Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامۀ کارزار گستردۀ آنلاین افغان‌ها برای تحریم پاکستان ازسوی جهان

کارزار بزرگ افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان که پنج روز پیش همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل دربارۀ افغانستان و با استفاده از هشتک "پاکستان تحریم شود" آغاز شد، کماکان ادامه دارد.

تاکنون بیش از ۴۰۰هزار بار این هشتک از سوی کابران شبکه‌های اجتماعی در تویتر و فسبوک استفاده شده‌است.

آن‌چه که از نام این کارزار پیداست، کاربران خواهان فشار آوردن و تحریم پاکستان از سوی جامعۀ جهانی است. به‌باور این کاربران، پاکستان در جنگ افغانستان دخیل است و برای رسیدن به صلح در افغانستان باید بر پاکستان فشار آورده شود.

فهیم احمد یوسفزی، یکی از یکی از پژوهشگران اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی که این کارزار را تقعیب کرده‌است، می‌گوید که پس از افغانستان این هشتک بیشتر در پاکستان به‌کار گرفته شده و شماری از شهروندان کشورهای اروپایی نیز در این کارزار شرکت کرده‌اند.

او در این باره گفت: «این هشتک‌ها اصلأ از طرف ربات‌ها نیستند تمامش، از طرف اشخاص اصلی است. ربات‌هایی‌که هشتک می‌کنند مشخصات خاص خود را دارند یکی از این مشخصات است با زبان مشخص می‌نویسند که معمولأ یکی از زبان‌های بین‌المللی است هشتکی که درباره تحریم پاکستان است به زبان دری، انگلیسی پشتو، ترکی و فرانسوی نیز نوشته شده‌اند.»

نگینه یاری، فعال حقوق‌بشر نیز در این باره افزود: «مردم می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی صدای خود را بلند کنند و این صدا به گوش جهانیان برسد که مردم افغانستان مردم دهه های گذشته نیست و از کشور خود دفاع می‌کنند.»

شماری از کاربران این هشتک می‌گویند امیدوار اند کارزار "پاکستان تحریم شود" بتواند جامعۀ جهانی را وا بدارد که فشارهایش را بر پاکستان بیشتر کند تا این کشور، افغانستان را در پایان جنگ کمک کند.

خالده، باشندۀ کابل بیان داشت: «زخمی‌های طالبان در جنگ افغانستان در پاکستان درمان می‌شوند، رهبران شان در پاکستان استند.»

حکومت افغانستان از سال‌ها به این‌سو پاکستان را متهم کرده‌است که از طالبان پشتبانی می‌کند، رهبران این گروه را پناه می‌دهد و به تعهداتش برای آوردن صلح در افغانستان صادق نیست.

همزمان با این، یکی از خبرنگاران پاکستانی در تویتی نوشته‌است که حکومت پاکستان دستور داده تا جلو ورود کسانی به پاکستان گرفته شود که ضد این کشور تبلیغ منفی می‌‌کنند.
 

ادامۀ کارزار گستردۀ آنلاین افغان‌ها برای تحریم پاکستان ازسوی جهان

شماری از کاربران این هشتک می‌گویند امیدوار اند کارزار "پاکستان تحریم شود" بتواند جامعۀ جهانی را وا بدارد که فشارهایش را بر پاکستان بیشتر کند تا این کشور، افغانستان را در پایان جنگ کمک کند.

تصویر بندانگشتی

کارزار بزرگ افغان‌ها در شبکه‌های اجتماعی بر علیه پاکستان که پنج روز پیش همزمان با نشست شورای امنیت سازمان ملل دربارۀ افغانستان و با استفاده از هشتک "پاکستان تحریم شود" آغاز شد، کماکان ادامه دارد.

تاکنون بیش از ۴۰۰هزار بار این هشتک از سوی کابران شبکه‌های اجتماعی در تویتر و فسبوک استفاده شده‌است.

آن‌چه که از نام این کارزار پیداست، کاربران خواهان فشار آوردن و تحریم پاکستان از سوی جامعۀ جهانی است. به‌باور این کاربران، پاکستان در جنگ افغانستان دخیل است و برای رسیدن به صلح در افغانستان باید بر پاکستان فشار آورده شود.

فهیم احمد یوسفزی، یکی از یکی از پژوهشگران اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی که این کارزار را تقعیب کرده‌است، می‌گوید که پس از افغانستان این هشتک بیشتر در پاکستان به‌کار گرفته شده و شماری از شهروندان کشورهای اروپایی نیز در این کارزار شرکت کرده‌اند.

او در این باره گفت: «این هشتک‌ها اصلأ از طرف ربات‌ها نیستند تمامش، از طرف اشخاص اصلی است. ربات‌هایی‌که هشتک می‌کنند مشخصات خاص خود را دارند یکی از این مشخصات است با زبان مشخص می‌نویسند که معمولأ یکی از زبان‌های بین‌المللی است هشتکی که درباره تحریم پاکستان است به زبان دری، انگلیسی پشتو، ترکی و فرانسوی نیز نوشته شده‌اند.»

نگینه یاری، فعال حقوق‌بشر نیز در این باره افزود: «مردم می‌توانند از طریق شبکه‌های اجتماعی صدای خود را بلند کنند و این صدا به گوش جهانیان برسد که مردم افغانستان مردم دهه های گذشته نیست و از کشور خود دفاع می‌کنند.»

شماری از کاربران این هشتک می‌گویند امیدوار اند کارزار "پاکستان تحریم شود" بتواند جامعۀ جهانی را وا بدارد که فشارهایش را بر پاکستان بیشتر کند تا این کشور، افغانستان را در پایان جنگ کمک کند.

خالده، باشندۀ کابل بیان داشت: «زخمی‌های طالبان در جنگ افغانستان در پاکستان درمان می‌شوند، رهبران شان در پاکستان استند.»

حکومت افغانستان از سال‌ها به این‌سو پاکستان را متهم کرده‌است که از طالبان پشتبانی می‌کند، رهبران این گروه را پناه می‌دهد و به تعهداتش برای آوردن صلح در افغانستان صادق نیست.

همزمان با این، یکی از خبرنگاران پاکستانی در تویتی نوشته‌است که حکومت پاکستان دستور داده تا جلو ورود کسانی به پاکستان گرفته شود که ضد این کشور تبلیغ منفی می‌‌کنند.
 

هم‌رسانی کنید