Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان می‌گویند خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول استند

طالبان امروز (سه‌شنبه، ۲۶ اسد) به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که آنان خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان استند.

یک مقام طالبان می‌گوید که نتیجۀ رأی زنی‌های آنان با برخی از سیاست‌گران کشور و جامعۀ جهانی برای ایجاد یک حکومت فراگیر در آیندۀ نزدیک، همه‌گانی خواهند شد.

منابع نزدیک به حامد کرزی و عبدالله عبدالله می‌گویند که امیرخان متقی، رییس کمیسیون ارشاد و دعوت طالبان در دیدار روز گذشته‌اش با این سیاست‌گران کشور از ایجاد یک حکومت همه شمول و فراگیر، اطمینان داده‌است.

منابع افزودند که امیرخان متقی به حامد کرزی و عبدالله عبدالله دربارۀ ایجاد حکومت همه شمول و فراگیر، اطمینان داده‌است.

گل‌رحمان قاضی، از افراد نزدیک به حامد کرزی نیز گفت: «صحبت در این باره است که چگونه یک حکومت همه شمول آمده می تواند که طرف قناعت همه شود و جامعه را به سوی یک آرامی و آسودگی ببرد.»

طالبان در حالی بر ایجاد یک حکومت همه شمول سخن می‌گویند که پس از ورود شدن آنان به کاخ ریاست‌جمهوری، اعلام کرده بودند که نظام آینده به کسانی پیوند دارد که اکنون در افغانستان، حاکم استند.
سیداکبر آغا، رهبر شورای راۀ نجات افغانستان، گفت: «در حال رای زنی در باره ایجاد یک حکومت همه شمول هستند که مخالفت ها و طرف های مخالف در برابر این حکومت ایجاد نشود.»

این دومین روز است که طالبان بر شهر کابل حاکمیت دارند، اکنون خواست مردم این است که سرنوشت نظام و چه‌گونه‌گی مدیریت رهبری کشور باید روشن شود.

احمد بلال، باشنده کابل، گفت: «یک حکومت همه شمول باشد که همه در آن سهم داشته باشند.»

صفی الله، باشنده کابل، گفت: «مردم از قتل و نا امنی ها خسته شده اند و آرامش می خواهند.»

روز گذشته، کشورهای شرکت کننده در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که در اوضاع کنونی، جامعۀ جهانی باید به مردم افغانستان، کمک کنند. 

پس از آن که رییس‌جمهور غنی افغانستان را ترک کرد، کشورهای جهان دربارۀ اوضاع مردم نگران شدند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی‌اش در نشست شورای امنیت سازمان ملل، گفت: "ما نمی‌توانیم و نباید مردم افغانستان را رها کنیم."

او افزود: "اکنون زمان آن است تا جامعۀ بین‌المللی بی‌ایستد، کار کند و با هم عمل کند: ما باید برای حمایت از حقوق‌بشر با یک صدا صحبت کنیم. ما باید متحد شویم."

طالبان می‌گویند خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول استند

یک مقام طالبان می‌گوید که نتیجۀ رأی زنی‌های آنان با برخی از سیاست‌گران کشور و جامعۀ جهانی در آیندۀ نزدیک، همه‌گانی خواهند شد.

Thumbnail

طالبان امروز (سه‌شنبه، ۲۶ اسد) به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که آنان خواهان ایجاد یک حکومت فراگیر و همه شمول در افغانستان استند.

یک مقام طالبان می‌گوید که نتیجۀ رأی زنی‌های آنان با برخی از سیاست‌گران کشور و جامعۀ جهانی برای ایجاد یک حکومت فراگیر در آیندۀ نزدیک، همه‌گانی خواهند شد.

منابع نزدیک به حامد کرزی و عبدالله عبدالله می‌گویند که امیرخان متقی، رییس کمیسیون ارشاد و دعوت طالبان در دیدار روز گذشته‌اش با این سیاست‌گران کشور از ایجاد یک حکومت همه شمول و فراگیر، اطمینان داده‌است.

منابع افزودند که امیرخان متقی به حامد کرزی و عبدالله عبدالله دربارۀ ایجاد حکومت همه شمول و فراگیر، اطمینان داده‌است.

گل‌رحمان قاضی، از افراد نزدیک به حامد کرزی نیز گفت: «صحبت در این باره است که چگونه یک حکومت همه شمول آمده می تواند که طرف قناعت همه شود و جامعه را به سوی یک آرامی و آسودگی ببرد.»

طالبان در حالی بر ایجاد یک حکومت همه شمول سخن می‌گویند که پس از ورود شدن آنان به کاخ ریاست‌جمهوری، اعلام کرده بودند که نظام آینده به کسانی پیوند دارد که اکنون در افغانستان، حاکم استند.
سیداکبر آغا، رهبر شورای راۀ نجات افغانستان، گفت: «در حال رای زنی در باره ایجاد یک حکومت همه شمول هستند که مخالفت ها و طرف های مخالف در برابر این حکومت ایجاد نشود.»

این دومین روز است که طالبان بر شهر کابل حاکمیت دارند، اکنون خواست مردم این است که سرنوشت نظام و چه‌گونه‌گی مدیریت رهبری کشور باید روشن شود.

احمد بلال، باشنده کابل، گفت: «یک حکومت همه شمول باشد که همه در آن سهم داشته باشند.»

صفی الله، باشنده کابل، گفت: «مردم از قتل و نا امنی ها خسته شده اند و آرامش می خواهند.»

روز گذشته، کشورهای شرکت کننده در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتند که در اوضاع کنونی، جامعۀ جهانی باید به مردم افغانستان، کمک کنند. 

پس از آن که رییس‌جمهور غنی افغانستان را ترک کرد، کشورهای جهان دربارۀ اوضاع مردم نگران شدند.

انتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در سخنرانی‌اش در نشست شورای امنیت سازمان ملل، گفت: "ما نمی‌توانیم و نباید مردم افغانستان را رها کنیم."

او افزود: "اکنون زمان آن است تا جامعۀ بین‌المللی بی‌ایستد، کار کند و با هم عمل کند: ما باید برای حمایت از حقوق‌بشر با یک صدا صحبت کنیم. ما باید متحد شویم."

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره