شماری از خانه‌های مردم، دکان‌ها و مارکیت‌ها نیز، آسیب دیده‌اند.

مقام‌های محلی تأیید می‌کنند که صدها خانواده نیز در پی این درگیری‌ها، از خانه‌های شان بی جا شده‌اند.

روز سه‌شنبه، جنرال سمیع سادات، فرمانده قول ‌اردوی ۲۱۵ میوند در یک پیام صوتی از باشنده‌گان لشکرگاه ‌خواست تا ساحات زیر تصرف طالبان در این شهر را، ترک کنند.

او در این پیام، از راه اندازی عملیات گُسترده در برابر طالبان در لشکرگاه خبر داد و افزود که مصئونیت شهروندان برای شان مهم است و به‌همین علت پیش از آغاز عملیات، اطلاع رسانی کرده‌است.

هم‌رسانی کنید