Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی کاخ سفید از ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان

کاخ سفید هشدارمی دهد که حمله های طالبان کمک نخواهد کرد تا این گروه مشروعیت بین المللی به دست بیاورد.

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به حمله های طالبان برشهرها ونیز ترور دواخان مینه پال رییس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت که چنین اعمال طالبان کمک نمی‌کنند تا طالبان مشروعیت بین المللی به دست بیاورند.

او گفت که اداره بایدن از حمله کشتن انتقام جویانه غیرنظامیان از سوی طالبان نگران است و آن را از نزدیک تعقیب می‌کند.

حمله های گسترده طالبان بر چندین شهر در افغانستان با انتقادهای سخت جهانی روبه رو شده اند.

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «اگر طالبان ادعا می کنند که خواهان مشروعیت بین المللی هستند ، این اقدامات مشروعیت مورد نظر آنان را به دست نمی آورد. آنان مجبور نیستند در این مسیر باقی بمانند. آنان می توانند انرژی مشابهی را برای پروسه صلح اختصاص دهند. ما به شدت از آنها می خواهیم که این کار را انجام دهند. این همان چیزی است که مردم افغانستان به شدت به آن احتیاج دارند ، پس از چندین دهه جنگ مستحق آن هستند و به نفع همسایگان افغانستان است که انرژی جدیدی را در یک روند صلح سرمایه گذاری کنند که یک افغانستان صلح آمیز و منطقه با ثبات را ترویج می کند.»

سخنگوی کاخ سفید می گوید که اکنون زمان آن فرا رسیده ست تا رهبری سیاسی افغانستان دربرابر تجاوز وخشونت های طالبان ایستاده گی نمایند.

او ترورهای هدفمندانه طالبان را نیز محکوم کرد.

بانو ساکی گفت: «اجازه دهید من به نمایندگی از حکومت  ، ترور دواخان  خان مینه پال  را به شدت محکوم کنم. قتل وی پس از حمله حمله انتحاری در کابل در اوایل هفته جاری انجام شد که خانه سرپرست وزارت  دفاع افغانستان را هدف قرار داد. طالبان مسئولیت این حمله دیرهنگام را بر عهده گرفته اند و هیچ دلیلی برای تردید در گزارش های مربوط به آنان وجود ندارد.»

گسترش جنگ در افغانستان شماری از کشورهای منطقه را نیز نگران ساخته است. روسیه یکی از این کشورهاست.

ارتش روسیه تصاویری را پخش کرده که نشان می دهد جت‌های این کشور بر فراز پایگاه نظامی ترمز در ازبیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان پرواز می‌کنند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، جت‌های پیشرفته روسیه حمله‌های هوایی مشترکی را علیه پایگاه‌ها و انبارهای نظامی پنهان دشمن احتمالی تمرین می‌کردند.

نگرانی کاخ سفید از ادامه خشونت‌ها از سوی طالبان

حمله‌های گسترده طالبان بر چندین شهر در افغانستان با انتقادهای سخت جهانی روبه رو شده اند.

Thumbnail

کاخ سفید هشدارمی دهد که حمله های طالبان کمک نخواهد کرد تا این گروه مشروعیت بین المللی به دست بیاورد.

سخنگوی کاخ سفید با اشاره به حمله های طالبان برشهرها ونیز ترور دواخان مینه پال رییس مرکز اطلاعات ورسانه های حکومت گفت که چنین اعمال طالبان کمک نمی‌کنند تا طالبان مشروعیت بین المللی به دست بیاورند.

او گفت که اداره بایدن از حمله کشتن انتقام جویانه غیرنظامیان از سوی طالبان نگران است و آن را از نزدیک تعقیب می‌کند.

حمله های گسترده طالبان بر چندین شهر در افغانستان با انتقادهای سخت جهانی روبه رو شده اند.

جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت: «اگر طالبان ادعا می کنند که خواهان مشروعیت بین المللی هستند ، این اقدامات مشروعیت مورد نظر آنان را به دست نمی آورد. آنان مجبور نیستند در این مسیر باقی بمانند. آنان می توانند انرژی مشابهی را برای پروسه صلح اختصاص دهند. ما به شدت از آنها می خواهیم که این کار را انجام دهند. این همان چیزی است که مردم افغانستان به شدت به آن احتیاج دارند ، پس از چندین دهه جنگ مستحق آن هستند و به نفع همسایگان افغانستان است که انرژی جدیدی را در یک روند صلح سرمایه گذاری کنند که یک افغانستان صلح آمیز و منطقه با ثبات را ترویج می کند.»

سخنگوی کاخ سفید می گوید که اکنون زمان آن فرا رسیده ست تا رهبری سیاسی افغانستان دربرابر تجاوز وخشونت های طالبان ایستاده گی نمایند.

او ترورهای هدفمندانه طالبان را نیز محکوم کرد.

بانو ساکی گفت: «اجازه دهید من به نمایندگی از حکومت  ، ترور دواخان  خان مینه پال  را به شدت محکوم کنم. قتل وی پس از حمله حمله انتحاری در کابل در اوایل هفته جاری انجام شد که خانه سرپرست وزارت  دفاع افغانستان را هدف قرار داد. طالبان مسئولیت این حمله دیرهنگام را بر عهده گرفته اند و هیچ دلیلی برای تردید در گزارش های مربوط به آنان وجود ندارد.»

گسترش جنگ در افغانستان شماری از کشورهای منطقه را نیز نگران ساخته است. روسیه یکی از این کشورهاست.

ارتش روسیه تصاویری را پخش کرده که نشان می دهد جت‌های این کشور بر فراز پایگاه نظامی ترمز در ازبیکستان در نزدیکی مرز با افغانستان پرواز می‌کنند.

به گفته وزارت دفاع روسیه، جت‌های پیشرفته روسیه حمله‌های هوایی مشترکی را علیه پایگاه‌ها و انبارهای نظامی پنهان دشمن احتمالی تمرین می‌کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره