Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اشرف غنی: برای جلوگیری از یک ’توطئه‘ مجبور به ترک کشور شدم

اشرف غنی‌، رییس‌جمهور فراری افغانستان شام چهارشنبه (۲۷ اسد) در یک پیامی گفته‌است که برای جلوگیری از یک توطئۀ بزرگ و بروز فاجعه‌یی که به‌گفتۀ خودش "دشمن تاریخی افغانستان" در آن دست داشت، مجبور به ترک کشور شد.

اشرف غنی که به امارات پناه برده در یک پیام ویدیویی که در فیسبوک پخش کرده‌است، گفته‌است که به روز یک‌شنبه برای بررسی اوضاع امنیتی کابل طرف مرکز سوق و ادارۀ وزارت دفاع رفت که ناگاهان نگهبانان‌اش رسیدند و با بیرون کشیدن خودش یک توطیۀ بزرگ کشتن را خنثا کردند.

اشرف غنی همراه با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی خود و فضل محمود فضلی، رییس ادارۀ امور حکومت پیشین، پس از آن‌که پای طالبان به کابل رسید، از افغانستان فرار کردند.

آقای غنی افزود که با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که وارد شهر کابل نمی‌شوند، اعضای این گروه روز یک‌شنبه در اطراف ارگ جابه‌جا شده بودند و مسؤولان امنیتی افغان توان تأمین امنیت را از دست داده بودند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

او در واکنش به اتهام‌های برخی‌ها که گویا آقای غنی مبالغ هنگفت پول را هنگام ترک افغانستان با خود برده‌است، گفت که هیچ پولی را با خود بیرون نبرده و حتا قادر نشده بود که هنگام ترک وطن، پاپوش‌های خود را تبدیل کند و یادداشت‌های شخصی و کمپوتر لپ‌تاپش را که جز "اسناد محرم دولتی" است و اکنون "به‌دست دیگران افتاده‌است" با خود بردارد.

اما برخی از مقام‌های پیشین وزارت امور خارجه با رد این گفته‌های آقای غنی، می‌گوید که او چند روز پیش از فرار  پاسپورت سیاسی‌اش را از وزارت خارجه خواسته بود و می‌دانست کشور را ترک می‌کند.

بر بنیاد گزارش‌ها اشرف غنی با در حدود ۵۰ تن از همراهانش در یک پرواز چارتر به ترمز ازبیکستان رفتند و پس از حضور دوساعته به ابوظبی امارات سفر کردند.

اما تاکنون حضور او به‌گونۀ رسمی در امارات تایید نشده‌است.

از سرور دانش، معاون دوم او نیز خبری نیست. اما امرالله صالح، معاون نخست او با پخش پیامی گفته‌است در داخل افغانستان است.

اشرف غنی: برای جلوگیری از یک ’توطئه‘ مجبور به ترک کشور شدم

اشرف غنی می‌گوید که با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که وارد شهر کابل نمی‌شوند، اعضای طالبان در اطراف ارگ جابه‌جا شده بودند.

Thumbnail

اشرف غنی‌، رییس‌جمهور فراری افغانستان شام چهارشنبه (۲۷ اسد) در یک پیامی گفته‌است که برای جلوگیری از یک توطئۀ بزرگ و بروز فاجعه‌یی که به‌گفتۀ خودش "دشمن تاریخی افغانستان" در آن دست داشت، مجبور به ترک کشور شد.

اشرف غنی که به امارات پناه برده در یک پیام ویدیویی که در فیسبوک پخش کرده‌است، گفته‌است که به روز یک‌شنبه برای بررسی اوضاع امنیتی کابل طرف مرکز سوق و ادارۀ وزارت دفاع رفت که ناگاهان نگهبانان‌اش رسیدند و با بیرون کشیدن خودش یک توطیۀ بزرگ کشتن را خنثا کردند.

اشرف غنی همراه با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی خود و فضل محمود فضلی، رییس ادارۀ امور حکومت پیشین، پس از آن‌که پای طالبان به کابل رسید، از افغانستان فرار کردند.

آقای غنی افزود که با آنکه طالبان تعهد کرده بودند که وارد شهر کابل نمی‌شوند، اعضای این گروه روز یک‌شنبه در اطراف ارگ جابه‌جا شده بودند و مسؤولان امنیتی افغان توان تأمین امنیت را از دست داده بودند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

او در واکنش به اتهام‌های برخی‌ها که گویا آقای غنی مبالغ هنگفت پول را هنگام ترک افغانستان با خود برده‌است، گفت که هیچ پولی را با خود بیرون نبرده و حتا قادر نشده بود که هنگام ترک وطن، پاپوش‌های خود را تبدیل کند و یادداشت‌های شخصی و کمپوتر لپ‌تاپش را که جز "اسناد محرم دولتی" است و اکنون "به‌دست دیگران افتاده‌است" با خود بردارد.

اما برخی از مقام‌های پیشین وزارت امور خارجه با رد این گفته‌های آقای غنی، می‌گوید که او چند روز پیش از فرار  پاسپورت سیاسی‌اش را از وزارت خارجه خواسته بود و می‌دانست کشور را ترک می‌کند.

بر بنیاد گزارش‌ها اشرف غنی با در حدود ۵۰ تن از همراهانش در یک پرواز چارتر به ترمز ازبیکستان رفتند و پس از حضور دوساعته به ابوظبی امارات سفر کردند.

اما تاکنون حضور او به‌گونۀ رسمی در امارات تایید نشده‌است.

از سرور دانش، معاون دوم او نیز خبری نیست. اما امرالله صالح، معاون نخست او با پخش پیامی گفته‌است در داخل افغانستان است.

هم‌رسانی کنید