Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طرفداران احمد مسعود وارد شدن طالبان به پنجشیر را رد کردند

طالبان می‌گویند نیروهای آنان امروز (شنبه ۶ سنبله) از چند جهت بدون درگیری وارد خاک پنجشیر شدند، اما طرفداران احمد مسعود این ادعای طالبان را رد می‌کنند.

یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌افزاید که هنوزهم درِ گفت‌وگو باز است و امروز نیز هیاتی متشکل از عالمان دین از سوی احمد مسعود به کابل آمده بود و با نماینده‌گان طالبان دیدار کرده‌اند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «هنوز درگیری صورت نگرفته، البته مجاهدین امارت اسلامی از چندین جهت پیشروی داشته، بدون این‌که با مقاومت آن‌ها روبرو شده باشند. نیروهای امارت اسلامی از استقامت‌های مختلف داخل خاک پنجشیر شده‌اند.»

در همین حال، رییس هیات جبهه مخالف طالبان وارد شدن نیروهای طالبان را به خاک پنجشیر رد می‌کند.

محمد الماس زاهد، رییس هیات گفت‌وگو کننده جبهه مخالف طالبان، گفت: «در پنجشیر هیچ جنگی نیست و کسی داخل نشده است.»

آقای زاهد از برگزاری دور دوم مذاکرات میان دو طرف تا دو روز دیگر خبر داده و هشدار می‌دهد که شکست این مذاکرات برای هر دو طرف سنگین تمام خواهد شد.

وی گفت: «شکست مذاکره بخاطری به هر دو طرف سنگین تمام می‌شود که جنگ زمینه مداخله را برای خارجی‌ها فراهم می‌‌سازد و آن وقت جنگ دوامدار خواهد شد.»

از سویی هم دو سناتور مشهور امریکایی گفته اند که پنجشیر باید یک منطقه امن شناخته شود و امریکا برخی از رهبران جبهه مخالف طالبان را به رسمیت بشناسد.

در همین حال، باشنده‌گان کشور نیز خواهان صلح میان دو طرف استند. 

سیدشاه، باشنده کابل، گفت: «خواست ما این است که میان دو طرف صلح شود.»

محمد صابر، باشنده کابل، گفت: «هر کس که بیاید از راه صلح بهتر است؛ اگر طالب باشد و یا نفرهای سابق دولت باشد.»

با این حال، گزارش‌هایی از بسته شدن راه پنجشیر از سوی طالبان در گلبهار- جبل السراج به روی رفت و آمد مردم وجود دارد؛ اما طالبان تاهنوز در این باره چیزی نگفته‌اند.

طرفداران احمد مسعود وارد شدن طالبان به پنجشیر را رد کردند

طرفداران احمد مسعود می‌گویند که دور دوم مذاکرات میان آن‌ها و طالبان تا دو روز دیگر برگزار می‌شود.

تصویر بندانگشتی

طالبان می‌گویند نیروهای آنان امروز (شنبه ۶ سنبله) از چند جهت بدون درگیری وارد خاک پنجشیر شدند، اما طرفداران احمد مسعود این ادعای طالبان را رد می‌کنند.

یک عضو کمیسیون فرهنگی طالبان می‌افزاید که هنوزهم درِ گفت‌وگو باز است و امروز نیز هیاتی متشکل از عالمان دین از سوی احمد مسعود به کابل آمده بود و با نماینده‌گان طالبان دیدار کرده‌اند.

انعام الله سمنگانی، عضو کمیسیون فرهنگی طالبان، گفت: «هنوز درگیری صورت نگرفته، البته مجاهدین امارت اسلامی از چندین جهت پیشروی داشته، بدون این‌که با مقاومت آن‌ها روبرو شده باشند. نیروهای امارت اسلامی از استقامت‌های مختلف داخل خاک پنجشیر شده‌اند.»

در همین حال، رییس هیات جبهه مخالف طالبان وارد شدن نیروهای طالبان را به خاک پنجشیر رد می‌کند.

محمد الماس زاهد، رییس هیات گفت‌وگو کننده جبهه مخالف طالبان، گفت: «در پنجشیر هیچ جنگی نیست و کسی داخل نشده است.»

آقای زاهد از برگزاری دور دوم مذاکرات میان دو طرف تا دو روز دیگر خبر داده و هشدار می‌دهد که شکست این مذاکرات برای هر دو طرف سنگین تمام خواهد شد.

وی گفت: «شکست مذاکره بخاطری به هر دو طرف سنگین تمام می‌شود که جنگ زمینه مداخله را برای خارجی‌ها فراهم می‌‌سازد و آن وقت جنگ دوامدار خواهد شد.»

از سویی هم دو سناتور مشهور امریکایی گفته اند که پنجشیر باید یک منطقه امن شناخته شود و امریکا برخی از رهبران جبهه مخالف طالبان را به رسمیت بشناسد.

در همین حال، باشنده‌گان کشور نیز خواهان صلح میان دو طرف استند. 

سیدشاه، باشنده کابل، گفت: «خواست ما این است که میان دو طرف صلح شود.»

محمد صابر، باشنده کابل، گفت: «هر کس که بیاید از راه صلح بهتر است؛ اگر طالب باشد و یا نفرهای سابق دولت باشد.»

با این حال، گزارش‌هایی از بسته شدن راه پنجشیر از سوی طالبان در گلبهار- جبل السراج به روی رفت و آمد مردم وجود دارد؛ اما طالبان تاهنوز در این باره چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید