Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دفاع جو بایدن از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

جو بایدن رییس جهمور امریکا که در این اواخر با انتقادهای تند در درون و بیرون کشورش رو به رو است، در یک سخنرانی قاطعانه از تصمیم اش برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرد و اما اذعان داشت که او برای این کار انتقاد خواهد شد.

آقای بایدن گفت که یک ماه پیش در گفتگوی تلفنی با محمداشرف غنی، از او اطمینان گرفته بود که ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان در برابر تهاجم طالبان مقاومت خواهند کرد اما به گفته او آقای غنی به تاکید واشنگتن برای  گفتگوهای صلح با طالبان پاسخ منفی داد.

او تأکید کرد که هدف امریکا درجریان  ۲۰ سال حضور در افغانستان "هیچ‌گاه حکومت‌سازی" یا " ایجاد یک دموکراسی متحد و مرکزی" نبوده است بلکه مبارزه با هراس افگنی و پیشگیری حمله های هراس افگنانه از خاک افغانستان بوده است.

آقای بایدن گفت که هزاران سرباز امریکایی درمیدان هوایی کابل امنیت این میدان واداره ترافیک هوایی را به دست خواهند گرفت.

او طالبان را تهدید کرد که در صورت حمله به نظامیان امریکایی باید منتظر "واکنش سهمگین دفاعی" آمریکا باشد.

او گفت: «من در پشت این تصمیم می ایستم... پس از بیست سال دانستم که راهی بهتر از خروج از افغانستان نیست.»

آقای بایدن بیان داشت که مأموریت امریکا در افغانستان ملت سازی نبود و امریکا در افغانستان به هدف خود که مشتن عصامه بن لادن و جلوگیری افغانستان از به میان آمدن پناه گاه امن، بود، رسیده است.

آقای بایدن گفت: «من اشتفاهاتی را که ما در گذشته انجام دادیم تکرار نخواهم کرد، اشتباهی که رفتن به یک جنگ بود که به منافع ملی ایالات متحده همخوانی ندارد.»

آقای بایدن با اشاره به روند بیرون ساختن برخی از افغانان همکار با امریکایی ها و نیروهای امریکایی، گفت که برخی از افغانان نمی خواستند در نخست کشور شان را ترک کنند و به گفتۀ او، حکومت افغانستان آنان را از بیرون ساختن گروهی افغانان وا داشت تا از یک بحران کم اعتمادی در کشور جلوگیری کند.

دفاع جو بایدن از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان

آقای بایدن گفت که هزاران سرباز امریکایی درمیدان هوایی کابل امنیت این میدان واداره ترافیک هوایی را به دست خواهند گرفت.

Thumbnail

جو بایدن رییس جهمور امریکا که در این اواخر با انتقادهای تند در درون و بیرون کشورش رو به رو است، در یک سخنرانی قاطعانه از تصمیم اش برای خروج نیروهای امریکایی از افغانستان دفاع کرد و اما اذعان داشت که او برای این کار انتقاد خواهد شد.

آقای بایدن گفت که یک ماه پیش در گفتگوی تلفنی با محمداشرف غنی، از او اطمینان گرفته بود که ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان در برابر تهاجم طالبان مقاومت خواهند کرد اما به گفته او آقای غنی به تاکید واشنگتن برای  گفتگوهای صلح با طالبان پاسخ منفی داد.

او تأکید کرد که هدف امریکا درجریان  ۲۰ سال حضور در افغانستان "هیچ‌گاه حکومت‌سازی" یا " ایجاد یک دموکراسی متحد و مرکزی" نبوده است بلکه مبارزه با هراس افگنی و پیشگیری حمله های هراس افگنانه از خاک افغانستان بوده است.

آقای بایدن گفت که هزاران سرباز امریکایی درمیدان هوایی کابل امنیت این میدان واداره ترافیک هوایی را به دست خواهند گرفت.

او طالبان را تهدید کرد که در صورت حمله به نظامیان امریکایی باید منتظر "واکنش سهمگین دفاعی" آمریکا باشد.

او گفت: «من در پشت این تصمیم می ایستم... پس از بیست سال دانستم که راهی بهتر از خروج از افغانستان نیست.»

آقای بایدن بیان داشت که مأموریت امریکا در افغانستان ملت سازی نبود و امریکا در افغانستان به هدف خود که مشتن عصامه بن لادن و جلوگیری افغانستان از به میان آمدن پناه گاه امن، بود، رسیده است.

آقای بایدن گفت: «من اشتفاهاتی را که ما در گذشته انجام دادیم تکرار نخواهم کرد، اشتباهی که رفتن به یک جنگ بود که به منافع ملی ایالات متحده همخوانی ندارد.»

آقای بایدن با اشاره به روند بیرون ساختن برخی از افغانان همکار با امریکایی ها و نیروهای امریکایی، گفت که برخی از افغانان نمی خواستند در نخست کشور شان را ترک کنند و به گفتۀ او، حکومت افغانستان آنان را از بیرون ساختن گروهی افغانان وا داشت تا از یک بحران کم اعتمادی در کشور جلوگیری کند.

هم‌رسانی کنید