Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیداررییس جمهور بارهبران سیاسی ولایت‌های مرکزی در باره بسیج مردمی

منابعی به طلوع نیوز می‌گویند که رییس جمهور جمهور غنی با رهبران سیاسی ولایت‌های مرکزی در ارگ ریاست جمهوری دربارۀ چگونه گی مبارزه با طالبان در این بخش‌ها مشوره کرده است.

پس از نشست مشورتی رییس جمهور غنی با شماری از سیاست گران در کاخ ریاست جمهوری، منابعی می‌گویند که رییس جمهور با محمد کریم خلیلی، محمد محقق، سرور دانش و صادق مدبر از رهبران سیاسی ولایت های مرکزی در بارۀ چگونه گی تشکیل ستاد مشترک مردمی در برابر طالبان گفت و گو داشت.

به گفته این منابع رییس جمهور در روز های آینده با رهبران سیاسی بخش های گونه گون دیدار های جداگانه خواهد داشت تا در بارۀ چگونه گی بسیج نیرو های مردمی و حضور رهبران سیاسی در مناطق شان به نتیجه برسد.

لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «سران سیاسی کشور با یک صدا حمایت شان را از نظام و نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردند. همچنان دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.»

در حالی که قرار بود مارشال دوستم پس از مشوره با رییس جمهور غنی و رهبران سیاسی و به دست آوردن کمک های نظامی از حکومت برای نیرو های مردمی شمال برای پس زدن طالبان از شمال به شبرغان برود اما تا کنون رییس جمهور به خواست مارشال دوستم پاسخ نداده است.

احسان نیرو، سخنگوی آقای دوستم، گفت: «منتظر هستیم که هرچه زودتر رییس جمهور افغانستان تاریخ اکمال، تجهیز و رفتن مارشال صاحب دوستم به شمال را واضح بسازند.»

در همین حال شماری از سیاست گران بسیج رهبران سیاسی را برای ایستاده گی در برابر طالبان بسیار اثرگذار میدانند اما از نبود مدیریت سالم نیرو های مقاومت مردمی ابراز نگرانی می کنند.

عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکراه کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان، گفت: «اقدامی که دولت برای بسیج رهبران، به منظور بسیج مردمی در نظر دارد، خوب است، ولی باید چارچوب کاری آن را سر از نو تعریف کنیم، باید شیوه جدید جنگی را که همان جنگ چریکی است باید در پیش بگیرند این نیروهای مردمی.»

عبدالصبور قانع، والی هرات، گفت: «هرات الگو است. اجماع کلی در هرات به خاطر حمایت از جمهوریت، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی به صورت کل وجود دارد و این باعث تقویه مورال و انگیزه شده. ما امیدوار استیم اجماعی که امروز در هرات است سراسر در تمام افغانستان شود.»

در نشست روز دو شنبه رییس جمهور با سیاستگران در بارۀ مشخص شدن شمار نیروهای مردمی مربوط به رهبران سیاسی  گفتگو شده بود.

 

دیداررییس جمهور بارهبران سیاسی ولایت‌های مرکزی در باره بسیج مردمی

منابع می‌گویند که رییس جمهور در روز های آینده با رهبران سیاسی بخش های گونه گون دیدار های جداگانه خواهد داشت.

تصویر بندانگشتی

منابعی به طلوع نیوز می‌گویند که رییس جمهور جمهور غنی با رهبران سیاسی ولایت‌های مرکزی در ارگ ریاست جمهوری دربارۀ چگونه گی مبارزه با طالبان در این بخش‌ها مشوره کرده است.

پس از نشست مشورتی رییس جمهور غنی با شماری از سیاست گران در کاخ ریاست جمهوری، منابعی می‌گویند که رییس جمهور با محمد کریم خلیلی، محمد محقق، سرور دانش و صادق مدبر از رهبران سیاسی ولایت های مرکزی در بارۀ چگونه گی تشکیل ستاد مشترک مردمی در برابر طالبان گفت و گو داشت.

به گفته این منابع رییس جمهور در روز های آینده با رهبران سیاسی بخش های گونه گون دیدار های جداگانه خواهد داشت تا در بارۀ چگونه گی بسیج نیرو های مردمی و حضور رهبران سیاسی در مناطق شان به نتیجه برسد.

لطیف محمود، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، گفت: «سران سیاسی کشور با یک صدا حمایت شان را از نظام و نیروهای امنیتی افغانستان اعلام کردند. همچنان دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع افغانستان است.»

در حالی که قرار بود مارشال دوستم پس از مشوره با رییس جمهور غنی و رهبران سیاسی و به دست آوردن کمک های نظامی از حکومت برای نیرو های مردمی شمال برای پس زدن طالبان از شمال به شبرغان برود اما تا کنون رییس جمهور به خواست مارشال دوستم پاسخ نداده است.

احسان نیرو، سخنگوی آقای دوستم، گفت: «منتظر هستیم که هرچه زودتر رییس جمهور افغانستان تاریخ اکمال، تجهیز و رفتن مارشال صاحب دوستم به شمال را واضح بسازند.»

در همین حال شماری از سیاست گران بسیج رهبران سیاسی را برای ایستاده گی در برابر طالبان بسیار اثرگذار میدانند اما از نبود مدیریت سالم نیرو های مقاومت مردمی ابراز نگرانی می کنند.

عبدالحفیظ منصور، عضو هیئت مذاکراه کننده صلح جمهوری اسلامی افغانستان، گفت: «اقدامی که دولت برای بسیج رهبران، به منظور بسیج مردمی در نظر دارد، خوب است، ولی باید چارچوب کاری آن را سر از نو تعریف کنیم، باید شیوه جدید جنگی را که همان جنگ چریکی است باید در پیش بگیرند این نیروهای مردمی.»

عبدالصبور قانع، والی هرات، گفت: «هرات الگو است. اجماع کلی در هرات به خاطر حمایت از جمهوریت، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی به صورت کل وجود دارد و این باعث تقویه مورال و انگیزه شده. ما امیدوار استیم اجماعی که امروز در هرات است سراسر در تمام افغانستان شود.»

در نشست روز دو شنبه رییس جمهور با سیاستگران در بارۀ مشخص شدن شمار نیروهای مردمی مربوط به رهبران سیاسی  گفتگو شده بود.

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره