Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

میدان هوایی کندز و مقر قول‌اردوی ۲۱۷پامیر نیز بدست طالبان افتادند

پس از بیرون شدن نیروهای دولتی از مرکزهای فراه، بدخشان و بغلان امروز چهارشنبه (۲۰اسد) میدان هوایی کندز که مقر قول‌اردوی ۲۱۷پامیر است نیز به‌دست طالبان افتاد.

این نخستین باری است که یک قول‌اردو به دست طالبان سقوط می‌کند.

همزمان تصویرهای پخش شده در رسانه‌ها، نشان می‌دهند که ده‌ها تن از نیروهای دولتی در کندز به طالبان تسلیم شده و این گروه به یک چرخ‌بال جنگی از کار افتاده نیز دست یافته‌است.

ساعات پیش از افتادن میدان هوایی کندز، نیروهای دولتی از شهرفیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، بیرون شدند.

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که نیروهای دولتی می‌خواستند خودشان را به ولسوالی فرخار تخار برسانند – جایی‌که صدها تن از نیروهای دولتی آن ولایت جا به جا شده‌اند اما در مسیر راه در چندین جا با کمین طالبان روبه‌رو شدند و شماری از آنان به طالبان تسلیم، شمار کشته و شماری هم به فرخار رسیدند.

عتیق‌الله ذبیح، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس بیان داشت: «شهری قیامت گونه است. قیامت در بدخشان شده. مردم در سراسیمه گی استند. موترهای دولتی از ادارات کشیده شده. از موسسات موترهای شان به جاهای نامعلوم برده شده. دارای‌های عامه تاراج شده. زندان فیض آباد شکسته شده، شماری از زندانیان کشته شدند.»

نیروهای دولتی دیشب از شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان، نیز بی درگیری بیرون شدند و به ولسوالی خنجان عقب‌نشینی کردند.

درگیری‌ها در فراه نیز سبب شد تا نیروهای دولتی از این شهر بیرون شوند. اکنون این نیروها تنها در میدان هوایی فراه جا به جا اند.

تصویرهایی که از فراه به دست رسیده‌اند نشان می‌‎دهند که طالبان سربازی زخمی را کشان کشان در جاده با خود می‌برند و شماری نیز دارای‌های عامه را تاراج می‌کنند.
 
طالبان امروز در فیض‌آباد، پلخمری و فراه درمیان مردم ظاهر شدند و اعلام کردند که مردم بربنیاد شریعت عمل کنند و زنان باید با حجاب کامل از خانه بیرون شوند.

برخی از خبرنگاران در تخار می‌گویند که طالبان به رسانه‌های محلی گفته‌اند بربنیاد شریعیت نشران نمایند.

عظیم محسنی، نمایندۀ مردم بغلان در مجلس بیان داشت: «اگر به بغلان توجه نشود، فاتحه سمت شمال خوانده شود. به دلیل این که اگر توجه نکنند با جدیت اقدام نکنند و پس نگیرد این راه زمینی سمت شمال است فاتحه سمت شمال خوانده شود.»

پس از افتادن مرکزهای نُه شهر به دست طالبان حکومت تغییراتی در رهبری ارتش به‌میان آورد؛ ولی محمد احمدزی، رییس ستاد ارتش برکنار و هیبت‌الله علی‌زی جانشین او اعلام شد. همین‌طور سمیع سادات، فرماندۀ قول‌اردوی ۲۱۵میوند نیز به‌جای آقای علیزی فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص گماشته شده‌است.

میدان هوایی کندز و مقر قول‌اردوی ۲۱۷پامیر نیز بدست طالبان افتادند

ساعات پیش از افتادن میدان هوایی کندز، نیروهای دولتی از شهرفیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، بیرون شدند.

تصویر بندانگشتی

پس از بیرون شدن نیروهای دولتی از مرکزهای فراه، بدخشان و بغلان امروز چهارشنبه (۲۰اسد) میدان هوایی کندز که مقر قول‌اردوی ۲۱۷پامیر است نیز به‌دست طالبان افتاد.

این نخستین باری است که یک قول‌اردو به دست طالبان سقوط می‌کند.

همزمان تصویرهای پخش شده در رسانه‌ها، نشان می‌دهند که ده‌ها تن از نیروهای دولتی در کندز به طالبان تسلیم شده و این گروه به یک چرخ‌بال جنگی از کار افتاده نیز دست یافته‌است.

ساعات پیش از افتادن میدان هوایی کندز، نیروهای دولتی از شهرفیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، بیرون شدند.

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که نیروهای دولتی می‌خواستند خودشان را به ولسوالی فرخار تخار برسانند – جایی‌که صدها تن از نیروهای دولتی آن ولایت جا به جا شده‌اند اما در مسیر راه در چندین جا با کمین طالبان روبه‌رو شدند و شماری از آنان به طالبان تسلیم، شمار کشته و شماری هم به فرخار رسیدند.

عتیق‌الله ذبیح، نمایندۀ مردم بدخشان در مجلس بیان داشت: «شهری قیامت گونه است. قیامت در بدخشان شده. مردم در سراسیمه گی استند. موترهای دولتی از ادارات کشیده شده. از موسسات موترهای شان به جاهای نامعلوم برده شده. دارای‌های عامه تاراج شده. زندان فیض آباد شکسته شده، شماری از زندانیان کشته شدند.»

نیروهای دولتی دیشب از شهر پلخمری، مرکز ولایت بغلان، نیز بی درگیری بیرون شدند و به ولسوالی خنجان عقب‌نشینی کردند.

درگیری‌ها در فراه نیز سبب شد تا نیروهای دولتی از این شهر بیرون شوند. اکنون این نیروها تنها در میدان هوایی فراه جا به جا اند.

تصویرهایی که از فراه به دست رسیده‌اند نشان می‌‎دهند که طالبان سربازی زخمی را کشان کشان در جاده با خود می‌برند و شماری نیز دارای‌های عامه را تاراج می‌کنند.
 
طالبان امروز در فیض‌آباد، پلخمری و فراه درمیان مردم ظاهر شدند و اعلام کردند که مردم بربنیاد شریعت عمل کنند و زنان باید با حجاب کامل از خانه بیرون شوند.

برخی از خبرنگاران در تخار می‌گویند که طالبان به رسانه‌های محلی گفته‌اند بربنیاد شریعیت نشران نمایند.

عظیم محسنی، نمایندۀ مردم بغلان در مجلس بیان داشت: «اگر به بغلان توجه نشود، فاتحه سمت شمال خوانده شود. به دلیل این که اگر توجه نکنند با جدیت اقدام نکنند و پس نگیرد این راه زمینی سمت شمال است فاتحه سمت شمال خوانده شود.»

پس از افتادن مرکزهای نُه شهر به دست طالبان حکومت تغییراتی در رهبری ارتش به‌میان آورد؛ ولی محمد احمدزی، رییس ستاد ارتش برکنار و هیبت‌الله علی‌زی جانشین او اعلام شد. همین‌طور سمیع سادات، فرماندۀ قول‌اردوی ۲۱۵میوند نیز به‌جای آقای علیزی فرمانده قول‌اردوی عملیات‌های خاص گماشته شده‌است.

هم‌رسانی کنید