Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تاراج دارایی‌های عامه در بخش‌های زیرکنترل طالبان

تاراج دارایی‌های عامه در برخی از بخش‌هایی که به دست طالبان افتاده‌اند با انتقاد تند مردم روبه‌رو شده‌است.

در تصویرهایی که از شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، برداشته شده‌اند دیده می‌شود که در این تاراج‌ها مردم بیشتر نقش داشته اند و کسی هم جلو آنان را نمی‌گیرد.

گفته می‌شود در بخش‌هایی جنگی، طرف‌های درگیر به حفظ تأسیسات عامه نیز توجهی نکرده‌اند.

همزمان با این، پس از تصرف زرنج نیمروز و شبرغان جوزجان از سوی طالبان، زندانیان نیز فرار کردند.

شاه‌حسین مرتضوی، مشاور رییس‌جمهور گفت: «این نشان‌دهنده این است که طالبان برنامه‌یی برای حکومت‌داری ندارند یا برای ارایه خدمات! این دفعه طالب با سیاست تاراج و غارت‌گری آمده.»

عطاجان حق‌بیان، رییس شورای ولایتی زابل نیز افزود: «من قبلاً هم گفته‌ام که طالبان اگر اراده آبادی دارند، باید اول صلح کنند؛ با افغانان بنشینند و مشترکاً این خاک و این وطن را آباد کنند.»

عالمان دین و شماری از شهروندان کشور بی‌پروایی طرف‌های درگیر جنگ در حفظ تأسیسات و ملکیت‌های عامه را نکوهش می‌کنند.   

مولوی عبدالودود، عالم دین بیان داشت: «ضایع کردن مال بیت‌المال حرام است! هرکس که بر بیت‌المال تسلط پیدا می‌کند، باید حفاظتش کند و هوش کند که تلف نشود.»

شهروندان کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به حفظ دارایی‌ها و تأسیسات عامه، توجه لازم کنند.

کامران سادات، باشندۀ کابل اظهار داشت: «به تاراج بردن اموال مردم، کُلاً جنایت جنگی است، کُلاً ضد انسانی و بشری است.»

خشونت‌های اخیر در کشور، افزون بر تاراج دارایی‌ها و ویرانی و آسیب‌رسانی به ساختمان‌های نهادهای نظامی و غیرنظامی، زیان‌های دیگری را هم به‌بار آورده‌اند.

تصویرهای پخش‌شده از بازار شهر لشکرگاه هلمند که در نبردهای اخیر، به چنین وضعی رسیده، اثباتی برای این‌همه می‌توانند بود.

تاراج دارایی‌های عامه در بخش‌های زیرکنترل طالبان

همزمان با این، پس از تصرف زرنج نیمروز و شبرغان جوزجان از سوی طالبان، زندانیان نیز فرار کردند.

تصویر بندانگشتی

تاراج دارایی‌های عامه در برخی از بخش‌هایی که به دست طالبان افتاده‌اند با انتقاد تند مردم روبه‌رو شده‌است.

در تصویرهایی که از شهر زرنج، مرکز ولایت نیمروز، برداشته شده‌اند دیده می‌شود که در این تاراج‌ها مردم بیشتر نقش داشته اند و کسی هم جلو آنان را نمی‌گیرد.

گفته می‌شود در بخش‌هایی جنگی، طرف‌های درگیر به حفظ تأسیسات عامه نیز توجهی نکرده‌اند.

همزمان با این، پس از تصرف زرنج نیمروز و شبرغان جوزجان از سوی طالبان، زندانیان نیز فرار کردند.

شاه‌حسین مرتضوی، مشاور رییس‌جمهور گفت: «این نشان‌دهنده این است که طالبان برنامه‌یی برای حکومت‌داری ندارند یا برای ارایه خدمات! این دفعه طالب با سیاست تاراج و غارت‌گری آمده.»

عطاجان حق‌بیان، رییس شورای ولایتی زابل نیز افزود: «من قبلاً هم گفته‌ام که طالبان اگر اراده آبادی دارند، باید اول صلح کنند؛ با افغانان بنشینند و مشترکاً این خاک و این وطن را آباد کنند.»

عالمان دین و شماری از شهروندان کشور بی‌پروایی طرف‌های درگیر جنگ در حفظ تأسیسات و ملکیت‌های عامه را نکوهش می‌کنند.   

مولوی عبدالودود، عالم دین بیان داشت: «ضایع کردن مال بیت‌المال حرام است! هرکس که بر بیت‌المال تسلط پیدا می‌کند، باید حفاظتش کند و هوش کند که تلف نشود.»

شهروندان کشور از طرف‌های درگیر می‌خواهند که به حفظ دارایی‌ها و تأسیسات عامه، توجه لازم کنند.

کامران سادات، باشندۀ کابل اظهار داشت: «به تاراج بردن اموال مردم، کُلاً جنایت جنگی است، کُلاً ضد انسانی و بشری است.»

خشونت‌های اخیر در کشور، افزون بر تاراج دارایی‌ها و ویرانی و آسیب‌رسانی به ساختمان‌های نهادهای نظامی و غیرنظامی، زیان‌های دیگری را هم به‌بار آورده‌اند.

تصویرهای پخش‌شده از بازار شهر لشکرگاه هلمند که در نبردهای اخیر، به چنین وضعی رسیده، اثباتی برای این‌همه می‌توانند بود.

هم‌رسانی کنید