Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: هنوز ممکن است گفتگو های دوحه به یک توافق صلح بیانجامد

سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از کشیده شدن جنگ به شهرها در افغانستان، می گوید که امیدوار است بحث های این هفته در دوحه مسیر یک توافق صلح را میان طالبان و حکومت افغانستان بوجود آورد.

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد می افزاید که آنان هنوز هم باور دارند که دست یافتن به یک راه حل سیاسی ممکن است.

استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: "ما به ویژه از کشانیدن شدن جنگ به بخش های شهری نگران استیم؛ زیرا خطر در برابر غیرنظامیان بیشتر است. امیدواریم که بحث های این هفته در دوحه میان نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در کنار نماینده گان منطقه و جهان، مسیر یک توافق مبتنی بر مذاکره را باز گرداند."

هرچند با شدت گرفتن جنگ ها مذاکرات صلح به گونه جدی جریان ندارد، اما کشورهای منطقه و جهان بر سرعت بخشیدن گفت و گوهای صلح تاکید دارند و سازمان ملل متحد هنوز هم از راه حل سیاسی برای حل مشکل افغانستان سخن می‌زند.

دوجاریک افزود: "ما به گفتگو با طالبان در دوحه ادامه می دهیم. یعنی هنوز هم باور داریم که دست یافتن به راه حل سیاسی ممکن است. به این معنا نی که آن چی را که رخ می دهد نمی بینیم. ما رنج غیرنظامیانی را که در شهرها در جنگ گیر مانده اند می بینیم. اما این که آیا طالبان توافقنامه شان را با امریکا نقض کرده اند، چیزی است که طرف های امضا کننده توافقنامه باید بگویند."

در حالی که طالبان در چند روز اخیر اداره نزدیک به بیست ولایت را بدست آورده اند، شماری از کشور های منطقه و جهان و سازمان ملل متحد در دوحه تصمیم گرفته اند که حکومتی را که از راه زور به قدرت برسد، به رسمیت نمی شناسند.

از سوی دیگر وزارت خارجه امریکا می گوید که کشورهای شرکت کننده در نشست این هفته دوحه توافق کردند، که هیچ نیرویی را که بخواهد از راه زور در افغانستان حاکم شود به رسمیت نمی شناسند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا ابراز داشت: "پیامی که طالبان باید دریافت کنند، پیامی است که در دوحه از سوی ایالات متحده، قطری ها و شماری از کشورهای دیگر از منطقه و فرامنطقه و سازمان های جهانی داده می شود؛ این پیام واضح است و همگی با یک صدا می گویند که این گروه بزرگ و فراگیر از کشورها و بازیگران مهم، نهادی را به رسمیت نخواهد شناخت که بخواهد افغانستان را با زور بگیرد. این پیامی است که طالبان باید بخوانند."

در بخشی از اعلامیه کشورهای شرکت کننده چون قطر، چین، اوزبیکستان، امریکا، پاکستان، بریتانیا، سازمان ملل متحده و اتحادیه اروپا، هند، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، آلمان و ناروی که به روزهای دهم و دوازدهم دیدارکردند برپایان حمله ها برای گرفتن مرکزهای ولایت ها از سوی طالبان تاکید شده است.

در این میان، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلوماتان خارجی گزارش داده است که شورای امنیت روی پیش نویس یک بیانیه کار می کند تا در آن از حمله های طالبان بر شهرها انتقاد کند و هشدار بدهد که فعالیت های مخالف صلح و ثبات افغانستان، تحریم هایی را در پی خواهند داشت.

سازمان ملل: هنوز ممکن است گفتگو های دوحه به یک توافق صلح بیانجامد

هرچند با شدت گرفتن جنگ ها مذاکرات صلح به گونه جدی جریان ندارد، اما کشورهای منطقه و جهان بر سرعت بخشیدن گفت و گوهای صلح تاکید دارند

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از کشیده شدن جنگ به شهرها در افغانستان، می گوید که امیدوار است بحث های این هفته در دوحه مسیر یک توافق صلح را میان طالبان و حکومت افغانستان بوجود آورد.

سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد می افزاید که آنان هنوز هم باور دارند که دست یافتن به یک راه حل سیاسی ممکن است.

استیفن دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: "ما به ویژه از کشانیدن شدن جنگ به بخش های شهری نگران استیم؛ زیرا خطر در برابر غیرنظامیان بیشتر است. امیدواریم که بحث های این هفته در دوحه میان نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در کنار نماینده گان منطقه و جهان، مسیر یک توافق مبتنی بر مذاکره را باز گرداند."

هرچند با شدت گرفتن جنگ ها مذاکرات صلح به گونه جدی جریان ندارد، اما کشورهای منطقه و جهان بر سرعت بخشیدن گفت و گوهای صلح تاکید دارند و سازمان ملل متحد هنوز هم از راه حل سیاسی برای حل مشکل افغانستان سخن می‌زند.

دوجاریک افزود: "ما به گفتگو با طالبان در دوحه ادامه می دهیم. یعنی هنوز هم باور داریم که دست یافتن به راه حل سیاسی ممکن است. به این معنا نی که آن چی را که رخ می دهد نمی بینیم. ما رنج غیرنظامیانی را که در شهرها در جنگ گیر مانده اند می بینیم. اما این که آیا طالبان توافقنامه شان را با امریکا نقض کرده اند، چیزی است که طرف های امضا کننده توافقنامه باید بگویند."

در حالی که طالبان در چند روز اخیر اداره نزدیک به بیست ولایت را بدست آورده اند، شماری از کشور های منطقه و جهان و سازمان ملل متحد در دوحه تصمیم گرفته اند که حکومتی را که از راه زور به قدرت برسد، به رسمیت نمی شناسند.

از سوی دیگر وزارت خارجه امریکا می گوید که کشورهای شرکت کننده در نشست این هفته دوحه توافق کردند، که هیچ نیرویی را که بخواهد از راه زور در افغانستان حاکم شود به رسمیت نمی شناسند.

ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه امریکا ابراز داشت: "پیامی که طالبان باید دریافت کنند، پیامی است که در دوحه از سوی ایالات متحده، قطری ها و شماری از کشورهای دیگر از منطقه و فرامنطقه و سازمان های جهانی داده می شود؛ این پیام واضح است و همگی با یک صدا می گویند که این گروه بزرگ و فراگیر از کشورها و بازیگران مهم، نهادی را به رسمیت نخواهد شناخت که بخواهد افغانستان را با زور بگیرد. این پیامی است که طالبان باید بخوانند."

در بخشی از اعلامیه کشورهای شرکت کننده چون قطر، چین، اوزبیکستان، امریکا، پاکستان، بریتانیا، سازمان ملل متحده و اتحادیه اروپا، هند، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، آلمان و ناروی که به روزهای دهم و دوازدهم دیدارکردند برپایان حمله ها برای گرفتن مرکزهای ولایت ها از سوی طالبان تاکید شده است.

در این میان، خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلوماتان خارجی گزارش داده است که شورای امنیت روی پیش نویس یک بیانیه کار می کند تا در آن از حمله های طالبان بر شهرها انتقاد کند و هشدار بدهد که فعالیت های مخالف صلح و ثبات افغانستان، تحریم هایی را در پی خواهند داشت.

هم‌رسانی کنید