Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

راه‌پیمایی در چند ولایت در پشتیبانی از پرچم سه رنگ افغانستان

باشنده‌گان چندین ولایت کشور، امروز راه‎پیمایی‌هایی را برای پشتیبانی از پرچم سه رنک افغانستان برپا کردند.

این راه‌پیمایی‎ها در ولایت‌های ننگرهار، کنر و خوست راه‌اندازی شده بود که در آن باشنده‌گان این ولایت‌ها با حمل پرچم سه رنگ کشور به جاده‌ها ریختند و در برخی از بخش‌ها این پرچم را دوباره بلند کردند.

احمد، باشندۀ جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، گفت: «جان من قربان این پرچم.»

تهذیب الله، باشندۀ کنر نیز افزود: «در چوک شهر، پرچم ملی خودرا بلند کردیم. پرچم ملی ما هویت ملی ماست. هرنظامی که می‌آید باید از این پرچم حفاظت کند.»

این حرکت‌ در ولایت‌های ننگرهار وخوست با مداخله طالبان مسلح به خشونت کشیده شدند که بربنیاد گزارش‌ها، یکی از راه‌پیمایان کشته شده‌است.

اما طالبان می‌گویند که درباره پرچم افغانستان نظام آینده تصمیم خواهد گرفت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان بیان داشت: «دربارۀ پرچم، نظام آینده تصمیم می‌گیرد. بگذارید همه‌چیز را به میل خود نکنید. بگذارید نظام ساخته شود. مردم نظریات مختلف دارند.»

این راه‌پیمایی‌ها درحالی صورت می‌گیرند که طالبان با گرفتن همه بخش‌های کشور، پرچم سه رنگ کشور را پایین کرده‌اند و پرچم سفید خود شان را به‌جای آن بلند کرده‌اند.

راه‌پیمایی در چند ولایت در پشتیبانی از پرچم سه رنگ افغانستان

اما طالبان می‌گویند که درباره پرچم افغانستان نظام آینده تصمیم خواهد گرفت.

تصویر بندانگشتی

باشنده‌گان چندین ولایت کشور، امروز راه‎پیمایی‌هایی را برای پشتیبانی از پرچم سه رنک افغانستان برپا کردند.

این راه‌پیمایی‎ها در ولایت‌های ننگرهار، کنر و خوست راه‌اندازی شده بود که در آن باشنده‌گان این ولایت‌ها با حمل پرچم سه رنگ کشور به جاده‌ها ریختند و در برخی از بخش‌ها این پرچم را دوباره بلند کردند.

احمد، باشندۀ جلال‌آباد، مرکز ولایت ننگرهار، گفت: «جان من قربان این پرچم.»

تهذیب الله، باشندۀ کنر نیز افزود: «در چوک شهر، پرچم ملی خودرا بلند کردیم. پرچم ملی ما هویت ملی ماست. هرنظامی که می‌آید باید از این پرچم حفاظت کند.»

این حرکت‌ در ولایت‌های ننگرهار وخوست با مداخله طالبان مسلح به خشونت کشیده شدند که بربنیاد گزارش‌ها، یکی از راه‌پیمایان کشته شده‌است.

اما طالبان می‌گویند که درباره پرچم افغانستان نظام آینده تصمیم خواهد گرفت.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان بیان داشت: «دربارۀ پرچم، نظام آینده تصمیم می‌گیرد. بگذارید همه‌چیز را به میل خود نکنید. بگذارید نظام ساخته شود. مردم نظریات مختلف دارند.»

این راه‌پیمایی‌ها درحالی صورت می‌گیرند که طالبان با گرفتن همه بخش‌های کشور، پرچم سه رنگ کشور را پایین کرده‌اند و پرچم سفید خود شان را به‌جای آن بلند کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید