Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'با افتادن شش شهر بدست طالبان یک‌هزار زندانی حکومت فرار کرده‌اند'

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که پس از تسلط طالبان بر مرکزهای شش ولایت و حملۀ این گروه بر زندان‌های حکومت در این بخش‌ها، یک‌هزار زندانی فرار کرده‌اند.

اما مسؤولان این اداره تأکید می‌ورزند که پیش از افتادن این شهرها بدست طالبان، بیشتر زندانیان متهم به فعالیت ضد امنیت داخلی، از این زندان‌ها منتقل شده بودند.

صفی‌الله جلال‌زی، رییس بخش رسانه‌های ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها گفت: «اکثریت مطلق این‌ها محکوم به جرایم جنایی، قاچاقیان مواد مخدر، اختطاف‌چیان و مجرمین سرقت‌های مسلحانه استند.»

این گفته‌های جلال‌زی به روز دوشنبه که تا آن زمان مرکزهای شش ولایت بدست طالبان افتاده بود، بیان شد. اما پس از روز دوشنبه مرکزهای سه ولایت دیگر نیز به تصرف طالبان در آمدند.

طالبان با تصرف مرکزهای ولایت‌ها نخست سراغ زندان‌ها می‌روند و زندانیان شان را آزاد می‌کنند؛ کاری که تاکنون در تمامی مرکزهای نُه ولایت تکرار شده‌است.

نسیم مدبر، نمایندۀ مردم بغلان در مجلس اظهار داشت: «فرض بکنیم در این سه چهار ولایت، دو سه هزار زندانی دیگر و مجرمان متکرر رها می‌شوند.»

اما اطلاعاتی که طلوع‌نیوز به آن‌ها دست یافته، نشان می‌دهند که تنها در شهر کندز ۶۳۰ زندانی به‌شمول ۱۳ زن و ۳ شهروند خارجی در بند بودند که همه‌شان با دست‌یافتن طالبان به این زندان، فرار کردند.

در میان این زندانیان، ۱۸۰ طالب به‌شمول ۱۵ سرگروه طالبان نیز بودند که از این میان، ۱۵ تن محکومیت اعدام داشتند.

بیشتر این افراد طالبان، در شش‌سال اخیر، از سوی نیروهای دولتی گرفتار شده بودند. ۲۰۰ زندانی قاتل نیز مشمول کسانی بوده که از زندان کندز فرار کرده‌اند.

این اطلاعات نشان می‌دهند که بر زندان کندز، ۱۴۰ مامور امنیتی نظارت داشتند که ۱۰۰ نفرشان مسلح بودند. حمله‌های‌ طالبان بر زندان کندز، ۳ روز پی‌هم ادامه داشتند و آنان بیشتر از روستای ابراهیم‌خیل شهر کندز که به زندان متصل است، این حمله‌ها را انجام می‌دادند. تلفات ماموران امنیتی زندان در این حمله‌ها، ۴ کشته و ۴ زخمی گفته شده‌ است.

در همین‌حال، منابعی در ولایت نیمروز هم می‌گویند که با دست‌یافتن طالبان به شهر زرنج، ۳۵۰ زندانی به‌شمول ۴۰ طالب، از زندان این شهر فرار کرده‌اند.

با همه این‌ها، اداره تنظیم امور زندان‌ها که می‌گوید پرونده‌های تمامی زندانیان فراری را در دست دارد؛ بدین باور است که با مسلط شدن دوباره نیروهای دولتی در شهرهای از دست‌رفته، این زندانیان به زندان‌ها برگشتانده خواهند شد.

'با افتادن شش شهر بدست طالبان یک‌هزار زندانی حکومت فرار کرده‌اند'

اطلاعاتی که طلوع‌نیوز به دست آورده، نشان می‌دهند که تنها از شهرهای کندز و زرنج، نزدیک به هزار زندانی فرار کرده‌اند و درمیان این زندانیان، دوصد و بیست طالب هم بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها می‌گوید که پس از تسلط طالبان بر مرکزهای شش ولایت و حملۀ این گروه بر زندان‌های حکومت در این بخش‌ها، یک‌هزار زندانی فرار کرده‌اند.

اما مسؤولان این اداره تأکید می‌ورزند که پیش از افتادن این شهرها بدست طالبان، بیشتر زندانیان متهم به فعالیت ضد امنیت داخلی، از این زندان‌ها منتقل شده بودند.

صفی‌الله جلال‌زی، رییس بخش رسانه‌های ادارۀ تنظیم امور زندان‌ها گفت: «اکثریت مطلق این‌ها محکوم به جرایم جنایی، قاچاقیان مواد مخدر، اختطاف‌چیان و مجرمین سرقت‌های مسلحانه استند.»

این گفته‌های جلال‌زی به روز دوشنبه که تا آن زمان مرکزهای شش ولایت بدست طالبان افتاده بود، بیان شد. اما پس از روز دوشنبه مرکزهای سه ولایت دیگر نیز به تصرف طالبان در آمدند.

طالبان با تصرف مرکزهای ولایت‌ها نخست سراغ زندان‌ها می‌روند و زندانیان شان را آزاد می‌کنند؛ کاری که تاکنون در تمامی مرکزهای نُه ولایت تکرار شده‌است.

نسیم مدبر، نمایندۀ مردم بغلان در مجلس اظهار داشت: «فرض بکنیم در این سه چهار ولایت، دو سه هزار زندانی دیگر و مجرمان متکرر رها می‌شوند.»

اما اطلاعاتی که طلوع‌نیوز به آن‌ها دست یافته، نشان می‌دهند که تنها در شهر کندز ۶۳۰ زندانی به‌شمول ۱۳ زن و ۳ شهروند خارجی در بند بودند که همه‌شان با دست‌یافتن طالبان به این زندان، فرار کردند.

در میان این زندانیان، ۱۸۰ طالب به‌شمول ۱۵ سرگروه طالبان نیز بودند که از این میان، ۱۵ تن محکومیت اعدام داشتند.

بیشتر این افراد طالبان، در شش‌سال اخیر، از سوی نیروهای دولتی گرفتار شده بودند. ۲۰۰ زندانی قاتل نیز مشمول کسانی بوده که از زندان کندز فرار کرده‌اند.

این اطلاعات نشان می‌دهند که بر زندان کندز، ۱۴۰ مامور امنیتی نظارت داشتند که ۱۰۰ نفرشان مسلح بودند. حمله‌های‌ طالبان بر زندان کندز، ۳ روز پی‌هم ادامه داشتند و آنان بیشتر از روستای ابراهیم‌خیل شهر کندز که به زندان متصل است، این حمله‌ها را انجام می‌دادند. تلفات ماموران امنیتی زندان در این حمله‌ها، ۴ کشته و ۴ زخمی گفته شده‌ است.

در همین‌حال، منابعی در ولایت نیمروز هم می‌گویند که با دست‌یافتن طالبان به شهر زرنج، ۳۵۰ زندانی به‌شمول ۴۰ طالب، از زندان این شهر فرار کرده‌اند.

با همه این‌ها، اداره تنظیم امور زندان‌ها که می‌گوید پرونده‌های تمامی زندانیان فراری را در دست دارد؛ بدین باور است که با مسلط شدن دوباره نیروهای دولتی در شهرهای از دست‌رفته، این زندانیان به زندان‌ها برگشتانده خواهند شد.

هم‌رسانی کنید