Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

افزایش نقض حقوق‌بشر و تلفات غیرنظامیان در پی ادامۀ جنگ در کشور

همزمان با گسترش جنگ در کشور، روایت‌های بیشتری از نقض حقوق‌بشر و تلفات غیرنظامیان در جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی گزارش می‌شوند.

مهدی که باشندۀ ولسوالی مالستان ولایت غزنی است می‌گوید طالبان زمانی اورا شکنجه کردند که می‌خواست برای نجات جان پدر و مادرش از شهر غزنی به این ولسوالی برود.

مهدی می‌گوید تنها به‌خاطر یک عکس که در کنار بیرق افغانستان گرفته بود و طالبان در تلفنش آن را پیدا کرده بود، اورا به‌شدت لت و کوب کردند: «گفتم پدرم مریض است، آمده‌ام او را داکتر ببرم. از بیکم مبایلم را گرفت؛ کمره داشتم او را هم گرفت و بدون کدام گپ مرا لت و کوب کرد.»

طالبان در این باره چیزی نمی‌گویند، اما کمیسیون مستقل حقوق‌بشر می‌گوید که با گسترش دامنه جنگ گزارش‌های متعددی از جنایت‌های جنگی، شکنجه، نقض حقوق‌بشر را از سوی طالبان در بخش‌های زیر حاکمیت این گروه، ثبت کرده‌است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که طالبان در ولسوالی مالستان غزنی دست به جنایت‌های جنگی زده‌اند، اما طالبان این گزارش‌ها را رد می‌کنند.

ذبیح‌الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت: «طالبان به‌‎گونۀ عمدی و با بی رحمی تمام ۲۷غیرنظامی را به‌شمول یک زن در ولسوالی مالستان کشته اند و ده تن دیگر را زخمی کرده‌اند.»

در همین حال، تصویرهایی‌ در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند چندین کودک در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، در نتیجه برخورد یک موشک کشته و زخمی شده‌اند.

باشنده‌گان تخار می‌گویند که طالبان حمله‌های گسترده‌یی را بر شهر تالقان راه‌اندازی کرده‌اند و اکنون جنگ در حومه‌های شهر و در نزدیکی مقام ولایت، فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی این ولایت ادامه دارد و طالبان زندان تخار را گرفته‌اند.

پیر محمد خاکسار، فرمانده نیروهای بسیج مردمی در تخار بیان داشت: «هر کسی که در تخار بی توجهی می‌کند، مسؤولیت به دوش خودش است. ساحه دولت تنگتر شده می‌رود.»

تصویرهایی‌که از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا نشر شده‌اند نیز نشان می‌دهند جنگ مردم را مجبور کرده‌است خانه‌های شان را ترک کنند.

نهادهای حقوق‌بشری، پیش از این طالبان را متهم کرده‌اند که این گروه در سپین بولدک ولایت کندهار دست به جنایت جنگی زده‌اند و همین‌طور با تیرباران کردن نیروهای ویژه ارتش در فاریاب و محدود کردن حقوق زنان در بخش‌های زیر حاکمیت شان مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند.

افزایش نقض حقوق‌بشر و تلفات غیرنظامیان در پی ادامۀ جنگ در کشور

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر می‌گوید که با گسترش دامنه جنگ گزارش‌های متعددی از جنایت‌های جنگی، شکنجه، نقض حقوق‌بشر را از سوی طالبان در بخش‌های زیر حاکمیت این گروه، ثبت کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

همزمان با گسترش جنگ در کشور، روایت‌های بیشتری از نقض حقوق‌بشر و تلفات غیرنظامیان در جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی گزارش می‌شوند.

مهدی که باشندۀ ولسوالی مالستان ولایت غزنی است می‌گوید طالبان زمانی اورا شکنجه کردند که می‌خواست برای نجات جان پدر و مادرش از شهر غزنی به این ولسوالی برود.

مهدی می‌گوید تنها به‌خاطر یک عکس که در کنار بیرق افغانستان گرفته بود و طالبان در تلفنش آن را پیدا کرده بود، اورا به‌شدت لت و کوب کردند: «گفتم پدرم مریض است، آمده‌ام او را داکتر ببرم. از بیکم مبایلم را گرفت؛ کمره داشتم او را هم گرفت و بدون کدام گپ مرا لت و کوب کرد.»

طالبان در این باره چیزی نمی‌گویند، اما کمیسیون مستقل حقوق‌بشر می‌گوید که با گسترش دامنه جنگ گزارش‌های متعددی از جنایت‌های جنگی، شکنجه، نقض حقوق‌بشر را از سوی طالبان در بخش‌های زیر حاکمیت این گروه، ثبت کرده‌است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که طالبان در ولسوالی مالستان غزنی دست به جنایت‌های جنگی زده‌اند، اما طالبان این گزارش‌ها را رد می‌کنند.

ذبیح‌الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت: «طالبان به‌‎گونۀ عمدی و با بی رحمی تمام ۲۷غیرنظامی را به‌شمول یک زن در ولسوالی مالستان کشته اند و ده تن دیگر را زخمی کرده‌اند.»

در همین حال، تصویرهایی‌ در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهند چندین کودک در شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، در نتیجه برخورد یک موشک کشته و زخمی شده‌اند.

باشنده‌گان تخار می‌گویند که طالبان حمله‌های گسترده‌یی را بر شهر تالقان راه‌اندازی کرده‌اند و اکنون جنگ در حومه‌های شهر و در نزدیکی مقام ولایت، فرماندهی پولیس و ریاست امنیت ملی این ولایت ادامه دارد و طالبان زندان تخار را گرفته‌اند.

پیر محمد خاکسار، فرمانده نیروهای بسیج مردمی در تخار بیان داشت: «هر کسی که در تخار بی توجهی می‌کند، مسؤولیت به دوش خودش است. ساحه دولت تنگتر شده می‌رود.»

تصویرهایی‌که از ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا نشر شده‌اند نیز نشان می‌دهند جنگ مردم را مجبور کرده‌است خانه‌های شان را ترک کنند.

نهادهای حقوق‌بشری، پیش از این طالبان را متهم کرده‌اند که این گروه در سپین بولدک ولایت کندهار دست به جنایت جنگی زده‌اند و همین‌طور با تیرباران کردن نیروهای ویژه ارتش در فاریاب و محدود کردن حقوق زنان در بخش‌های زیر حاکمیت شان مرتکب جنایت‌های جنگی شده‌اند.

هم‌رسانی کنید