Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مرکزهای ولایت‌های کندهار، هلمند و زابل نیز به دست طالبان افتادند

مرکزهای ولایت‌های کندهار، هلمند، زابل و ارزگان نیز بدون درگیری‌های سنگین روزهای گذشته، به دست طالبان افتادند.

مقام‌های محلی، امنیتی و نیز تمامی نیروهای دولتی پس از یک توافق با طالبان از شهر لشکرگاه به قول اردوی دوصد پانزده میوند در شورابک هلمند و از کندهار نیز همین گونه به قول اردوی دوصد و پنج اتل رفتند.

به استثنای یک نماینده هلمند در شورای ملی، هیچ یک از نماینده‌گان این چهار ولایت حاضر به پاسخگویی در بارۀ اوضاع شهرهای شان نشدند.

همزمان با این از درگیری‌های پراگنده میان نیروهای دولتی و طالبان در لوگر و تسلیم شدن والی این ولایت به طالبان نیز خبر می رسد.

شهر کندهار از ولایت‌های راهبردی پس از هفته‌ها سرانجام به دست طالبان افتاد.

باشنده‌گان کندهار می‌گویند که طالبان پس از داخل شدن به شهر تمامی ساختمان های دولتی از جمله فرماندهی پولیس، ریاست امنیت، و ساختمان مقام ولایت را بی هیچ درگیری تصرف کردند و پس از آن مقام‌های محلی و امنیتی به قول اردوی دوصد پنج اتل رفتند.

محمدیار مجروح، خبرنگار – کندهار گفت:«شب گذشته طالبان مسلح توانسته اند تمام بخش های شهر را در کنترول خود در آوردند.»

در همسایه کندهار نیز نیروهای دولتی از شهر لشکرگاه بیرون شدند.

منابع می‌گویند که مقام‌های محلی و امنیتی اکنون در قول اردوی دوصد پانزده میوند در شورابک حضور دارند.

مجید آخوندزاده، عضو شورای ولایتی هلمند گفت:«یک قاجعه بزرگ در شهر لشکرگاه است که خانه های غیرنظامیان بمبارد شده است، تلفات به افراد ملکی وارد شده است و همچنان برنظامیان.»

شکوفه نورزی، مجلس نماینده گان – هلمند گفت:«ولایت ها سقوط می کند و این سوال برانگیز است. می بیند که برخی ولایت ها بی درگیری تسلیم شد.»

در همین حال، از افتادن مراکز ولایت‌های زابل و ارزگان نیز به دست طالبان خبر می رسد.

محمدعمر شیرزاد،  والی ارزگان گفت:«از این که دولت مرکزی نتوانست اکمال کند سقوط کرد. ما قبلا به شورای امنیت گفته بودیم که والی ما آدم درست نبود، او هم به طالبان تسلیم شد.»

 در بارۀ سقوط شهرها هیچ نماینده‌گان مجلس از ولایت‌های که به دست طالبان افتادن و نیز نهاد های امنیتی حاضر به پاسخگویی نشدند.

در چند قدمی پایتخت لوگر نیز گواه درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان است.

نماینده گان لوگر می گویند که بسیاری از بخش های شهر از اداره حکومت بیرون شدند. 

محمد صدیق حسن زاده، مجلس نماینده گان – لوگر گفت:«

شمار شهرهای افتاده به دست طالبان به شانزده رسید. 

همزمان با این شماری از جوانان در کابل با اهدای خون به زخمیان نیروهای دولتی، پشتیبانی شانرا از آنان اعلام کردند.

مرکزهای ولایت‌های کندهار، هلمند و زابل نیز به دست طالبان افتادند

همزمان با این از درگیری‌های پراگنده میان نیروهای دولتی و طالبان در لوگر و تسلیم شدن والی این ولایت به طالبان نیز خبر می رسد.

Thumbnail

مرکزهای ولایت‌های کندهار، هلمند، زابل و ارزگان نیز بدون درگیری‌های سنگین روزهای گذشته، به دست طالبان افتادند.

مقام‌های محلی، امنیتی و نیز تمامی نیروهای دولتی پس از یک توافق با طالبان از شهر لشکرگاه به قول اردوی دوصد پانزده میوند در شورابک هلمند و از کندهار نیز همین گونه به قول اردوی دوصد و پنج اتل رفتند.

به استثنای یک نماینده هلمند در شورای ملی، هیچ یک از نماینده‌گان این چهار ولایت حاضر به پاسخگویی در بارۀ اوضاع شهرهای شان نشدند.

همزمان با این از درگیری‌های پراگنده میان نیروهای دولتی و طالبان در لوگر و تسلیم شدن والی این ولایت به طالبان نیز خبر می رسد.

شهر کندهار از ولایت‌های راهبردی پس از هفته‌ها سرانجام به دست طالبان افتاد.

باشنده‌گان کندهار می‌گویند که طالبان پس از داخل شدن به شهر تمامی ساختمان های دولتی از جمله فرماندهی پولیس، ریاست امنیت، و ساختمان مقام ولایت را بی هیچ درگیری تصرف کردند و پس از آن مقام‌های محلی و امنیتی به قول اردوی دوصد پنج اتل رفتند.

محمدیار مجروح، خبرنگار – کندهار گفت:«شب گذشته طالبان مسلح توانسته اند تمام بخش های شهر را در کنترول خود در آوردند.»

در همسایه کندهار نیز نیروهای دولتی از شهر لشکرگاه بیرون شدند.

منابع می‌گویند که مقام‌های محلی و امنیتی اکنون در قول اردوی دوصد پانزده میوند در شورابک حضور دارند.

مجید آخوندزاده، عضو شورای ولایتی هلمند گفت:«یک قاجعه بزرگ در شهر لشکرگاه است که خانه های غیرنظامیان بمبارد شده است، تلفات به افراد ملکی وارد شده است و همچنان برنظامیان.»

شکوفه نورزی، مجلس نماینده گان – هلمند گفت:«ولایت ها سقوط می کند و این سوال برانگیز است. می بیند که برخی ولایت ها بی درگیری تسلیم شد.»

در همین حال، از افتادن مراکز ولایت‌های زابل و ارزگان نیز به دست طالبان خبر می رسد.

محمدعمر شیرزاد،  والی ارزگان گفت:«از این که دولت مرکزی نتوانست اکمال کند سقوط کرد. ما قبلا به شورای امنیت گفته بودیم که والی ما آدم درست نبود، او هم به طالبان تسلیم شد.»

 در بارۀ سقوط شهرها هیچ نماینده‌گان مجلس از ولایت‌های که به دست طالبان افتادن و نیز نهاد های امنیتی حاضر به پاسخگویی نشدند.

در چند قدمی پایتخت لوگر نیز گواه درگیری های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان است.

نماینده گان لوگر می گویند که بسیاری از بخش های شهر از اداره حکومت بیرون شدند. 

محمد صدیق حسن زاده، مجلس نماینده گان – لوگر گفت:«

شمار شهرهای افتاده به دست طالبان به شانزده رسید. 

همزمان با این شماری از جوانان در کابل با اهدای خون به زخمیان نیروهای دولتی، پشتیبانی شانرا از آنان اعلام کردند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره