Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

طالبان: امریکا از داعش در افغانستان بزرگنمایی کرده است

یک عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه می‌گوید که ایالات متحده امریکا برای حضور داعشیان در افغانستان تبلیغات گسترده‌یی را به راه انداخته اند.

عبدالحق وثیق، عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در واکنش به حمله هوایی اخیر نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار می‌گوید که امریکا حق عملیات نظامی در کشور را ندارد.

عبدالحق وثیق، عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه، گفت: «از داعش جهانیان یک چیزی ساخت. در افغانستان مفکوره داعش عملی نیست.»

در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از حمله های انفجاری وانتحاری داعشیان بر میدان هوایی کابل هشدار میدهد.

آقای وثیق حمله هوایی اخیر نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار را مخالف توافقات دوحه می‌داند.

آقای وثیق گفت: «ما در این باره با امریکاییان در دوحه تفاهم نامه امضا کردیم و این خلاف تفاهمنامه است. نظر به تفاهمنامه آن‌ها نباید پس از خروج در امور افغانستان مداخله کنند»

اما شماری از سیاست‌گران داخلی و خارجی می‌گویند که حمله‌های انفجاری اخیر در میدان هوایی کابل نشان می‌دهند که گروه داعش در افغانستان حضور دارد.

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، گفت: «داعش با حمله بر میدان هوایی کابل موجودیت‌اش را نشان داد و هنوز هست.»

در همین حال باشنده‌گان کابل از حضور داعشیان در کشور نگران استند.

صمیم، باشنده کابل، گفت: «آن‌ها نشان می‌دهند، مخصوصا به امریکایی‌ها که ما هم موجود استیم.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که به تازه‌گی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از حمله‌های احتمالی گروه داعشی  بر میدان هوایی کابل هشدار داده است.

طالبان: امریکا از داعش در افغانستان بزرگنمایی کرده است

طالبان در واکنش به گفته‌های اخیر مقام‌های امریکایی مبنی بر حضور داعشیان در افغانستان می‌گوید که داعشیان در افغانستان جای ندارند.

تصویر بندانگشتی

یک عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه می‌گوید که ایالات متحده امریکا برای حضور داعشیان در افغانستان تبلیغات گسترده‌یی را به راه انداخته اند.

عبدالحق وثیق، عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه، در واکنش به حمله هوایی اخیر نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار می‌گوید که امریکا حق عملیات نظامی در کشور را ندارد.

عبدالحق وثیق، عضو دفتر سیاسی طالبان در دوحه، گفت: «از داعش جهانیان یک چیزی ساخت. در افغانستان مفکوره داعش عملی نیست.»

در همین حال رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از حمله های انفجاری وانتحاری داعشیان بر میدان هوایی کابل هشدار میدهد.

آقای وثیق حمله هوایی اخیر نیروهای امریکایی در ولایت ننگرهار را مخالف توافقات دوحه می‌داند.

آقای وثیق گفت: «ما در این باره با امریکاییان در دوحه تفاهم نامه امضا کردیم و این خلاف تفاهمنامه است. نظر به تفاهمنامه آن‌ها نباید پس از خروج در امور افغانستان مداخله کنند»

اما شماری از سیاست‌گران داخلی و خارجی می‌گویند که حمله‌های انفجاری اخیر در میدان هوایی کابل نشان می‌دهند که گروه داعش در افغانستان حضور دارد.

طاهر خان، خبرنگار پاکستانی، گفت: «داعش با حمله بر میدان هوایی کابل موجودیت‌اش را نشان داد و هنوز هست.»

در همین حال باشنده‌گان کابل از حضور داعشیان در کشور نگران استند.

صمیم، باشنده کابل، گفت: «آن‌ها نشان می‌دهند، مخصوصا به امریکایی‌ها که ما هم موجود استیم.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که به تازه‌گی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از حمله‌های احتمالی گروه داعشی  بر میدان هوایی کابل هشدار داده است.

هم‌رسانی کنید