Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: در سه ماه گذشته ۱۳۰فرمانده طالبان کشته شده‌اند

منابع در نهادهای امنیتی می‌گویند که از زمان آغاز حمله‌های گروهی طالبان بر ولسوالی‌ها و سپس بر مرکزهای شهرها ۱۳۰تن از فرماندهان و افراد کلیدی این گروه در نبرد با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

این منابع می‌گویند که این طالبان در حمله‌های هوایی و عملیات‌های زمینی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. این منابع ادعا می‌کنند که ده‌ها تن از شهروندان پاکستان نیز در میان کشته شده‌گان طالبان بوده‌اند.

پس از آن‌که در اول ماه می سال روان میلادی روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد، طالبان حمله‌های گستردۀ شان را بر ولسوالی‌ها و سپس مرکزهای شهرها آغاز کردند.

در همین‌حال، ریاست امنیت ملی فهرستی از فرماندهان و افراد کلیدی کشته شدۀ طالبان را نشر کرده‌است.

در این فهرست، نام‌ها و تصویرهای فرماندهان قطعه سرخ طالبان، فرماندهان جنگ‌جویان مجهز با سلاح‌های لایزری، والیان و ولسوالان نام نهاد طالبان، مسؤولان کمیته‌های نظامی و قتل‌های هدفمندانه و فرماندهان طالبان دیده می‌شود.

یک مقام ارتش در این باره گفت: «شاهد کشته شدن افراد کلیدی این‌ها (طالبان) و فرماندهان این‌ها در خطوط نبرد هستیم؛ از جمله قاری هاشم، مسؤول کمیسیون نظامی خان آباد و شب‌گذشته یک فرد کلیدی طالبان که خارجی بود و از پاکستان بود با سه تن دیگر آنان کشته شدند.»

عبدالحق عمری، مسؤول کمیسیون نظامی در پکتیا، هجرت، مسؤول عملیات‌های تهاجمی طالبان، مبارک، فرماندۀ قطعه سرخ طالبان در هلمند، نقیب‌الله جندی، فرمانده و مسؤول جنگ‌جویان مجهز با سلاح‌های لایزری در جوزجان، ابوبکر نصرت، فرمانده قطعه سرخ طالبان در توحید آباد غزنی از کسانی استند که به‌گفتۀ منابع  در روزهای اخیر در حمله‌های نیروهای امنیتی کشته شدند.

وزارت دفاع ملی نیز از وارد شدن تلفات سنگین بر گروه طالبان در سه ماه گذشته خبر می‌دهد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «تنها در سه ماه گذشته – در ماه‌های جوزا، سرطان و اسد – بیشتر از پانزده هزار طالب کشته شده‌اند و بیشتر از هشت هزار تن دیگر آنان زخمی شده‌اند. به هر اندازه‌یی که طالبان بر جنگ اصرار داشته باشند به همان اندازه کشته خواهند شد.»

اما طالبان وارد شدن تلفات سنگین بر نیروهای شان را نپذیرفته اند  و حتا در واکنش به ادعای حکومت برای کشتن والی نام نهاد طالبان برای نیمروز، صدای او را پخش کردند که زنده است.

منابع: در سه ماه گذشته ۱۳۰فرمانده طالبان کشته شده‌اند

در همین حال وزارت دفاع ملی می‌گوید که در سه ماه گذشته بیش از ۱۵هزار جنگ‌جوی طالب کشته شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

منابع در نهادهای امنیتی می‌گویند که از زمان آغاز حمله‌های گروهی طالبان بر ولسوالی‌ها و سپس بر مرکزهای شهرها ۱۳۰تن از فرماندهان و افراد کلیدی این گروه در نبرد با نیروهای امنیتی کشته شده‌اند.

این منابع می‌گویند که این طالبان در حمله‌های هوایی و عملیات‌های زمینی نیروهای امنیتی کشته شده‌اند. این منابع ادعا می‌کنند که ده‌ها تن از شهروندان پاکستان نیز در میان کشته شده‌گان طالبان بوده‌اند.

پس از آن‌که در اول ماه می سال روان میلادی روند خروج نیروهای خارجی از افغانستان آغاز شد، طالبان حمله‌های گستردۀ شان را بر ولسوالی‌ها و سپس مرکزهای شهرها آغاز کردند.

در همین‌حال، ریاست امنیت ملی فهرستی از فرماندهان و افراد کلیدی کشته شدۀ طالبان را نشر کرده‌است.

در این فهرست، نام‌ها و تصویرهای فرماندهان قطعه سرخ طالبان، فرماندهان جنگ‌جویان مجهز با سلاح‌های لایزری، والیان و ولسوالان نام نهاد طالبان، مسؤولان کمیته‌های نظامی و قتل‌های هدفمندانه و فرماندهان طالبان دیده می‌شود.

یک مقام ارتش در این باره گفت: «شاهد کشته شدن افراد کلیدی این‌ها (طالبان) و فرماندهان این‌ها در خطوط نبرد هستیم؛ از جمله قاری هاشم، مسؤول کمیسیون نظامی خان آباد و شب‌گذشته یک فرد کلیدی طالبان که خارجی بود و از پاکستان بود با سه تن دیگر آنان کشته شدند.»

عبدالحق عمری، مسؤول کمیسیون نظامی در پکتیا، هجرت، مسؤول عملیات‌های تهاجمی طالبان، مبارک، فرماندۀ قطعه سرخ طالبان در هلمند، نقیب‌الله جندی، فرمانده و مسؤول جنگ‌جویان مجهز با سلاح‌های لایزری در جوزجان، ابوبکر نصرت، فرمانده قطعه سرخ طالبان در توحید آباد غزنی از کسانی استند که به‌گفتۀ منابع  در روزهای اخیر در حمله‌های نیروهای امنیتی کشته شدند.

وزارت دفاع ملی نیز از وارد شدن تلفات سنگین بر گروه طالبان در سه ماه گذشته خبر می‌دهد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی اظهار داشت: «تنها در سه ماه گذشته – در ماه‌های جوزا، سرطان و اسد – بیشتر از پانزده هزار طالب کشته شده‌اند و بیشتر از هشت هزار تن دیگر آنان زخمی شده‌اند. به هر اندازه‌یی که طالبان بر جنگ اصرار داشته باشند به همان اندازه کشته خواهند شد.»

اما طالبان وارد شدن تلفات سنگین بر نیروهای شان را نپذیرفته اند  و حتا در واکنش به ادعای حکومت برای کشتن والی نام نهاد طالبان برای نیمروز، صدای او را پخش کردند که زنده است.

هم‌رسانی کنید