تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نامه سرگشاده اهل رسانه به سازمان ملل: از ما محافظت کنید

شماری از خبرنگاران، تصویر برداران و عکاسان با فرستادن نامه‌یی سرگشاده به سازمان ملل خواهان تامین امنیت جان‌های‌شان شده اند.

در این نامه نگاشته شده است که جان‌های بسیاری از خبرنگاران در افغانستان با خطر جدی مواجه است و آن‌ها از جامعه جهانی می‌خواهند تا در قسمت تامین امنیت خبرنگاران توجه جدی نمایند.

در قسمتی از این نامه سرگشاده چنین آمده است: «با توجه به مشکلات موجود و تهدید فزاینده که متوجه جان، مال و خانواده‌ی اهل رسانه‌ها می‌شود، از سازمان ملل متحد و کشورهای حمایت‌ کننده می‌خواهیم که برای نجات جان ما و خانواده‌های مان دست همکاری دراز کنند.»

خبرنگاران و تصویربرداران می‌گویند که کشورهای دنیا و سازمان‌های جهانی باید برای نجات جان آن‌ها اقدام کنند.

احمد نوید کاووش، خبرنگار، گفت: «در این مقطع حساس ما می‌خواهیم که جهان به جای نظاره، اقدام عملی برای محافظت از جان ما و خانواده‌های‌های ما انجام دهد.»

رفیع الله  نیکزاد، خبرنگار، گفت: «ما در بی‌سرنوشتی به سر می‌بریم، نمی‌دانیم آینده ما در افغانستان چه خواهد شد. کشورهای جهان باید صدای ما بشنوند.»

این در حالی است که اکنون شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها، به ویژه زنان، از کار بی‌کار شده‌اند.

نظیفه احمدی، یکی از ده‌ها خبرنگار زن است که اکنون از فعالیت رسانه‌یی باز مانده است.

خانم احمدی می‌گوید او یگانه نان آور خانواده‌اش است، اما اکنون که بیکار شده است نمی‌داند که سرنوشت خود و خانواده‌اش چه خواهد شد.

خانم احمدی گفت: «شمار زیادی از خبرنگاران اکنون در بی‌سرنوشتی قرار دارند و طالبان باید به بانوان اجازه فعالیت در رسانه‌ها را بدهند، زیرا بیشتر آنان نان آوار یک خانواده استند.»

پیش از این شمار دیگری از خبرنگاران کارزاری را با نام «لطفن سرنوشت خبرنگاران را روشن سازید» در صفحات اجتماعی به راه انداخته بودند و از نهادهای جهانی خواهان رسیده‌گی به چالش‌های فرا راه خبرنگاران شده اند.

مسوولان رسانه‌ها در افغانستان می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، حق دست‌رسی به اطلاعات به گونه کامل محدود شده است و هیچ منبع به رسانه‌ها پاسخ‌گو نیست.

احسان‌الله سهاک، مدیر بخش خبر کابل نیوز، وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران را نگران کننده می‌خواند و از مسوولان خواستار رسیده‌گی به این معضل است.

سهاک گفت: «وضعیت رسانه‌ها نگران کننده است. هیچ کسی وجود ندارد که پاسخ‌گو باشد و این شرایط برای خبرنگاران مشلات زیاد را به وجود آورده است.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که پیش از این منابع طالبان گفته بودند که رسانه‌ها می‌توانند با در نظرداشت قوانین اسلامی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

نامه سرگشاده اهل رسانه به سازمان ملل: از ما محافظت کنید

همزمان با سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، بیشتر کارمندان رسانه‌ها، به ویژه خبرنگاران زن، از فعالیت‌های رسانه‌ی دور شده‌اند و در سرنوشت ناروشنی قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

شماری از خبرنگاران، تصویر برداران و عکاسان با فرستادن نامه‌یی سرگشاده به سازمان ملل خواهان تامین امنیت جان‌های‌شان شده اند.

در این نامه نگاشته شده است که جان‌های بسیاری از خبرنگاران در افغانستان با خطر جدی مواجه است و آن‌ها از جامعه جهانی می‌خواهند تا در قسمت تامین امنیت خبرنگاران توجه جدی نمایند.

در قسمتی از این نامه سرگشاده چنین آمده است: «با توجه به مشکلات موجود و تهدید فزاینده که متوجه جان، مال و خانواده‌ی اهل رسانه‌ها می‌شود، از سازمان ملل متحد و کشورهای حمایت‌ کننده می‌خواهیم که برای نجات جان ما و خانواده‌های مان دست همکاری دراز کنند.»

خبرنگاران و تصویربرداران می‌گویند که کشورهای دنیا و سازمان‌های جهانی باید برای نجات جان آن‌ها اقدام کنند.

احمد نوید کاووش، خبرنگار، گفت: «در این مقطع حساس ما می‌خواهیم که جهان به جای نظاره، اقدام عملی برای محافظت از جان ما و خانواده‌های‌های ما انجام دهد.»

رفیع الله  نیکزاد، خبرنگار، گفت: «ما در بی‌سرنوشتی به سر می‌بریم، نمی‌دانیم آینده ما در افغانستان چه خواهد شد. کشورهای جهان باید صدای ما بشنوند.»

این در حالی است که اکنون شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها، به ویژه زنان، از کار بی‌کار شده‌اند.

نظیفه احمدی، یکی از ده‌ها خبرنگار زن است که اکنون از فعالیت رسانه‌یی باز مانده است.

خانم احمدی می‌گوید او یگانه نان آور خانواده‌اش است، اما اکنون که بیکار شده است نمی‌داند که سرنوشت خود و خانواده‌اش چه خواهد شد.

خانم احمدی گفت: «شمار زیادی از خبرنگاران اکنون در بی‌سرنوشتی قرار دارند و طالبان باید به بانوان اجازه فعالیت در رسانه‌ها را بدهند، زیرا بیشتر آنان نان آوار یک خانواده استند.»

پیش از این شمار دیگری از خبرنگاران کارزاری را با نام «لطفن سرنوشت خبرنگاران را روشن سازید» در صفحات اجتماعی به راه انداخته بودند و از نهادهای جهانی خواهان رسیده‌گی به چالش‌های فرا راه خبرنگاران شده اند.

مسوولان رسانه‌ها در افغانستان می‌گویند که پس از سقوط حکومت پیشین به دست طالبان، حق دست‌رسی به اطلاعات به گونه کامل محدود شده است و هیچ منبع به رسانه‌ها پاسخ‌گو نیست.

احسان‌الله سهاک، مدیر بخش خبر کابل نیوز، وضعیت کنونی رسانه‌ها و خبرنگاران را نگران کننده می‌خواند و از مسوولان خواستار رسیده‌گی به این معضل است.

سهاک گفت: «وضعیت رسانه‌ها نگران کننده است. هیچ کسی وجود ندارد که پاسخ‌گو باشد و این شرایط برای خبرنگاران مشلات زیاد را به وجود آورده است.»

این نگرانی‌ها در حالی ابراز می‌شوند که پیش از این منابع طالبان گفته بودند که رسانه‌ها می‌توانند با در نظرداشت قوانین اسلامی به فعالیت‌های خود ادامه دهند.

هم‌رسانی کنید