Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: رأی‌زنی‌های طالبان و سیاست‌گران در کابل آغاز می‌شود

همزمان با آمدن ملا عبدالغنی برادر با یک هیئت نُه نفره‌اش از دوحه به کندهار، منابعی در میان طالبان به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که این هیئت، رأی‌زنی‌ها را با سیاست‌گران در کابل آغاز می‌کند و دوباره برای مذاکرات دربارۀ نظام آینده به دوحه نمی‌رود.

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان و رییس دفتر طالبان در قطر، روز گذشته از دوحه در یک پرواز ویژه با نه تن از همکارانش به کندهار رسید.

ملا خیرالله خیرخواه، از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان می‌گوید که ملا عبدالغنی برادر در آینده نزدیک به کابل می‌آید و رأی‌زنی‌ها را با سیاست‌گران افغان دربارۀ ایجاد نظام آینده به‌گونۀ رسمی آغاز خواهد کرد: «دربارۀ حکومت داری سر از فردا مشوره‌ها شروع می‌شوند که با شما شریک خواهد شد و بسیار زمان گیر نخواهد بود.»

طالبان می‌گویند که یکی از هدف‌های سفر ملا برادر به افغانستان این است که پس از این رأی‌زنی‌های میان افغان باید در داخل کشور به پیش برده شوند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه بیان داشت: «تصمیم‌هایی که گرفته شده بود که سیاسیون به دوحه می‌روند، آن تصمیم رد شد، حالا تمامی تصمیم‌ها در افغانستان صورت می‌گیرند.»

شهروندان کشور خواهان حفظ دست‌آوردهای دو دهه پسین در نظام آینده استند.

رمضان، باشندۀ کابل گفت: «اگر جنگ‌های داخلی در افغانستان به‌میان بیاید، ما تمام امید خود را از دست می‌دهیم.»

محمد سید، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «هم‌اکنون من از سرک میدان هوایی آمدم و دیدم که بسیار مردم می‌خواهند کشور را ترک کنند، چون مردم نا امید استند.»

طالبان به گفته‌های امرالله صالح که در نبود اشرف غنی بربنیاد قانون اساسی کشور خودش سرپرست ریاست جمهوری است، نیز واکنش نشان می‌دهند.

عبدالسلام حنفی، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان تصریح کرد: «امروز می‌بینیم کسانی که به زور به افغانستان آمده بودند، امروز از افغانستان رفتند و قانون اساسی را نیز با خود بردند.»

از سویی هم، انس حقانی، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان امروز با عبدالله عبدالله و حامد کرزی در خانه عبدالله عبدالله دیداری داشته است. منابع می‌گویند که چگونگی ایجاد نظام آینده یکی از بحث‌هایی مهم در این دیدار بوده‌است.

منابع: رأی‌زنی‌های طالبان و سیاست‌گران در کابل آغاز می‌شود

طالبان می‌گویند که یکی از هدف‌های سفر ملا برادر به افغانستان این است که پس از این رأی‌زنی‌های میان افغان باید در داخل کشور به پیش برده شوند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با آمدن ملا عبدالغنی برادر با یک هیئت نُه نفره‌اش از دوحه به کندهار، منابعی در میان طالبان به طلوع‌نیوز تأیید می‌کنند که این هیئت، رأی‌زنی‌ها را با سیاست‌گران در کابل آغاز می‌کند و دوباره برای مذاکرات دربارۀ نظام آینده به دوحه نمی‌رود.

ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان و رییس دفتر طالبان در قطر، روز گذشته از دوحه در یک پرواز ویژه با نه تن از همکارانش به کندهار رسید.

ملا خیرالله خیرخواه، از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان می‌گوید که ملا عبدالغنی برادر در آینده نزدیک به کابل می‌آید و رأی‌زنی‌ها را با سیاست‌گران افغان دربارۀ ایجاد نظام آینده به‌گونۀ رسمی آغاز خواهد کرد: «دربارۀ حکومت داری سر از فردا مشوره‌ها شروع می‌شوند که با شما شریک خواهد شد و بسیار زمان گیر نخواهد بود.»

طالبان می‌گویند که یکی از هدف‌های سفر ملا برادر به افغانستان این است که پس از این رأی‌زنی‌های میان افغان باید در داخل کشور به پیش برده شوند.

فیض محمد زلاند، استاد دانشگاه بیان داشت: «تصمیم‌هایی که گرفته شده بود که سیاسیون به دوحه می‌روند، آن تصمیم رد شد، حالا تمامی تصمیم‌ها در افغانستان صورت می‌گیرند.»

شهروندان کشور خواهان حفظ دست‌آوردهای دو دهه پسین در نظام آینده استند.

رمضان، باشندۀ کابل گفت: «اگر جنگ‌های داخلی در افغانستان به‌میان بیاید، ما تمام امید خود را از دست می‌دهیم.»

محمد سید، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «هم‌اکنون من از سرک میدان هوایی آمدم و دیدم که بسیار مردم می‌خواهند کشور را ترک کنند، چون مردم نا امید استند.»

طالبان به گفته‌های امرالله صالح که در نبود اشرف غنی بربنیاد قانون اساسی کشور خودش سرپرست ریاست جمهوری است، نیز واکنش نشان می‌دهند.

عبدالسلام حنفی، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان تصریح کرد: «امروز می‌بینیم کسانی که به زور به افغانستان آمده بودند، امروز از افغانستان رفتند و قانون اساسی را نیز با خود بردند.»

از سویی هم، انس حقانی، عضو هیئت مذاکره کننده طالبان امروز با عبدالله عبدالله و حامد کرزی در خانه عبدالله عبدالله دیداری داشته است. منابع می‌گویند که چگونگی ایجاد نظام آینده یکی از بحث‌هایی مهم در این دیدار بوده‌است.

هم‌رسانی کنید