Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست مردم؛ آگاه شدن در باره آینده شان و پایان جنگ

باشنده‌گان کابل از حکومت و طالبان می‌خواهند که بیشتر از این مردم و نیروهای دولتی را قربانی معامله‌های شان نکنند و مردم را از آینده شان آگاه بسازند.

شهروندان کشور می‌گویند هرگونه حکومتی که در کشور شکل می‌گیرد باید حقوق‌بشری آنان را تامین کند و نگذارند که بیشتر از این جنگ از مردم قربانی بگیرد. 

مردم می‌گویند که نمی‌خواهند بار دیگر افغانستان به ویرانه مبدل شود و به بیست سال گذشته برگردد.

این در حالی است که افتادن پی‌هم شهرها به دست طالبان به ویژه ولایت‌های همجوار کابل، سرانجام بر اوضاع کابل اثر گذاشت و باشنده‌گان کابل امروز را با سراسیمه‌گی و نگرانی از آغاز درگیری‌های مسلحانه در داخل شهر سپری کردند.

میروس، باشنده کابل بیان داشت: «می‌خواهیم در این وطن آرامی بیاید، خونریزی نشود به ناموس مردم دست درازی نکنند.»

شایان، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «نیروهای امنیتی ما مشکل ندارند، بالا جای مشکل دارد کشور را معامله کردند.»

شهروندان می‌گویند هرگونه حکومتی که در افغانستان شکل می‌گیرد باید در  آن جان مردم حفظ و حقوق شهروندی شان تامین شود.

لایق، باشنده کابل اظهار داشت: «حقوق بشری مردم حفظ شود زنان از خانه بیرون شده بتوانند مکتب به روی دختران بسته نشود.»

تمیم، باشنده دیگر کابل نیز تصریح کرد: «حکومت هیچ استراتیژی نداشت در هر جای که گفت و گو کنند بی نتیجه است.»

مردم نگران اند که با افتادن شهرها به دست طالبان افغانستان به بیست سال پیش بر می‌گردد و آنان از ناکارایی حکومت در برابر حفظ نظام انتقاد می‌کنند.

حیدر، باشنده کابل بیان داشت: «تمام شهر آرام شده دکان ها بسته شده اند هیچ وقت شهر اینگونه نبود.»

از روز گذشته به این سو نظام شهری در پایتخت مختل شده است و برخی از دکان‌ها و شرکت‌ها بسته شده‌اند.

خواست مردم؛ آگاه شدن در باره آینده شان و پایان جنگ

مردم می‌گویند که نمی‌خواهند بار دیگر افغانستان به ویرانه مبدل شود و به بیست سال گذشته برگردد.

Thumbnail

باشنده‌گان کابل از حکومت و طالبان می‌خواهند که بیشتر از این مردم و نیروهای دولتی را قربانی معامله‌های شان نکنند و مردم را از آینده شان آگاه بسازند.

شهروندان کشور می‌گویند هرگونه حکومتی که در کشور شکل می‌گیرد باید حقوق‌بشری آنان را تامین کند و نگذارند که بیشتر از این جنگ از مردم قربانی بگیرد. 

مردم می‌گویند که نمی‌خواهند بار دیگر افغانستان به ویرانه مبدل شود و به بیست سال گذشته برگردد.

این در حالی است که افتادن پی‌هم شهرها به دست طالبان به ویژه ولایت‌های همجوار کابل، سرانجام بر اوضاع کابل اثر گذاشت و باشنده‌گان کابل امروز را با سراسیمه‌گی و نگرانی از آغاز درگیری‌های مسلحانه در داخل شهر سپری کردند.

میروس، باشنده کابل بیان داشت: «می‌خواهیم در این وطن آرامی بیاید، خونریزی نشود به ناموس مردم دست درازی نکنند.»

شایان، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «نیروهای امنیتی ما مشکل ندارند، بالا جای مشکل دارد کشور را معامله کردند.»

شهروندان می‌گویند هرگونه حکومتی که در افغانستان شکل می‌گیرد باید در  آن جان مردم حفظ و حقوق شهروندی شان تامین شود.

لایق، باشنده کابل اظهار داشت: «حقوق بشری مردم حفظ شود زنان از خانه بیرون شده بتوانند مکتب به روی دختران بسته نشود.»

تمیم، باشنده دیگر کابل نیز تصریح کرد: «حکومت هیچ استراتیژی نداشت در هر جای که گفت و گو کنند بی نتیجه است.»

مردم نگران اند که با افتادن شهرها به دست طالبان افغانستان به بیست سال پیش بر می‌گردد و آنان از ناکارایی حکومت در برابر حفظ نظام انتقاد می‌کنند.

حیدر، باشنده کابل بیان داشت: «تمام شهر آرام شده دکان ها بسته شده اند هیچ وقت شهر اینگونه نبود.»

از روز گذشته به این سو نظام شهری در پایتخت مختل شده است و برخی از دکان‌ها و شرکت‌ها بسته شده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره