Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درگیری‌ها در ولایت‌های بلخ و تخار

برخی از منابع امروز (دوشنبه، ۱۸ اسد) می‌گویند که پس از سقوط شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، نیروهای دولتی توانستند ولسوالی‌های فرخار و ورسج این ولایت را، بگیرند.

این منابع می‌افزایند که طالبان با حمله بر شهرتالقان ناوقت روز گذشته، توانستند تمامی بخش‌های تالقان را بگیرند، اما صدها تن از نیروهای دولتی با عقب نشینی از تالقان به‌سوی ولسوالی‌های فرخار و ورسج رفتند و این ولسوالی‌ها را، گرفتند.

اما طالبان و منابع مستقل این خبر را تأیید نکرده‌اند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان تخار از آن‌چه که بی‌پروایی حکومت در رسیده‌گی به اوضاع بد امنیتی این ولایت می‌گویند، انتقاد می‌کنند وعلت این سقوط را بی‌توجهی حکومت می‌دانند.

از سویی دیگر، منابعی محلی می‌گویند که نبردهای سنگین در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد.

سیدمصطفی سادات، ولسوال دهدادی می‌گوید که این نبردها نیمه‌های شب گذشده در چهار سرکه نزدیک به کارخانۀ کود و برق مزارشریف و پل امام بکری، شروع شد. 

او افزود که جنگ ادامه دارد و تا هنوز از تلفات برخاسته از آن، گزارشی در دست نیست.

منابعی محلی می‌گویند که اگر نیروهای دولتی از سوی نیروهای هوایی پشتیبانی نشوند، ممکن است که خط دفاعی آنان شکسته شود.

روز گذشته، نبردها در ولایت‌های کندز، جوزجان، هرات و هلمند نیز، ادامه داشتند.

درگیری‌ها در ولایت‌های بلخ و تخار

منابع می‌گویند که صدها تن از نیروهای دولتی با عقب نشینی از شهر تالقان، مرکز تخار، به‌سوی ولسوالی‌های فرخار و ورسج رفتند و این ولسوالی‌ها را، گرفتند.

Thumbnail

برخی از منابع امروز (دوشنبه، ۱۸ اسد) می‌گویند که پس از سقوط شهر تالقان، مرکز ولایت تخار، نیروهای دولتی توانستند ولسوالی‌های فرخار و ورسج این ولایت را، بگیرند.

این منابع می‌افزایند که طالبان با حمله بر شهرتالقان ناوقت روز گذشته، توانستند تمامی بخش‌های تالقان را بگیرند، اما صدها تن از نیروهای دولتی با عقب نشینی از تالقان به‌سوی ولسوالی‌های فرخار و ورسج رفتند و این ولسوالی‌ها را، گرفتند.

اما طالبان و منابع مستقل این خبر را تأیید نکرده‌اند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان تخار از آن‌چه که بی‌پروایی حکومت در رسیده‌گی به اوضاع بد امنیتی این ولایت می‌گویند، انتقاد می‌کنند وعلت این سقوط را بی‌توجهی حکومت می‌دانند.

از سویی دیگر، منابعی محلی می‌گویند که نبردهای سنگین در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ میان نیروهای دولتی و طالبان ادامه دارد.

سیدمصطفی سادات، ولسوال دهدادی می‌گوید که این نبردها نیمه‌های شب گذشده در چهار سرکه نزدیک به کارخانۀ کود و برق مزارشریف و پل امام بکری، شروع شد. 

او افزود که جنگ ادامه دارد و تا هنوز از تلفات برخاسته از آن، گزارشی در دست نیست.

منابعی محلی می‌گویند که اگر نیروهای دولتی از سوی نیروهای هوایی پشتیبانی نشوند، ممکن است که خط دفاعی آنان شکسته شود.

روز گذشته، نبردها در ولایت‌های کندز، جوزجان، هرات و هلمند نیز، ادامه داشتند.

هم‌رسانی کنید