Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اسماعیل خان: برخی ازملا امامان به طرفداری ازطالبان فعالیت دارند

محمد اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردمی می گوید که برخی از ملا امامان مسجدها به طرفداری ازطالبان فعالیت دارند. به گفته محمد اسماعیل خان گروهی ازاین ملایان از او خواسته اند که ازجنگ با طالبان خود داری کند. 

آقای اسماعیل خان با انتقاد تند ازاین ملا امامان می گوید که این ملا امامان برای صلح و پایان جنگ در شهر هرات نه بلکه برای رسیدن طالبان به این شهر تلاش کرده اند. 

هم زمان با شدت حمله های طالبان در شهر هرات، محمد اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردمی می گوید که شماری از ملا امامان مسجدهای شهرهرات از بهر پشتیبانی از طالبان از او خواسته اند که از دفاع شهر هرات دست بردارد. 

محمد اسماعیل خان، رییس جبهه مقاومت مردمی، گفت: «علمایی که آماده بودند بیشتر شان طرفدار طالب بودند. خواسته های شان را نه ما و نه هم والی صاحب قبول کردند. گپ این مولوی صاحبان به خاطر مصلحت و بهبود اوضاع نبود.» 

شماری از باشنده گان هرات که در برابر طالبان جنگ افزار به دست گرفته اند، می گویند که ملا امام مسجد شان با رسیدن طالبان به شهر هرات به آنان پیوست و در برابر نیروهای امنیتی و مردمی جنگ افزار به دست گرفت. 

به گفته آنان، این ملا امام مسجد از سوی نیروهای جبهه مقاومت مردمی کشته شد. 

باشنده هرات گفت: «از نام ملا و نام عالم دین استفاده می کنند و بر خلاف مجاهدین، مردم هرات و حکومت سلاح بر می دارند. آنان مطمیین باشند که این کار شان بی پاسخ نمی ماند.» 

شهریار نظامی، باشنده هرات، گفت: «بیشتر دوستان ما از طرف این ملا زخمی و شهید شده اند. کسی بود که ملای مسجد ما بود و هزاران نفر دنبالش هزاران رکعت نماز خواندند.» 

در یک شبانه روز گذشته درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مردمی با طالبان در شهر هرات و روستاهای جنوب این شهر کاهش یافته اند. 

محمد، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «ما عقب نشینی نمی کنیم و به مبارزه خود ادامه می دهیم. یا وطن خودرا می سازیم یا مگر طالبان ما را نابود کنند. تسلیم شدن و گریختن را نمی پذیریم.» 

الیاس، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «وضعیت بهتر شده است. چند طالب مسلح فیر می کنند و دوباره فرار می کنند. تا قطره خون داشته باشیم از کشور و مردم خود دفاع می کنیم.» 

با این که نبردها در شهر هرات نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته اند اما خط های نخست نبرد در شهر هرات و روستاهای جنوب این شهر همچنان پابرجا استند. مانند ناحیه هفتم شهر هرات. نیروهای امنیتی پیشروی آنچنانی ندارند و درگیری های پراکنده میان دو طرف ادامه دارند. 

 

اسماعیل خان: برخی ازملا امامان به طرفداری ازطالبان فعالیت دارند

آقای اسماعیل می‌گوید که این ملا امامان برای صلح و پایان جنگ در شهر هرات نه بلکه برای رسیدن طالبان به این شهر تلاش کرده اند. 

Thumbnail

محمد اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردمی می گوید که برخی از ملا امامان مسجدها به طرفداری ازطالبان فعالیت دارند. به گفته محمد اسماعیل خان گروهی ازاین ملایان از او خواسته اند که ازجنگ با طالبان خود داری کند. 

آقای اسماعیل خان با انتقاد تند ازاین ملا امامان می گوید که این ملا امامان برای صلح و پایان جنگ در شهر هرات نه بلکه برای رسیدن طالبان به این شهر تلاش کرده اند. 

هم زمان با شدت حمله های طالبان در شهر هرات، محمد اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردمی می گوید که شماری از ملا امامان مسجدهای شهرهرات از بهر پشتیبانی از طالبان از او خواسته اند که از دفاع شهر هرات دست بردارد. 

محمد اسماعیل خان، رییس جبهه مقاومت مردمی، گفت: «علمایی که آماده بودند بیشتر شان طرفدار طالب بودند. خواسته های شان را نه ما و نه هم والی صاحب قبول کردند. گپ این مولوی صاحبان به خاطر مصلحت و بهبود اوضاع نبود.» 

شماری از باشنده گان هرات که در برابر طالبان جنگ افزار به دست گرفته اند، می گویند که ملا امام مسجد شان با رسیدن طالبان به شهر هرات به آنان پیوست و در برابر نیروهای امنیتی و مردمی جنگ افزار به دست گرفت. 

به گفته آنان، این ملا امام مسجد از سوی نیروهای جبهه مقاومت مردمی کشته شد. 

باشنده هرات گفت: «از نام ملا و نام عالم دین استفاده می کنند و بر خلاف مجاهدین، مردم هرات و حکومت سلاح بر می دارند. آنان مطمیین باشند که این کار شان بی پاسخ نمی ماند.» 

شهریار نظامی، باشنده هرات، گفت: «بیشتر دوستان ما از طرف این ملا زخمی و شهید شده اند. کسی بود که ملای مسجد ما بود و هزاران نفر دنبالش هزاران رکعت نماز خواندند.» 

در یک شبانه روز گذشته درگیری ها میان نیروهای امنیتی و مردمی با طالبان در شهر هرات و روستاهای جنوب این شهر کاهش یافته اند. 

محمد، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «ما عقب نشینی نمی کنیم و به مبارزه خود ادامه می دهیم. یا وطن خودرا می سازیم یا مگر طالبان ما را نابود کنند. تسلیم شدن و گریختن را نمی پذیریم.» 

الیاس، عضو جبهه مقاومت مردمی، گفت: «وضعیت بهتر شده است. چند طالب مسلح فیر می کنند و دوباره فرار می کنند. تا قطره خون داشته باشیم از کشور و مردم خود دفاع می کنیم.» 

با این که نبردها در شهر هرات نسبت به روزهای گذشته کاهش یافته اند اما خط های نخست نبرد در شهر هرات و روستاهای جنوب این شهر همچنان پابرجا استند. مانند ناحیه هفتم شهر هرات. نیروهای امنیتی پیشروی آنچنانی ندارند و درگیری های پراکنده میان دو طرف ادامه دارند. 

 

هم‌رسانی کنید