Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی‌ها از کاهش درآمدهای حکومت در پی افتادن زرنج بدست طالبان

با افتادن زرنج، مرکز ولایت نیمروز و بندر مرزی این ولایت بدست طالبان، نگرانی‌های از کاهش درآمدهای حکومت افزایش یافته‌است.

برخی از آمارها نشان می‌دهند که با افتادن بندر نیمروز بدست طالبان، حکومت سالانه در حدود ۱۷۵میلیون دالر درآمدهایش را ازدست می‌دهد.

بندر نیمروز، دهمین گذرگاۀ بازرگانی و تجارتی افغانستان است که در چند ماه اخیر بدست گروه طالبان افتاده‌است.

بندر اسلام قلعه و گمرک تورغندی در هرات، بندر ابونصرفراهی در فراه، سپین بولدک کندهار، شیرخان بندر کندز، دندپتان پکتیا، آی خانم تخارو گذرگاه مرزی اشکاشم  بدخشان گذرگاه‌هایی استند که در چند ماه اخیر بدست طالبان افتاده‌اند.

باز محمد ناصر، رییس شورای ولایت نیمروز گفت: «دلیل زیاد بی‌توجهی و ناکامی و فساد از حکومت بود که یک ولایت را مثل یک ولسوالی به طالبان بسپارند.»

مسعود فروغ، رییس پیشین نفت و گاز زون غرب نیز افزود: «اکنون که ولایت نیمروز در این‌گونه حال قرار دارد، بزرگ‌ترین ضربه را بازرگانان افغان می‌بینند.»

از این میان، طالبان روز جمعه گذرگاه سپین بولدک را بستند. طالبان مدعی شده‌اند که پاکستان از الزامات حکومت افغانستان برای افغانان که داشتن پاسپورت است پیروی می‌کند و به‌همین دلیل این مرز را بسته‌اند.

بسته شدن سپین بولدک سبب شده است تا صدها مسافر و شش صد موتر پر از کالا در آنسوی مرز متوقف بمانند.

حکومت افغانستان اکنون تنها بالای بندر آقینه فاریاب، حیرتان بلخ، انگورهده پکتیکا، غلام خان خوست و تورخم در ننگرهار حاکمیت دارد.

محمد یونس مومند، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان بیان داشت: «اجناس را که شما می‌بینید در این اواخر از طرف نیمروز می‌آمد و از این طرف صادرات هم از طریق چابهار انجام می‌شد.»

نیمروز در حالی بدست طالبان می‌افتد که نگرانی‌ها از افزایش قاچاق مواد وارداتی همچون نفت بیشتر شده‌اند.

نیمروز در کنار این که با ایران و پاکستان مرز دارد، مرکز اداره آب دریای هلمند به بند کمال خان این ولایت، بند سلمای هرات و زمین‌های کشاورزی ایران شناخته می‌شود.

فرشته امینی، نماینده پیشین مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «بنادر دیگری که در سمت غرب ما و شما داشتیم فعلأ از دسترس حکومت خارج است من فکر می‌کنم یک مشکل خیلی اساسی به حکومت مرکزی ایجاد خواهد کرد.»

زرنج نخستین شهر است که پس از حمله‌های گسترده طالبان به دست این گروه می‌افتد.

نگرانی‌ها از کاهش درآمدهای حکومت در پی افتادن زرنج بدست طالبان

نیمروز در کنار این که با ایران و پاکستان مرز دارد، مرکز اداره آب دریای هلمند به بند کمال خان این ولایت، بند سلمای هرات و زمین‌های کشاورزی ایران شناخته می‌شود.

تصویر بندانگشتی

با افتادن زرنج، مرکز ولایت نیمروز و بندر مرزی این ولایت بدست طالبان، نگرانی‌های از کاهش درآمدهای حکومت افزایش یافته‌است.

برخی از آمارها نشان می‌دهند که با افتادن بندر نیمروز بدست طالبان، حکومت سالانه در حدود ۱۷۵میلیون دالر درآمدهایش را ازدست می‌دهد.

بندر نیمروز، دهمین گذرگاۀ بازرگانی و تجارتی افغانستان است که در چند ماه اخیر بدست گروه طالبان افتاده‌است.

بندر اسلام قلعه و گمرک تورغندی در هرات، بندر ابونصرفراهی در فراه، سپین بولدک کندهار، شیرخان بندر کندز، دندپتان پکتیا، آی خانم تخارو گذرگاه مرزی اشکاشم  بدخشان گذرگاه‌هایی استند که در چند ماه اخیر بدست طالبان افتاده‌اند.

باز محمد ناصر، رییس شورای ولایت نیمروز گفت: «دلیل زیاد بی‌توجهی و ناکامی و فساد از حکومت بود که یک ولایت را مثل یک ولسوالی به طالبان بسپارند.»

مسعود فروغ، رییس پیشین نفت و گاز زون غرب نیز افزود: «اکنون که ولایت نیمروز در این‌گونه حال قرار دارد، بزرگ‌ترین ضربه را بازرگانان افغان می‌بینند.»

از این میان، طالبان روز جمعه گذرگاه سپین بولدک را بستند. طالبان مدعی شده‌اند که پاکستان از الزامات حکومت افغانستان برای افغانان که داشتن پاسپورت است پیروی می‌کند و به‌همین دلیل این مرز را بسته‌اند.

بسته شدن سپین بولدک سبب شده است تا صدها مسافر و شش صد موتر پر از کالا در آنسوی مرز متوقف بمانند.

حکومت افغانستان اکنون تنها بالای بندر آقینه فاریاب، حیرتان بلخ، انگورهده پکتیکا، غلام خان خوست و تورخم در ننگرهار حاکمیت دارد.

محمد یونس مومند، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان بیان داشت: «اجناس را که شما می‌بینید در این اواخر از طرف نیمروز می‌آمد و از این طرف صادرات هم از طریق چابهار انجام می‌شد.»

نیمروز در حالی بدست طالبان می‌افتد که نگرانی‌ها از افزایش قاچاق مواد وارداتی همچون نفت بیشتر شده‌اند.

نیمروز در کنار این که با ایران و پاکستان مرز دارد، مرکز اداره آب دریای هلمند به بند کمال خان این ولایت، بند سلمای هرات و زمین‌های کشاورزی ایران شناخته می‌شود.

فرشته امینی، نماینده پیشین مردم نیمروز در مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «بنادر دیگری که در سمت غرب ما و شما داشتیم فعلأ از دسترس حکومت خارج است من فکر می‌کنم یک مشکل خیلی اساسی به حکومت مرکزی ایجاد خواهد کرد.»

زرنج نخستین شهر است که پس از حمله‌های گسترده طالبان به دست این گروه می‌افتد.

هم‌رسانی کنید