Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مرکز سرپل و بخش‌هایی از شهر کندز بدست طالبان افتادند

پس از درگیری‌های سنگین در شمال کشور، مرکز ولایت سرپل و بسیاری از بخش‌های شهر کندز امروز یک‌شنبه (۱۷اسد) بدست طالبان افتادند.

طالبان یک‌ هفته پیش بر شهر سرپل حمله‌‎های شان را آغاز کرده بودند.

بربنیاد گزارش‌ها طالبان ساختمان مقام ولایت، فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی سرپل را گرفته‌اند و اکنون حاکمیت دولت تنها در ولسوالی بلخاب باقی مانده‌است و مقام‌ها و نیروهای دولتی در یک لوای ارتش در شهر سرپل در محاصره طالبان قرار دارند.

بهزاد حیدری‌زاده، باشندۀ سرپل گفت: «تنها نقاط باقی مانده کندک سوم اردو در شهر سرپل و ولسوالی بلخاب می باشد.»

یارمحمد مهین پرست، رییس شورای مردمی سرپل نیز افزود: «حکومت محلی و مرکزی غفلت کردند در این قسمت، حتا بچه‌ها (سربازان) نان نداشتند، ما تماس گرفتیم نان به خوردن نداشتند.»

نماینده‌گان سرپل در شورای ملی، بی‌پروایی حکومت مرکزی و ناتوانی مقام‌های محلی را عامل افتادن سرپل و ده‌ها موتر و تجهیزات نظامی بدست طالبان می‌دانند.

سید حیات الله عالمی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «مسؤولین بی کفایت سرپل وضعیت را به اینجا رساندند و زمینه سقوط را فراهم ساختند. باور من این است که سرپل به اثر یک معامله سقوط کرد.»

به‌همین ترتیب، شهر کندز بسیاری از بخش‌ها به شمول ساختمان مقام ولایت، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی پس از درگیری‌های سنگین بدست طالبان افتادند و هم‌اکنون آتش جنگ در کوچه و پس کوچه کندز شعله ور است.

نیلوفرجلالی کوفی، نمایندۀ مردم کندز در مجلس بیان داشت: «وزارت سکتور امنیتی به خصوص وزارت دفاع که مسؤولیت جنگ افغانستان را دارد، هیچ نوع توجه، کمک، حمایت و نکرد.»

تصویرهایی‌که از وضعیت جنگی شهر کندز به رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند که جنگ به‌شدت جریان دارد و جسدها در ساختمان‌های دولتی از جمله فرماندهی پولیس کندز و نیز در روی جاده‌ها افتاده‌اند.

حاجی محمد، فرمانده کندک دوم کماندو در کندز اظهار داشت: «نقاطی را که دشمن می‌خواست تصرف کند، زیاد تلفات دادند و خواب شان به خاک مبدل شد.»

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز افزود: «تلاش‌ها به شدت جریان دارد تا اوضاع در سرپل و کندز و شهرها به حالت عادی برگشتانده شود.»

نماینده‌گان کندز و سرپل هشدار می‌دهند که اگر هرچه زودتر حکومت مرکزی برای پس‌گیری بخش‌های شهرهای شان از نزد طالبان اقدام نکند؛ ولایت‌های همجوار در سرپل و کندز نیز با خطر افتادن به دست طالبان رو به رو خواهند شد.

مرکز سرپل و بخش‌هایی از شهر کندز بدست طالبان افتادند

بربنیاد گزارش‌ها طالبان ساختمان مقام ولایت، فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی سرپل را گرفته‌اند و اکنون حاکمیت دولت تنها در ولسوالی بلخاب باقی مانده‌است.

تصویر بندانگشتی

پس از درگیری‌های سنگین در شمال کشور، مرکز ولایت سرپل و بسیاری از بخش‌های شهر کندز امروز یک‌شنبه (۱۷اسد) بدست طالبان افتادند.

طالبان یک‌ هفته پیش بر شهر سرپل حمله‌‎های شان را آغاز کرده بودند.

بربنیاد گزارش‌ها طالبان ساختمان مقام ولایت، فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی سرپل را گرفته‌اند و اکنون حاکمیت دولت تنها در ولسوالی بلخاب باقی مانده‌است و مقام‌ها و نیروهای دولتی در یک لوای ارتش در شهر سرپل در محاصره طالبان قرار دارند.

بهزاد حیدری‌زاده، باشندۀ سرپل گفت: «تنها نقاط باقی مانده کندک سوم اردو در شهر سرپل و ولسوالی بلخاب می باشد.»

یارمحمد مهین پرست، رییس شورای مردمی سرپل نیز افزود: «حکومت محلی و مرکزی غفلت کردند در این قسمت، حتا بچه‌ها (سربازان) نان نداشتند، ما تماس گرفتیم نان به خوردن نداشتند.»

نماینده‌گان سرپل در شورای ملی، بی‌پروایی حکومت مرکزی و ناتوانی مقام‌های محلی را عامل افتادن سرپل و ده‌ها موتر و تجهیزات نظامی بدست طالبان می‌دانند.

سید حیات الله عالمی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «مسؤولین بی کفایت سرپل وضعیت را به اینجا رساندند و زمینه سقوط را فراهم ساختند. باور من این است که سرپل به اثر یک معامله سقوط کرد.»

به‌همین ترتیب، شهر کندز بسیاری از بخش‌ها به شمول ساختمان مقام ولایت، فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی پس از درگیری‌های سنگین بدست طالبان افتادند و هم‌اکنون آتش جنگ در کوچه و پس کوچه کندز شعله ور است.

نیلوفرجلالی کوفی، نمایندۀ مردم کندز در مجلس بیان داشت: «وزارت سکتور امنیتی به خصوص وزارت دفاع که مسؤولیت جنگ افغانستان را دارد، هیچ نوع توجه، کمک، حمایت و نکرد.»

تصویرهایی‌که از وضعیت جنگی شهر کندز به رسانه‌های اجتماعی پخش شده‌اند، نشان می‌دهند که جنگ به‌شدت جریان دارد و جسدها در ساختمان‌های دولتی از جمله فرماندهی پولیس کندز و نیز در روی جاده‌ها افتاده‌اند.

حاجی محمد، فرمانده کندک دوم کماندو در کندز اظهار داشت: «نقاطی را که دشمن می‌خواست تصرف کند، زیاد تلفات دادند و خواب شان به خاک مبدل شد.»

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی نیز افزود: «تلاش‌ها به شدت جریان دارد تا اوضاع در سرپل و کندز و شهرها به حالت عادی برگشتانده شود.»

نماینده‌گان کندز و سرپل هشدار می‌دهند که اگر هرچه زودتر حکومت مرکزی برای پس‌گیری بخش‌های شهرهای شان از نزد طالبان اقدام نکند؛ ولایت‌های همجوار در سرپل و کندز نیز با خطر افتادن به دست طالبان رو به رو خواهند شد.

هم‌رسانی کنید