Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه رای‌زنی‌ها در دوحه درباره چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان

طالبان می‌گویند که رای زنی‌ها در باره چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان، نام و ساختار این نظام در دوحه ادامه دارند و قرار است که موضع شان را در این باره در آینده بسیار نزدیک روشن بسازند.

یک مقام بلند پایه طالبان به طلوع نیوز می‌گوید که اکنون رهبری آنان در دوحه سرگرم رای‌زنی‌ها استند و با جامعه جهانی و احزاب سیاسی در داخل افغانستان نیز به تماس استند.

از سویی هم ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان می‌گوید که اکنون زمان آزمایش برای طالبان فرا رسیده است و باید ثابت کنند که می‌توانند نظام را اداره کنند. 
او در یک پیام ویدیویی که نشر کرده، گفته‌است: «حالا وقت آزمایش و امتحان ما آمده است چرا که ما حالا چگونگی تامین امنیت مردم را برعهده داریم.»

در همین طالبان امروز برای جستجوی سلاح‌های دولتی به دفتر طلوع نیوز آمدند و خواهان سپردن سلاح‌های دولتی ازنگهبانان این شبکه شدند.

افراد طالبان هیچ گونه رفتار نادرست با کارمندان طلوع نیوز نداشتند.

با این همه مردم انتظار دارند که در نظام آینده تمام اقشار مردم سهم داشته باشند. 

احمد فرید، باشنده کابل گفت: «حکومتی باشد که همه مردم در آن سهم داشته باشند و آرامش باشد.»

فضل ربی، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «امنیت سرتاسری در افغانستان بیاورند که مردم از جنگ و تباهی خسته شده‌اند.»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی وضعیت به میان آمده را نتیجه ناکامی‌های کار کردهای اشرف غنی می‌داند: «دولت مفسد به این حاضر نشد که از جنگ دست بردارد و بحران افغانستان به گونه صلح آمیز حل شود.»

سیاست‌گر ان افغان به این باور استند که در افغانستان باید نظامی به میان بیاید که دست آوردهای بیست ساله گذشته حفظ شوند و نیز مردم به رفاه و امنیت برسند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان بیان داشت: «این خیانت را اشرف غنی کرد و مملکت را به بسیار بی سرنوشتی ایلا کرد، حالا اینان باید زود حکومت شان را بسازند در غیر آن مردم بسیار پریشان استند.»

طالبان در حالی از رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت اسلامی فراگیر با جامعه جهانی و سیاست‌گران افغانستان سخن می‌گویند که روز گذشته امیر خان متقی رییس کمیسیون ارشاد و دعوت طالبان گفت نظام آینده به کسانی پیوند دارد که اکنون در افغانستان حاکم استند.

ادامه رای‌زنی‌ها در دوحه درباره چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان می‌گوید که اکنون زمان آزمایش برای طالبان فرا رسیده است.

تصویر بندانگشتی

طالبان می‌گویند که رای زنی‌ها در باره چگونگی ایجاد نظام آینده افغانستان، نام و ساختار این نظام در دوحه ادامه دارند و قرار است که موضع شان را در این باره در آینده بسیار نزدیک روشن بسازند.

یک مقام بلند پایه طالبان به طلوع نیوز می‌گوید که اکنون رهبری آنان در دوحه سرگرم رای‌زنی‌ها استند و با جامعه جهانی و احزاب سیاسی در داخل افغانستان نیز به تماس استند.

از سویی هم ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان می‌گوید که اکنون زمان آزمایش برای طالبان فرا رسیده است و باید ثابت کنند که می‌توانند نظام را اداره کنند. 
او در یک پیام ویدیویی که نشر کرده، گفته‌است: «حالا وقت آزمایش و امتحان ما آمده است چرا که ما حالا چگونگی تامین امنیت مردم را برعهده داریم.»

در همین طالبان امروز برای جستجوی سلاح‌های دولتی به دفتر طلوع نیوز آمدند و خواهان سپردن سلاح‌های دولتی ازنگهبانان این شبکه شدند.

افراد طالبان هیچ گونه رفتار نادرست با کارمندان طلوع نیوز نداشتند.

با این همه مردم انتظار دارند که در نظام آینده تمام اقشار مردم سهم داشته باشند. 

احمد فرید، باشنده کابل گفت: «حکومتی باشد که همه مردم در آن سهم داشته باشند و آرامش باشد.»

فضل ربی، باشنده دیگر کابل نیز افزود: «امنیت سرتاسری در افغانستان بیاورند که مردم از جنگ و تباهی خسته شده‌اند.»

در همین حال، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی وضعیت به میان آمده را نتیجه ناکامی‌های کار کردهای اشرف غنی می‌داند: «دولت مفسد به این حاضر نشد که از جنگ دست بردارد و بحران افغانستان به گونه صلح آمیز حل شود.»

سیاست‌گر ان افغان به این باور استند که در افغانستان باید نظامی به میان بیاید که دست آوردهای بیست ساله گذشته حفظ شوند و نیز مردم به رفاه و امنیت برسند.

سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت همبستگی ملی افغانستان بیان داشت: «این خیانت را اشرف غنی کرد و مملکت را به بسیار بی سرنوشتی ایلا کرد، حالا اینان باید زود حکومت شان را بسازند در غیر آن مردم بسیار پریشان استند.»

طالبان در حالی از رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت اسلامی فراگیر با جامعه جهانی و سیاست‌گران افغانستان سخن می‌گویند که روز گذشته امیر خان متقی رییس کمیسیون ارشاد و دعوت طالبان گفت نظام آینده به کسانی پیوند دارد که اکنون در افغانستان حاکم استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره