تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش‌ها دربارۀ دزدی موترها در کابل پس از حضور طالبان در این شهر

از دزدی بی‌شمار موترهای شهروندان در بخش‌های گونه‌گون در کابل پس از افتادن این شهر به دست طالبان گزارش شده‌است.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که طالبان باید برای ایجاد امنیت و نظم در شهرها جلو دزدان را بگیرند و امنیت مردم را تأمین کنند.

غلام فاروق، یکی از باشنده‌گان شهر کابل می‌گوید که ساعت چهار پس از چاشت روز گذشته دو دزد تفنگ‌دار در کارتۀ سخی کابل بر موتر وی شلیک کردند و سپس اورا از موتر پایین کردند و موتر را با خود بردند.

او می‌افزاید در حالی‌که به حوزه سوم امنیتی کابل گزارش داده‌است اما با گذشت یک شبانه روز هنوز هم از موترش خبری نیست: «حوزه را در جریان ماندیم و مردم کوچه را هم خبر کردیم. یک طالب هم در کوچه بود به او گفتم، اما او گفت حق شلیک را ندارم.»

بابه جان، باشندۀ کابل نیز افزود: «دزدانی را که به‌نام طالب دزدی می‌کنند، این‌ها را باید کنترل کنند.»

اما طالبان از تأمین امنیت مال و جان مردم اطمینان داده‌است.

 از این میان، مولوی میرویس فیضی، مسؤول طالبان منطقۀ کارته سخنی کابل می‌گوید با کسانی که دست به دزدی اموال مردم و آزار و اذیت آنان می‌زنند برخورد جدی خواهد شد: «ما برای خدمت به مردم تشریف آوردیم. ما برای همین آمدیم که دزدان و بی بندوبارها را نگذاریم فعالیت کنند.»

از سویی دیگر، یک نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که کسانی زیر نام طالبان وارد یک خانه در شهر کابل می‌شوند و یکی از اعضای این خانواده را لت و کوب می‌کنند.

مردم از تلاشی‌های خانه به خانه که گفته می‌شود از سوی طالبان راه‌اندازی شده‌است نگران اند.

عبدالله، باشندۀ کابل گفت: «مردم بی سرنوشت استند و به هر طرف سرآسیمه می‌گردند. هرچند طالبان گفته‌اند که خانه را تلاشی نمی‌کنند و به زنان و مردان کار ندارند، اما شرایط بغرنج است و مردم اعتماد کامل به طالبان ندارند.»

با آن‌که طالبان از تمامی کارمندان دولتی خواسته اند که به  کارشان برگردند اما در سومین روز حاکمیت کامل طالبان بر شهر کابل هنوز هم تمامی نهادهای تعطیل استند و کارمندان این نهادها نمی‌دانند چه زمانی کار در این نهادهای دولتی عادی می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان روز گذشته در یک نشست خبری از تأمین امنیت مال و جان شهروندان اطمینان داد و افزود که به زودی با ایجاد یک حکومت همه شمول اوضاع سیاسی تغییر می کند و روند زنده گی مردم عادی می‌‎شود.

گزارش‌ها دربارۀ دزدی موترها در کابل پس از حضور طالبان در این شهر

مردم از تلاشی‌های خانه به خانه که گفته می‌شود از سوی طالبان راه‌اندازی شده‌است نگران اند.

Thumbnail

از دزدی بی‌شمار موترهای شهروندان در بخش‌های گونه‌گون در کابل پس از افتادن این شهر به دست طالبان گزارش شده‌است.

باشنده‌گان کابل می‌گویند که طالبان باید برای ایجاد امنیت و نظم در شهرها جلو دزدان را بگیرند و امنیت مردم را تأمین کنند.

غلام فاروق، یکی از باشنده‌گان شهر کابل می‌گوید که ساعت چهار پس از چاشت روز گذشته دو دزد تفنگ‌دار در کارتۀ سخی کابل بر موتر وی شلیک کردند و سپس اورا از موتر پایین کردند و موتر را با خود بردند.

او می‌افزاید در حالی‌که به حوزه سوم امنیتی کابل گزارش داده‌است اما با گذشت یک شبانه روز هنوز هم از موترش خبری نیست: «حوزه را در جریان ماندیم و مردم کوچه را هم خبر کردیم. یک طالب هم در کوچه بود به او گفتم، اما او گفت حق شلیک را ندارم.»

بابه جان، باشندۀ کابل نیز افزود: «دزدانی را که به‌نام طالب دزدی می‌کنند، این‌ها را باید کنترل کنند.»

اما طالبان از تأمین امنیت مال و جان مردم اطمینان داده‌است.

 از این میان، مولوی میرویس فیضی، مسؤول طالبان منطقۀ کارته سخنی کابل می‌گوید با کسانی که دست به دزدی اموال مردم و آزار و اذیت آنان می‌زنند برخورد جدی خواهد شد: «ما برای خدمت به مردم تشریف آوردیم. ما برای همین آمدیم که دزدان و بی بندوبارها را نگذاریم فعالیت کنند.»

از سویی دیگر، یک نوار تصویری که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، نشان می‌دهد که کسانی زیر نام طالبان وارد یک خانه در شهر کابل می‌شوند و یکی از اعضای این خانواده را لت و کوب می‌کنند.

مردم از تلاشی‌های خانه به خانه که گفته می‌شود از سوی طالبان راه‌اندازی شده‌است نگران اند.

عبدالله، باشندۀ کابل گفت: «مردم بی سرنوشت استند و به هر طرف سرآسیمه می‌گردند. هرچند طالبان گفته‌اند که خانه را تلاشی نمی‌کنند و به زنان و مردان کار ندارند، اما شرایط بغرنج است و مردم اعتماد کامل به طالبان ندارند.»

با آن‌که طالبان از تمامی کارمندان دولتی خواسته اند که به  کارشان برگردند اما در سومین روز حاکمیت کامل طالبان بر شهر کابل هنوز هم تمامی نهادهای تعطیل استند و کارمندان این نهادها نمی‌دانند چه زمانی کار در این نهادهای دولتی عادی می‌شود.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان روز گذشته در یک نشست خبری از تأمین امنیت مال و جان شهروندان اطمینان داد و افزود که به زودی با ایجاد یک حکومت همه شمول اوضاع سیاسی تغییر می کند و روند زنده گی مردم عادی می‌‎شود.

هم‌رسانی کنید