Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

طالبان کمیتۀ رسیده‌گی به خشونت در برابر خبرنگاران ایجاد کرد

طالبان می‌گوید که کمیتۀ را برای رسیده‌گی به خشونت در برابر خبرنگاران ایجاد کرده است

همزمان با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران، طالبان کمیته‌یی را برای رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران ایجاد کرده‌اند.

سخن‌گوی طالبان می‌گوید که، این کمیته برای جلوگیری از آزار و اذیت خبرنگاران در کابل ایجاد شده‌است.

از سوی دیگر مسوول یک تلویزیون خصوصی درکابل ادعا دارد که مردان مسلح بامدام جمعه وارد منزل او شده و وسایل کاری وموتر او را با خود برده اند.
 
رییس تلویزیون انعکاس می‌گوید که  گروهی از مردان بامداد روز جمعه بر خانه او در کابل یورش برده اند و موتر و کمپیوترهای کاری او را با خود برده‌اند.

او می‌گوید که مردان مسلح وی را تهدید به مرگ نیز کرده‌است.
 
حجت الله مجددی، عضو فدراسیون نهاد های خبرنگاران و رسانه‌ها گفت:«از اولین لحظات این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در قدم نخست ای موضوع در حدی حل شد که انجنیر صاحب بتانه با ارامش در منزل خود به زندگی ادامه بته و موضوع موترهایش و وسایلش از طرف کمیته های که مسوول است در ای راستا مورد پیگیری قرار میگیره.»
 
با وجود اینکه تا هنوز روشن نیست که این کار کی بوده‌است، طالبان میگوید که بررسی های آنان در این باره آغاز شده‌اند. از سوی هم طالبان تاکید میکنند که برای جلوگیری از آزار و ازیت خبرنگاری کمیته مشترکی را ایجاد کرده‌اند. 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت:«ازی خاطر که ازار و اذیت خبرنگاران نباشه، ما اجالتا یک کمیته سه جهتی ره اعلام کردیم، یکش کمیته فرهنگی امارت اسلامی افغانستان می باشه، یک عضو هم از فدراسیون نهادها و رسانه ها می باشه و یک عضو هم از قومندانی امنیه کابل تا بتانیم اگر مشکلاتی کدام جای به رسانه ها و خبرنگارا و نهادهای رسانه ای پیش میایه ما زدوتر رسیده گی بتانیم و نگذاریم خدای ناخواسته به کسی آسیب برسه.»

با این حال، شماری از خبرنگاران از این کمیته میخواهند تا به پرونده های خشوت در برابر خبرنگاران به گونه جدی رسیده گی شود.

نعمت الله حبیبی، خبرنگار گفت:«وضعیت خبرنگاران در افغانستان به شدت خطرناک و تکان دهنده است، ده ها خبرنگار افغانستان را ترک کرده اند وده ها خبرنگار دیگر به دنبال راه بیرون رفت از افغانستان استند.»

این کمیته در حالی ایجاد میشود که در روز های پسین شماری از خبرنگاران در کابل و ننگرها مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

در همین حال، سازمان گزارشگران بی مرز از  رییس‌جمهور امریکا میخواهد تا هر چه زودتر  برای خروج خبرنگاران افغان  به ویژه آنانی که در خطر استند طرحی ارایه کند .

طالبان کمیتۀ رسیده‌گی به خشونت در برابر خبرنگاران ایجاد کرد

از سوی دیگر مسوول یک تلویزیون خصوصی درکابل ادعا دارد که مردان مسلح بامدام جمعه وارد منزل او شده و وسایل کاری وموتر او را با خود برده اند.

Thumbnail

طالبان می‌گوید که کمیتۀ را برای رسیده‌گی به خشونت در برابر خبرنگاران ایجاد کرده است

همزمان با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت رسانه‌ها و خبرنگاران، طالبان کمیته‌یی را برای رسیده‌گی به پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران ایجاد کرده‌اند.

سخن‌گوی طالبان می‌گوید که، این کمیته برای جلوگیری از آزار و اذیت خبرنگاران در کابل ایجاد شده‌است.

از سوی دیگر مسوول یک تلویزیون خصوصی درکابل ادعا دارد که مردان مسلح بامدام جمعه وارد منزل او شده و وسایل کاری وموتر او را با خود برده اند.
 
رییس تلویزیون انعکاس می‌گوید که  گروهی از مردان بامداد روز جمعه بر خانه او در کابل یورش برده اند و موتر و کمپیوترهای کاری او را با خود برده‌اند.

او می‌گوید که مردان مسلح وی را تهدید به مرگ نیز کرده‌است.
 
حجت الله مجددی، عضو فدراسیون نهاد های خبرنگاران و رسانه‌ها گفت:«از اولین لحظات این موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در قدم نخست ای موضوع در حدی حل شد که انجنیر صاحب بتانه با ارامش در منزل خود به زندگی ادامه بته و موضوع موترهایش و وسایلش از طرف کمیته های که مسوول است در ای راستا مورد پیگیری قرار میگیره.»
 
با وجود اینکه تا هنوز روشن نیست که این کار کی بوده‌است، طالبان میگوید که بررسی های آنان در این باره آغاز شده‌اند. از سوی هم طالبان تاکید میکنند که برای جلوگیری از آزار و ازیت خبرنگاری کمیته مشترکی را ایجاد کرده‌اند. 

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان گفت:«ازی خاطر که ازار و اذیت خبرنگاران نباشه، ما اجالتا یک کمیته سه جهتی ره اعلام کردیم، یکش کمیته فرهنگی امارت اسلامی افغانستان می باشه، یک عضو هم از فدراسیون نهادها و رسانه ها می باشه و یک عضو هم از قومندانی امنیه کابل تا بتانیم اگر مشکلاتی کدام جای به رسانه ها و خبرنگارا و نهادهای رسانه ای پیش میایه ما زدوتر رسیده گی بتانیم و نگذاریم خدای ناخواسته به کسی آسیب برسه.»

با این حال، شماری از خبرنگاران از این کمیته میخواهند تا به پرونده های خشوت در برابر خبرنگاران به گونه جدی رسیده گی شود.

نعمت الله حبیبی، خبرنگار گفت:«وضعیت خبرنگاران در افغانستان به شدت خطرناک و تکان دهنده است، ده ها خبرنگار افغانستان را ترک کرده اند وده ها خبرنگار دیگر به دنبال راه بیرون رفت از افغانستان استند.»

این کمیته در حالی ایجاد میشود که در روز های پسین شماری از خبرنگاران در کابل و ننگرها مورد خشونت قرار گرفته‌اند.

در همین حال، سازمان گزارشگران بی مرز از  رییس‌جمهور امریکا میخواهد تا هر چه زودتر  برای خروج خبرنگاران افغان  به ویژه آنانی که در خطر استند طرحی ارایه کند .

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره