Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

درگیری نیرو های پاکستانی با صدها شهروند افغان در مرز سپین بولدک

به روز پنج‌شنبه (۲۱ اسد) نیروهای پاکستانی در نزدیک گذرگاه مرزی سپین بولدک در ولایت کندهار با صدها تن از شهروندان افغانستان که در آن سوی گذرگاه گیر مانده بودند، درگیر شدند.

شماری از شهروندان افغانستان زمانی که در منطقه چمن در آن سوی گذرگاه سپین بولدک گیر مانده بودند، به علت بسته بودن این گذرگاه با نیروهای پاکستانی درگیر شدند.

این درگیری پس از آن رخ داد که مسافران، پیکر یک مسافر ۵۶ ساله افغان را که در انتظار گذشتن از مرز جان باخته بود، به مقر نیروهای پاکستانی انتقال دادند تا خواهان بازگشایی گذرگاه شوند.

این مسافران می خواهند که از چمن، وارد سپین بولدک شوند؛ اما به علت بسته بودن گذرگاه، اجازه این کار را نیافته اند.

گذرگاه مرزی سپین بولدک در حال حاضر از سوی طالبان بسته شده است و مسافران نمی توانند رفت و آمد کنند.

=پیش از این طالبان گفته بودند که به علت تصمیم پاکستان به پایان دادن عبور بی ویزا، این گذرگاه را بسته اند.

فایز رحمت، باشنده کندهار ابراز داشت: "بخاطر که در اینجا مسافران و مریضان استند. کسانی هم استند که تمام پول شان تمام شده است و با مشکلات روبرو استند. اینجا تکلیف ها بسیار زیاد استند."

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، باز شدن گذرگاه سپین بولدک و اجازه ورود بی ویزا، نه تنها رفت و آمد افغان ها را آسان خواهد ساخت؛ بل به طالبان نیز اجازه خواهد داد که بخش هایی از کویته بروند.

درگیری نیرو های پاکستانی با صدها شهروند افغان در مرز سپین بولدک

پیش از این طالبان گفته بودند که به علت تصمیم پاکستان به پایان دادن عبور بی ویزا، این گذرگاه را بسته اند.

Thumbnail

به روز پنج‌شنبه (۲۱ اسد) نیروهای پاکستانی در نزدیک گذرگاه مرزی سپین بولدک در ولایت کندهار با صدها تن از شهروندان افغانستان که در آن سوی گذرگاه گیر مانده بودند، درگیر شدند.

شماری از شهروندان افغانستان زمانی که در منطقه چمن در آن سوی گذرگاه سپین بولدک گیر مانده بودند، به علت بسته بودن این گذرگاه با نیروهای پاکستانی درگیر شدند.

این درگیری پس از آن رخ داد که مسافران، پیکر یک مسافر ۵۶ ساله افغان را که در انتظار گذشتن از مرز جان باخته بود، به مقر نیروهای پاکستانی انتقال دادند تا خواهان بازگشایی گذرگاه شوند.

این مسافران می خواهند که از چمن، وارد سپین بولدک شوند؛ اما به علت بسته بودن گذرگاه، اجازه این کار را نیافته اند.

گذرگاه مرزی سپین بولدک در حال حاضر از سوی طالبان بسته شده است و مسافران نمی توانند رفت و آمد کنند.

=پیش از این طالبان گفته بودند که به علت تصمیم پاکستان به پایان دادن عبور بی ویزا، این گذرگاه را بسته اند.

فایز رحمت، باشنده کندهار ابراز داشت: "بخاطر که در اینجا مسافران و مریضان استند. کسانی هم استند که تمام پول شان تمام شده است و با مشکلات روبرو استند. اینجا تکلیف ها بسیار زیاد استند."

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، باز شدن گذرگاه سپین بولدک و اجازه ورود بی ویزا، نه تنها رفت و آمد افغان ها را آسان خواهد ساخت؛ بل به طالبان نیز اجازه خواهد داد که بخش هایی از کویته بروند.

هم‌رسانی کنید