Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان هلمند: درنبردهای دوهفته اخیر ۳۴۲غیرنظامی جان باخته‌اند

شماری از باشنده‌گان هلمند که برای دادخواهی به کابل آمده‌اند، امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که در نتیجۀ جنگ‌های دو هفتۀ اخیر در شهر لشکرگاه، ۳۴۲ غیرنظامی جان باختند و ۹۶۷غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

باشنده‌گان هلمند می‌گویند که این غیرنظامیان در درگیری‌های رو در رو میان نیروهای امنیتی و طالبان، حمله‌های هوایی و نیز موشک پراکنی‌های طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

مسعود چوپان، باشندۀ هلمند گفت: «۳۴۲ غیرنظامی شهید و ۹۶۷ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند که شماری شان زنان و کودکان استند.»

فضل باری فیاض، باشندۀ دیگر لشکرگاه نیز افزود: «به غیرنظامیان تلفات وارد شده‌است. به مردم زیان‌های مالی و جانی رسیده‌است.»

به‌گفتۀ باشنده‌گان هلمند، ده‌ها خانه نیز در نتیجه جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در لشکرگاه ویران شده‌اند و صدها خانواده هم ناگزیر شده‌اند خانه‌های شان را ترک کنند.

شریف علیزی، باشندۀ هلمند بیان داشت: «خانه‌یی در هلمند نمانده است که از جنگ صدمه ندیده باشد و کسی هم در هلمند پیدا نمی‌شود که بدلیل جنگ خانه‌اش را ترک نکرده باشد.»

اختر محمد بادیزی، مشاور رییس‌جمهور نیز اظهار داشت: «در خانه‌های غیرنظامیان یا ماین‌گذاری شده، یا طالبان از آن به‌عنوان سنگر استفاده کرده‌اند.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که برخی از بخش‌ها در لشکرگاه از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند و با پاک‌سازی بخش‌های دیگر، امنیت این شهر تأمین خواهد شد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «عملیات‌های پاک‌سازی به‌شکل موفقانه در حال اجرا است اما عملیات‌ها به کندی به‌پیش می‌رود به‌خاطری‌که طالبان در خانه‌های مردم موضع گرفته‌اند.»

همزمان با این، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نگرانی جدی‌اش را دربارۀ تلفات غیرنظامیان در لشکرگاه ابراز می‌کند.

ذبیح‌الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «هم گروه طالبان و هم در مواردی نیروهای امنیتی افغانستان حملات هوایی انجام می‌دهند. باید اصول حاکم بر منازعات مسلحانه را رعایت کنند.»

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز از افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

این نهاد می‌گوید که تنها در ۷۲ساعت گذشته بیست کودک در کندهار جان باخته‌اند و ۱۳۰ کودک زخم برداشته‌اند.

باشنده‌گان هلمند: درنبردهای دوهفته اخیر ۳۴۲غیرنظامی جان باخته‌اند

باشنده‌گان هلمند می‌گویند که این غیرنظامیان در درگیری‌های رو در رو میان نیروهای امنیتی و طالبان، حمله‌های هوایی و نیز موشک پراکنی‌های طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از باشنده‌گان هلمند که برای دادخواهی به کابل آمده‌اند، امروز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که در نتیجۀ جنگ‌های دو هفتۀ اخیر در شهر لشکرگاه، ۳۴۲ غیرنظامی جان باختند و ۹۶۷غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

باشنده‌گان هلمند می‌گویند که این غیرنظامیان در درگیری‌های رو در رو میان نیروهای امنیتی و طالبان، حمله‌های هوایی و نیز موشک پراکنی‌های طالبان کشته و زخمی شده‌اند.

مسعود چوپان، باشندۀ هلمند گفت: «۳۴۲ غیرنظامی شهید و ۹۶۷ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند که شماری شان زنان و کودکان استند.»

فضل باری فیاض، باشندۀ دیگر لشکرگاه نیز افزود: «به غیرنظامیان تلفات وارد شده‌است. به مردم زیان‌های مالی و جانی رسیده‌است.»

به‌گفتۀ باشنده‌گان هلمند، ده‌ها خانه نیز در نتیجه جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در لشکرگاه ویران شده‌اند و صدها خانواده هم ناگزیر شده‌اند خانه‌های شان را ترک کنند.

شریف علیزی، باشندۀ هلمند بیان داشت: «خانه‌یی در هلمند نمانده است که از جنگ صدمه ندیده باشد و کسی هم در هلمند پیدا نمی‌شود که بدلیل جنگ خانه‌اش را ترک نکرده باشد.»

اختر محمد بادیزی، مشاور رییس‌جمهور نیز اظهار داشت: «در خانه‌های غیرنظامیان یا ماین‌گذاری شده، یا طالبان از آن به‌عنوان سنگر استفاده کرده‌اند.»

اما وزارت دفاع ملی می‌گوید که برخی از بخش‌ها در لشکرگاه از وجود طالبان پاک‌سازی شده‌اند و با پاک‌سازی بخش‌های دیگر، امنیت این شهر تأمین خواهد شد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «عملیات‌های پاک‌سازی به‌شکل موفقانه در حال اجرا است اما عملیات‌ها به کندی به‌پیش می‌رود به‌خاطری‌که طالبان در خانه‌های مردم موضع گرفته‌اند.»

همزمان با این، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نگرانی جدی‌اش را دربارۀ تلفات غیرنظامیان در لشکرگاه ابراز می‌کند.

ذبیح‌الله فرهنگ، مسؤول رسانه‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر اظهار داشت: «هم گروه طالبان و هم در مواردی نیروهای امنیتی افغانستان حملات هوایی انجام می‌دهند. باید اصول حاکم بر منازعات مسلحانه را رعایت کنند.»

یونیسف یا صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد نیز از افزایش تلفات غیرنظامیان در جنگ افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

این نهاد می‌گوید که تنها در ۷۲ساعت گذشته بیست کودک در کندهار جان باخته‌اند و ۱۳۰ کودک زخم برداشته‌اند.

هم‌رسانی کنید